Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

66

HR. Afhængig af måden, hvorpå disse undergrupper differentierer sig, og hvor

fleksible de centrale ideer omkring brandet er, kan forskellene på grupperne

påvirke brandet enten negativt eller positivt (Schultz 2005: 41). Disse

betragtninger understøtter yderligere kritikken af den til tider naive tilgang,

som employer branding kan siges at have. Det kan diskuteres, om det er

realistisk at implementere en overordnet employer branding strategi, der skal

kunne passe på alle de forskellige undergrupper, som en stor virksomhed

består af.