Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

S: ”Føler du din identitet har ændret sig, siden du er startet i KMD?”

E: ” Ja, det er jeg blevet nødt til, fordi jeg er blevet mellemleder for

første gang i mit liv. (..) Når du er projektleder i KMD, har du

personaleansvar, og her er der en anden vægt i virksomheden omkring

det at være projektleder. (..) Det gør, at jeg har en anden

indgangsvinkel til det. (..) Så ja, jeg har blevet nødt til at ændre mig..

meget.”

91

(Bilag 5, side 3)

Når vi fører disse udsagn over på Hatch og Schultz (2004) identitetsbegreb,

kan vi udlede, at Erik har fået en ny mellemlederidentitet i kraft af det nye

ansvar og det, at han arbejder mere end planlagt. Samtidig har Eriks sociale

identitet ændret sig, siden han er blevet mellemleder i KMD. Vi mener, at det

er virksomheden, der ubevidst ligger bag denne ændring hos Erik. Her ser vi

igen et eksempel på, at work-life balance har en uforudset konsekvens,

eftersom Bente og Erik arbejder mere og har mindre tid til privatlivet.

Der kan være en risiko for, at dette på sigt vil komme til at gå ud over

arbejdsmotivationen, og hvis dette sker, er det ikke sikkert, disse medarbejdere

vil blive i virksomheden. Dette linker vi til Barrow og Mosley (2005), der

påpeger, at de løfter, virksomheden afgiver, skal leve op til medarbejdernes

forventninger. Hvis denne psykologiske kontrakt brydes, er der risiko for, at

medarbejderne forlader virksomheden. I så fald har employer branding

strategien ikke levet op til sin hensigt med at fastholde medarbejderne, hvilket

sker som følge af en ubevidst identitetsregulering.

En effektiv diskurs

Den anden employer value proposition, KMD har formuleret i deres employer

branding strategi, er karriereveje. Vi mener, at det med dette tilbud

umiddelbart er sværere at opnå et fit med alle medarbejdere, eftersom det i en

organisation langt fra er alle, der har behov for og lyst til at videreuddanne sig.

More magazines by this user
Similar magazines