Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

er det helt i orden, så det er det der frihed under ansvar, og det er ret

fedt.”

(Bilag 5, side 8)

99

Arne udtaler for eksempel, at medarbejderne i KMD er meget kompetente,

hvilket er en af de fem værdier i virksomheden. Adspurgt, om det er noget,

han kan identificere sig med, svarer han:

Arne: ”Det kunne man måske godt formode ja. Det er ikke noget, jeg

bevidst tænker over. Jeg tænker måske snarere over at –hold kæft –jeg

skal være god for at kunne tilfredsstille de her folk.”

(Bilag 1, side 3)

Da vi spørger Dorthe, om hun kan identificere sig selv med KMD, svarer hun:

Dorthe: ”Ja, det gør jeg. Jeg identificerer mig med KMD, det gør jeg..

jeg er stolt af at arbejde hos KMD, det er her, jeg er formet som

arbejdsperson, så det er da en stor del i min identitet, og jeg er præget

rigtig meget af KMDs holdninger til, hvordan man skal arbejde, hvad

der er vigtigt og så videre. Jeg opfatter mig selv som KMD’er”.

(Bilag 4, side 7)

Det er især bemærkelsesværdigt, at Dorthe nævner den store grad af

påvirkning, som KMD har haft på måden, hvorpå hun udfører arbejdsopgaver.

Som det fremgår af ovenstående citat af Cheney (2004), er det en af de måder,

en medarbejder kan identificere sig med virksomheden: ”... and they adopt its

customary ways of doing things”. Vi formoder, at en af grundene til at Dorthe

er præget af KMDs værdier er, som hun selv nævner, at hun er formet af

More magazines by this user
Similar magazines