Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

54

”Cultural-communitarian patterns of identity regulation emerge from

broadly shared understandings and convictions; they may be

organizational in origin and effect, but are more often

occupationally/societally rooted.”

(Alvesson & Willmott 2001/02: 20)

Dette mønster omhandler således identitetsregulering, som er udenfor

ledelsens indflydelse. Den kan således stå i modsætning til, støtte eller fungere

uafhængigt af den ledelsesbaserede regulering. Denne regulering stammer ofte

fra bredere historisk afledte kollektive normer for hvad, der anses for at være

legitimt.

Det tredje mønster, Alvesson og Willmott (2001/02) har opstillet, er benævnt

som ”quasi-autonomus”.

”What may be caracterized as quasi-autonomous patterns of identity

regulation can be conceptualized as moves toward

”microemancipation” (Alvesson & Willmott, 1996). The circulation of

a plurality of discourses and practices through which identities are

formed makes it more likely that identities are only partly or

temporarily regulated by management-driven or other groupcontrolled

processes of regulation.”

(Alvesson & Willmott 2001/02: 20)

Dette mønster fokuserer på, at den store mængde af forskellige diskurser og

praksisser, gennem hvilke identiteter skabes, gør det sandsynligt, at identiteter

kun er delvist og midlertidigt reguleret af ledelsesbaserede eller andre

gruppeorienterede reguleringsprocesser. Alvesson og Willmotts (2001/02)

pointe er således, at det er svært at styre en medarbejder hen imod en bestemt

self-identity.

Alvesson og Willmott (2001/02: 21) nævner ydermere, at der i en virksomhed

kan opstå mange forskellige diskurser, eftersom virksomheden er kompleks

More magazines by this user
Similar magazines