Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

identitet for at kunne deltage i karrierediskursen og leve op til de krav, KMD

stiller.

Når påvirkning fører til regulering

95

I denne sammenhæng er det interessant at inddrage begrebet identity

regulation, som ifølge Alvesson og Willmott (2001/02) er et resultat af

organisationskontrol. Identity regulation er et begreb, der indbefatter de

sociale praksisser, som indvirker på en persons identitetsdannelse. De sociale

praksisser kan være ledelsesindførte strategier i virksomheden, for eksempel

en employer branding strategi.

I KMD har employer branding strategien mundet ud i karriereveje, og som vi

har identificeret i KMDs interne kommunikation såvel som i vores empiri, er

der opstået en karrierediskurs omkring dette tiltag.

Vi formoder, at medarbejdernes identitet vil blive påvirket af en praksis som

karriereveje. I tråd med dette inddrager vi Giddens, som mener, at identitet

dannes ud fra sprog, symboler og værdier i interaktion med andre mennesker

samtidig med, at ubevidste processer også har indflydelse på dannelsen af en

persons identitet (Alvesson & Willmott, 2001/02 / Giddens, 1991). Denne

påvirkning vil være med til at ændre medarbejdernes identitet set på den måde,

at medarbejdere, der ikke nødvendigvis har lyst til at søge nye udfordringer

via videreuddannelse, vil gøre det alligevel. En sådan identitetsregulering

skyldes, at medarbejderne ønsker at være en del af den karrierediskurs, der er

opstået samtidig med, at det vil give dem mulighed for at beholde et højt fit

mellem deres egen og virksomhedens identitet. Disse medarbejderes identitet

vil således blive skubbet i en retning, der er mere karriereorienteret, end den

var oprindeligt.

Delkonklusion

I dette afsnit har vi behandlet employer branding begrebet personorganization

fit i henhold til medarbejdernes identitetsregulering. Som

More magazines by this user
Similar magazines