Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

På trods af Flyvbjergs argumentation for casestudiet som metode understreger

han, at dette ikke altid er den bedste metode. Valg af metode skal afhænge af

det problem, som undersøges. Som nævnt ovenfor mener vi, at vores

følsomme problemstilling relaterer sig bedre til en kvalitativ end en kvantitativ

tilgang.

Side 23 | 23

Vores mål med casestudiet er at give et eksempel på, hvorledes

medarbejdernes identitet i en virksomhed påvirkes i forbindelse med en

employer branding strategi. Det vil derfor være en fordel for virksomheder at

have dette aspekt med i deres overvejelser i udarbejdelsen af en employer

branding strategi.

I denne afhandling har vi valgt at benytte den danske it-virksomhed KMD som

casevirksomhed. I KMD er arbejdet med employer branding et forholdsvis nyt

element, da udarbejdelsen af employer branding strategien påbegyndte for

omkring seks måneder siden. Dette er årsagen til, at de implicerede i employer

branding gruppen i KMD ikke har stor erfaring med en sådan strategi. Derfor

er KMD interessant for denne afhandling, eftersom deres overvejelser er

forholdsvis nye, samtidig med at tiltaget endnu ikke er en fuldt integreret del

af hverdagen i virksomheden. Der er tale om en ufuldstændig

socialiseringsproces, som giver os en unik mulighed for at følge strategiens

opstartsfase. Ydermere er der i KMD meget fokus på dette initiativ, fordi det

er så nyt, som det er. Derfor formoder vi, at medarbejderne har stiftet

bekendtskab med det. Herudover er KMD, med 3000 ansatte, en af de større

virksomheder i Danmark, og vi antager derfor, at vi vil kunne se lignende

tendenser i andre virksomheder af samme størrelse.

Respondenter

Ifølge Kvale (1994: 109) er antal respondenter afhængig af undersøgelsens

formål. Kvale anfører, at antallet af interviews i aktuelle

interviewundersøgelser ligger på 15 +/- 10, hvilket vil sige mellem fem og 25

More magazines by this user
Similar magazines