Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

22

for at konkludere på et mere generelt plan. Eksemplet tilfører nye

informationer, som vi i denne afhandling vil anvende til at problematisere og

perspektivere vores overordnede emne employer branding (Flyvbjerg, 2001:

77).

Den kvalitative tilgang har i den videnskabelige verden ofte været anset med

skeptiske øjne. Dette skyldes, at der historisk har været tradition for at

anvende den kvantitative tilgang, som har sin basis i positivismen. Den

kvalitative undersøgelse har derimod haft en marginal rolle, idet den anses

som en metode, der udelukkende kan anvendes til at skabe hypoteser, og

derfor udelukker forskeren fra at foretage generelle konklusioner (Rasmussen

et al, 2006: 94). Denne kritik afvises dog af Flyvbjerg (2001: 77), som

argumenterer for, at det gode eksempels magt er undervurderet som middel til

at generalisere:

“One can often generalize on the basis of a single case, and the case

study may be central to scientific development via generalization as

supplement or alternative to other methods. But formal generalization

is overvalued as a source of scientific development, whereas “the

power of the good example” is underestimated.”

(Flyvbjerg, 2001: 77)

Flyvbjerg (2001: 75 / W.I.B. Beveridge, 1951) konkluderer endvidere, at et

casestudie kan skabe flere opdagelser end omfattende statistik:

”…more discoveries have arisen from intense observation of very

limited material than from statistics applied to large groups.”

(Flyvbjerg, 2001: 75 / W.I.B. Beveridge, 1951)

More magazines by this user
Similar magazines