Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

96

klarlagt indledningsvis omhandler begrebet person-organization fit det match,

der opstår mellem medarbejdernes og organisationens værdier. Hos KMD

synes dette match at eksistere i høj grad. Men ud fra vores interviews har vi

konstateret, at det i nogle tilfælde har en negativ effekt, når det omtalte fit er så

højt, at det indvirker på medarbejdernes identitetsregulering på en sådan måde,

at arbejdet bliver dominerende og får indflydelse på medarbejderens

personlige identitet.

Vi har ligeledes observeret, at en employer branding strategi medfører

bestemte diskurser i en virksomhed. Sådanne diskurser risikerer at skabe et

pres på medarbejderne, der efterfølgende søger at ændre deres identitet, idet de

stræber efter at beholde det gode fit med virksomheden. Employer branding

strategien og begrebet person-organization fit styrer dermed medarbejderne i

en bestemt retning, hvilket vil få konsekvenser på længere sigt, da

virksomheden risikerer at ende med en medarbejderstab, der alle ligner

hinanden. I værste fald vil nogle medarbejdere forlade virksomheden, fordi det

store arbejdspres bliver for meget for dem.

More magazines by this user
Similar magazines