Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

organisationsteori kan karakteriseres ved sin fortolkende tilgang i samspil med

en interesse i at stille kritiske spørgsmål til den sociale virkelighed.

34

Kritisk organisationsteori har til hensigt at gøre mennesker i stand til at frigøre

sig, det vil sige tænke mere åbent og være kritisk overfor fastlåste strukturer.

Teorien søger dog ikke at komme med en specifik formel for, hvordan dette

skal opnås. Teorien ønsker således heller ikke at understøtte kritiske

tolkninger, som er baseret på en fastlåst tankegang (Alvesson 2003:154).

Der findes tre forskellige vidensinteresser indenfor kritisk organisationsteori. I

denne sammenhæng er Alvesson inspireret af Habermas (Alvesson, 1998:

107-108). Det er imidlertid vigtigt at tage i betragtning, at der er nære

relationer mellem de tre interesser på trods af opdelingen.

• Teknisk

Dette aspekt motiverer forskning, som går ud på at udvikle viden,

information og metoder til at holde objektive processer under kontrol.

• Historisk-hermeneutisk

Dette felt handler om sprog, kommunikation og kultur. Formålet er at

tolke handlinger med mere med henblik på at udligne uligheder

mellem individer og traditioner.

• Emancipatorisk 6

Denne interesse stræber efter at identificere kilder til misforståelser og

ideologiske forestillinger. Her nævnes Habermas, som kræver en

”forklarende forståelse”. Habermas nævner Marx og Freud, der bruger

denne emancipatoriske retning, som psykoanalysen 7 er et godt

6 Vi definerer emancipatorisk som følgende: Som søger at frigøre en eller flere bestemte grupper fra en

undertrykkende magt og dermed skabe ligestilling for disse.

7 Psykoanalysen er en psykologisk teori grundlagt af den østrigske læge Sigmund Freud omkring år

1900. Ofte skelnes der mellem tre indfaldsvinkler på psykoanalysen: 1) Det er en teori om

personlighedsdannelsen. 2) En analyse hvor det ubevidste indhold fremvises ved hjælp af handlinger,

udsagn og drømme. 3) En terapiform hvor man arbejder med at få afdækket en del af det ubevidste.

More magazines by this user
Similar magazines