Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

59

Figur 6: Corporate Branding Cross-Disciplinary Integration. Kilde: Schultz 2005: 30

De to oprindelige retninger indenfor corporate branding er henholdsvis den

marketingorienterede og den organisationsteoretiske. Marketing omhandler

primært produkt branding, herunder brand image, consumer relations og brand

architecture. Organisationsteori koncentrerer sig hovedsageligt om

organisations kultur og identitet, herunder brand identity, brand culture og

employer branding.

Brand identity omhandler to aspekter: Visuel brand identity, som hører

hjemme i marketing og er en forudsætning for at skabe et brand image, samt

cultural brand identity, hvor der er fokus på organisationen internt. Identitet

har ikke alene relevans for corporate branding på et overordnet organisatorisk

niveau, men også på et mere individuelt niveau. Dette manifesteres eksternt,

hvor en personlig opfattelse af et brand kan være med til at skabe en identitet

hos forbrugeren. Brand symboler bliver i denne sammenhæng brugt til at

tilfredsstille individuelle behov (Schultz, 2005: 39). Denne

identifikationsproces er ligeledes relevant for medarbejderen som individ og i

forholdet mellem medarbejderne og organisationen. I rollen som medarbejder,

More magazines by this user
Similar magazines