Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

88

organisationen og dennes værdier. I og med at medarbejderne i KMD giver

udtryk for at kunne identificere sig med KMDs værdier, formoder vi, at dette

er tilfældet, fordi disse værdier stemmer overens med medarbejdernes

selvopfattelse.

Hvis vi stiller organizational identity op imod person-organization fit, er det

interessant at belyse, at organizational identity har fokus på den kollektive

opfattelse af organisationen, hvorimod person-organization fit er noget mere

indskrænkende i sin tilgang, idet begrebet foreskriver, at der skal være et

match mellem virksomhed og medarbejder. Organizational identity giver

individet mere frihed til at have sin egen personlige identitet ved siden af

organisationen, selvom den sociale interaktion i virksomheden spiller ind på

den individets identitetsdannelse. Derimod opfatter vi person-organization fit

som en størrelse, der har tendens til at låse medarbejderen fast i en bestemt

rolle på grund af ønsket om et match. Person-organization fit er således

styrende i sin tilgang til individet.

Identitetsændring

Når det handler om medarbejdernes identitet, er det interessant at undersøge,

hvorvidt medarbejdernes opfattelse af dem selv, ”selvet”, har ændret sig i takt

med, at identifikationen med virksomheden er opstået, eller om

medarbejdernes egenopfattelse på forhånd passede til KMD.

Work-life balance skaber for medarbejdere som Dorthe, der som alenemor har

frihed til at tilrettelægge sin egen hverdag, mulighed for at opretholde hendes

moderidentitet i samspil med hendes identitet som mellemleder. Work-life

balance gør det hermed muligt for Dorthe at kombinere to forskellige roller.

Dorthes tilfælde giver os anledning til at formode, at hendes oprindelige

identitet har mulighed for at eksistere i samspil med hendes arbejde som

mellemleder.

More magazines by this user
Similar magazines