Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Når værdierne vægter

Formålet med dette afsnit er at besvare denne afhandlings tredje

underspørgsmål, der lyder som følger:

97

Hvilken betydning har identifikation med en virksomheds værdier på

medarbejdernes identitet?

I forlængelse af det foregående afsnit vil vi diskutere og analysere, hvorvidt

medarbejderne i KMD identificerer sig med virksomhedens værdier, og

hvilken betydning denne identifikation kan have. Hernæst vil vi diskutere,

hvorvidt en identifikation med virksomhedens værdier samt opfattelsen af

KMDs image påvirker identiteten hos medarbejderne. Afslutningsvis vil vi

inddrage begrebet employer brand equity i relation til værdier.

Jeg er KMDer

Som klarlagt i forrige afsnit er en af employer branding strategiens

fornemmeste opgaver at skabe person-organization fit mellem medarbejderne

og virksomheden, hvilket blandt andet sker, når medarbejderen identificerer

sig med virksomhedens værdier.

Ifølge Cheney (2004) definerer individer sig selv efter den virksomhed, de

arbejder i. Identifikationen med virksomheden sker, idet medarbejderne tager

virksomhedens ideologier, mission og værdier til sig. Cheney udtrykker det

således:

”Organizational identification occurs when “an individual’s beliefs

about his or her organization become self-referential or self-defining”.

When organizational members identify with their workplace, they

define themselves in terms of the organization; they internalize its

More magazines by this user
Similar magazines