Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

samtidig med, at der skabes forskellige identiteter i grupper og teams i

virksomheden. Endelig understreger Alvesson og Willmott, at identiteter ikke

kan formes uden inerti, modstand og uforudsete konsekvenser.

Ud fra vores indledende betragtninger og undersøgelser inden for emnet

employer branding har vi kunnet konstatere, at det er de færreste

virksomheder, der har set employer branding som værende et kontrolredskab,

der kan anvendes til at styre medarbejdernes identitet i en bestemt retning.

Ikke desto mindre mener vi, at det er et aspekt, virksomhederne bør være

opmærksomme på i arbejdet med employer branding.

55

Vores teoretiske fundament eksemplificerer, at medarbejdernes identitet

formes gennem deres arbejde, tilhørsforhold i teams samt via den ledelse, der

udøves på arbejdspladsen. Formålet med employer branding er at tiltrække og

fastholde kommende medarbejdere. Det vil sige, at strategien skal indfange

virksomhedens identitet og komme med løfter til kommende medarbejdere.

Alvesson og Willmott (2001/02) argumenterer for, at identitet er en konstant

proces, som medarbejderne udvikler sig i. Det virker derfor paradoksalt, at

employer branding strategien udtrykker en form for statisk identitet. Eftersom

strategien ikke kun er rettet mod rekruttering, men også mod nuværende

medarbejdere bliver disse derfor nødt til at tage strategien op til overvejelse.

Vi mener, at der på dette punkt ligger en fare i, at medarbejderne ubevidst

tilpasser deres identitet efter en ledelsesbaseret strategi nemlig virksomhedens

employer branding.

More magazines by this user
Similar magazines