Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

sammenhæng vil vi kritisere employer branding teorien for ikke at tage højde

for de konsekvenser, strategien risikerer at medføre.

Når ledelsen i KMD stræber efter at integrere en employer value proposition

som karriereveje via italesættelse af denne strategi, risikerer de ufrivilligt at

skabe en karrierediskurs. Vi formoder, at medarbejdere, som er mindre

karrieremindede, kan opfatte en sådan diskurs som skræmmende. Derved er

der risiko for, at medarbejderen tilpasser sig denne diskurs grundet en form for

pres fra ledelsen om en bestemt adfærd. Et sådant pres omtaler Alvesson og

Willmott (2001/02) som en af de måder, hvorpå virksomheden kan regulere

medarbejdernes identitet. Metoden kaldes ”providing a specific vocabulary of

motives” og tager udgangspunkt i de diskurser, som virksomheden anvender

for at eksplicitere, hvad der er vigtigt og naturligt for medarbejderne at gøre.

På KMDs intranet kommer karrierediskursen tydeligt til udtryk i

virksomhedens personaleudviklingspolitik:

93

”Enhver medarbejder har krav på en personlig udviklingsplan til at

understøtte personlige og virksomhedsmæssige mål. Og

medarbejderen har pligt til at sætte og gennemføre nye

udviklingsmål”.

” KMD beskriver løbende en række karriereveje, der synliggør krav og

muligheder”.

(Bilag 8, side 3)

Det er ikke kun på intranettet, at karrierediskursen er fremtrædende. Under

vores interviews fornemmede vi, at medarbejderne også er præget af den. Vi

fik det indtryk, at medarbejderne føler, at karriere og uddannelse er vægtet

højt i KMD:

More magazines by this user
Similar magazines