Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

elatere til den identitet, som employer brandet udtrykker, eller om

medarbejderens selvopfattelse ændres af et sådant strategisk tiltag.

Cheney (2004: 108) arbejder også med begrebet corporate identity og

definerer identitet som noget unikt ved en person eller ting, der adskiller den

fra sine omgivelser. Identitet gør det således muligt for os at genkende en

organisation som værende unik. Cheney lægger vægt på, at en organisations

corporate identity er meget afhængig af dens omgivelser. Det er måden,

hvorpå organisationen forstår at differentiere sig, der karakteriserer dens

corporate identity, det vil sige dens unikhed.

41

Cheney (2004: 111-112) fremhæver den moderne organisations eksplicitte

forsøg på at skabe specifikke identiteter for dens medlemmer, det vil sige

medarbejderne. Disse forsøg er til tider lykkedes, hvilket blandt andet kunne

ses i 1960’erne, hvor IBM medarbejdere omtalte dem selv som ”IBM’ere”.

Ifølge Cheney (2004) er det paradoksalt, at personer i et individualiseret

samfund definerer sig selv efter den virksomhed, de arbejder i. Den stærke

tilknytning til virksomheden bevirker ligeledes, at mennesket søger at arbejde

i respekterede virksomheder for på denne måde at få en mere positiv identitet i

andres øjne. I forlængelse heraf vil en virksomhed med et stærkt og positivt

image have medarbejdere, som associerer sig mere med den pågældende

virksomhed, end hvis denne havde et mere negativt image. Identifikation med

virksomheden sker, når medarbejderen internaliserer virksomhedens mission,

ideologi og værdier:

”Organizational identification occurs when ”an individual’s beliefs

about his or her organization become self-referential or self-defining”.

When organizational members identify with their workplace, they

define themselves in terms of the organization; they internalize its

mission, ideology, and values, and they adopt its customary ways of

doing things.”

(Cheney, 2004: 114)

More magazines by this user
Similar magazines