Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Også Dorthe udtaler, at KMDs værdier passer godt til hendes egen

personlighed:

85

S: ” Hvordan synes du KMDs værdier passer på dig selv som person,

altså passer du til de værdier?”

D: ” Til KMDs værdier?” (..) ”Ja det gør jeg, ja det er også nogle

værdier, jeg kan identificere mig med og nærvær synes jeg er rigtig

vigtigt. (..) Ja det er ord, jeg sagtens kan sætte på mig selv.”

(Bilag 4, side 6)

Ud fra ovenstående citater udleder vi, at der er et fit mellem medarbejderne og

KMD, hvilket, ifølge de overordnede teorier om employer branding (Backhaus

& Tikoo, 2004), er en vigtig faktor for at opnå succes med employer brandet.

Respondenterne synes at være tilfredse med deres arbejde, den kultur og den

tone, der florerer i virksomheden. Som vi vil uddybe nærmere i næste afsnit

”Når værdierne vægter”, kan størstedelen af respondenterne identificere sig

med virksomhedens værdisæt.

Selvet i organisationen

Vi har kunnet konstatere, at der eksisterer person-organization fit mellem

nogle af vores respondenter og KMD. Hvordan påvirker dette identiteten?

Et vigtigt aspekt af identitet er den sociale identitet, som er opfattelsen af

selvet som tilhørende en bestemt kategori eller gruppe. Selvet dannes ligeledes

af den personlige identitet, som er de egenskaber, en person tillægger sig selv

(Alvesson & Björkman, 1992). Den sociale identitet kan for eksempel dannes

på arbejdspladsen i kraft af de interaktioner, der eksisterer blandt

medarbejderne.

Under vores interviews har vi observeret, at to af respondenterne er særligt

positive overfor den ene employer value proposition, work-life balance. Denne

More magazines by this user
Similar magazines