Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

90

identitet, når de introducerer nye diskursive praksisser, som work-life balance

implicerer. Vi må imidlertid formode, at når KMD udarbejder work-life

balance som en del af deres employer brand strategi, er det fordi, ledelsen

mener, at dette er en service for medarbejderne, der skal hjælpe dem til at

opretholde en meningsfuld balance mellem privat- og arbejdsliv. Ikke desto

mindre kan vi via Bente eksemplificere, at strategien får den modsatte effekt,

når en medarbejder ikke er i stand til at skille arbejde og privatliv ad. I Bentes

tilfælde skaber den høje grad af fit med KMD altså et resultat, der går ud over

hendes familieidentitet.

Respondenten Erik er et andet eksempel på en medarbejder, der har oplevet en

ændring i sin identitet. Erik har været ansat i KMD i seks måneder og gik ind i

virksomheden med den overbevisning, at han ville komme til at arbejde

omkring 37 timer ugentligt. Dette har imidlertid ikke været tilfældet. Erik

arbejder i dag 45 timer om ugen mod 37 timer, da han blev ansat. I denne

sammenhæng fortæller Erik, at han om fem år regner med at arbejde 55 timer

ugentligt. Den forventning, Erik havde til sin arbejdsbyrde, da han blev ansat i

KMD, har altså ikke stemt overens med virkeligheden:

Erik: ”Jeg havde faktisk planlagt at holde mig meget stramt til en 37

timers arbejdsuge og ikke arbejde mere, fordi jeg netop værdsætter

meget mit privatliv. Og det var en af de ting, jeg netop så i

ansøgningen (..) men nu er jeg jo ikke på sådan en fast tidskontrakt, så

i teorien skal jeg jo lave mine projekter færdige..”

(Bilag, side 4)

Ud fra ovenstående citat eksemplificerer vi, at Erik blandt andet blev tiltrukket

af KMD som arbejdsgiver, fordi der var mulighed for at opretholde en

fornuftig balance mellem privat- og arbejdsliv. Under interviewet kunne Erik

fortælle, at hans identitet har ændret sig, siden han blev ansat i KMD. Dels

fordi han har fået et større ansvar som projektleder, end han har været vant til,

og dels fordi hans arbejde i dag fylder mere, end tidligere:

More magazines by this user
Similar magazines