Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Teori

Vi vil i dette afsnit afdække det teoretiske fundament for de to centrale

begreber i denne afhandling; employer branding og identitet. Udover at

præsentere afhandlingens teoretiske grundlag vil vi løbende diskutere teorien

ved hjælp af professor fra Lund universitet Matts Alvessons kritiske

organisationsteori (1998 & 2003) samt Alvesson og Willmotts kritiske paper

”Identity regulation as organizational control” (2001/02).

31

Indledningsvis vil vi introducere den kritiske organisationsteori med

udgangspunkt i Alvesson (2003). Hernæst præsenteres vigtige aspekter og

begreber indenfor identitetsteori, hvorefter vi diskuterer identitetsbegrebet

med udgangspunkt i Alvesson og Willmotts (2001/02) idéer. Endelig

afdækkes det teoretiske grundlag for teorien omkring employer branding og

dennes baggrund i corporate branding. I dette afsnit vil ligeledes indgå kritiske

refleksioner og diskussioner af begreberne.

I nedenstående figur 4 illustrerer vi, hvorledes de anvendte teorier spiller

sammen og indvirker på hinanden. Overordnet kan nærværende teoriafsnit

inddeles i tre hovedteorier, som er henholdsvis kritisk organisationsteori,

identitetsteori og employer branding teori. Som illustreret øverst i figur 4 har

vi placeret kritisk organisationsteori og identitetsteori med pile ned til kassen

employer branding teori. Pilene angiver, at vi i denne afhandling vil anvende

den kritiske teori og identitetsteorien til at problematisere og perspektivere den

forholdsvis nye employer branding teori.

Figur 4: Afhandlingens teorier. Kilde: Egen tilvirkning.

More magazines by this user
Similar magazines