Jan Aage Hansen

toef.dk

Jan Aage Hansen

Velfærd for buschauffører


Jan Aage Hansen

Forhandlingssekretær

3F Transportgruppen

Kampmannsgade 4

DK-1790 København V

jan.aage.hansen@3f.dk

2


Aalborg rutebilstation

3


Velfærd for

buschauffører


Ved indgang til

velfærdsfaciliteter på

Aalborg Rutebilstation

4


Hvad har buschauffører brug for?


Rum til et rekreativt ophold i arbejdstiden
Spisefaciliteter

Toilet, håndvask m.v.

Brug for at tale med kolleger

5


Hvad siger overenskomsten om pauser?
Velfærdsfaciliteter ved fremmøde og ved pauser

Regionalbuskørsel

Pauser ved vagter over 5 timer

(Vagter op til 10 timer og 30 minutter)

Minimum én pause á 25 minutter

For 15% af vagterne kan pausen holdes få minutter inde i

vagten, eller før vagtens afslutning

Faciliteter i henhold til BAR Transport og Engros og AT’s

vejledning

Ingen beskrivelse i overenskomsten

6


Hvad siger AT om faciliteter?


At-meddelelse nr. 1.03.1 - Velfærdsforanstaltninger ved

skiftende arbejdssteder

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har

adgang til:

toilet

håndvask

spiseplads (hvis der holdes spisepauser)

forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele

omklædning (hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning)

tørring af arbejdstøjet (hvis arbejdet medfører, at tøjet bliver vådt)

brusebad

7


Hvad siger AT om faciliteter?


At-meddelelse nr. 1.03.1 - Velfærdsforanstaltninger ved

skiftende arbejdssteder

Der skal altid være adgang til toilet. Toilet skal anvises inden for passende

transporttid (ca. 10 minutter).

For så vidt angår ansatte, der kører efter fastlagt rute/tidsplan, fx

buschauffører, skal det af tidsplanen fremgå, hvor der holdes pauser, så

chaufføren har mulighed for at benytte de anviste faciliteter.

Fast samlingssted? Ja, - At-meddelelse nr. 1.1.13 Velfærdsforanstaltninger

på faste arbejdssteder

Mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, fx i

køleskab, og der skal være mulighed for at varme mad, vand til kaffe e.l.

Der skal være adgang til frisk drikkevand.

8


Pligter ved udbud af busdrift

(for trafikselskaber)

At-vejledning F.1.6 af marts 2009Det er ikke tilstrækkeligt for udbyder at henvise generelt til

arbejdsmiljøloven. Udbyder skal henvise direkte til de regler, der gælder

for de konkrete arbejdsmiljøforhold.

I forhold til det psykiske arbejdsmiljø skal udbyder ved særlige, væsentlige

arbejdsforhold oplyse om reglerne i bekendtgørelse om arbejdets

udførelse. Hvis der skal arbejdes under tidspres som følge af fx

myldretider og vejarbejde, skal udbyder henvise til de relevante regler i

bekendtgørelsen. Det gælder også, hvis der er risiko for vold, fx ved kørsel

i områder, hvor udbyder har kendskab til overfald på buschauffører,

stenkast mod busser mv.

9


Pligter ved udbud af busdrift

(for trafikselskaber)


At-vejledning F.1.6 fortsat:


Udbyders pligter i relation til udførelsen:

Udarbejdelse af køreplaner, hvor det kan være relevant at se på, om

køreplanen gennem hele udbudsperioden kan køres igennem på den

afsatte tid – også i myldretid og ved vejarbejde, eller hvis der sker

ændringer i forhold som fx trafik, mængden af passagerer, kommuners

ønsker til køreplaner mv.

Væsentlige informationer om fx nye vejarbejder og vejbump/chikaner i

udbudsperioden.

At udbyder gennem hele udbudsperioden gør det klart for kunder, hvor de

bør henvende sig med ris, ros og klager, så chauffører og billetkontrollører

undgår, at kunderne retter deres bebrejdelser og vrede mod dem.

At der i det omfang, udbyder har påtaget sig at stille fx toilet eller

omklædningsrum til rådighed, er adgang til disse gennem hele

udbudsperioden.

10


BAR Transport og engrosBranchevejledning om busser i rutekørsel

www.bartransportogengros.dk

11


Hvor skal der være fokus?
Fokus fra trafikselskaberne om chaufførernes arbejdsmiljø

jf. bekendtgørelsen om lov om arbejdsmiljø ifm. udbud af

tjenesteydelser

Tæt løbende samarbejde med ansvarlige i trafikselskaberne

og med AMO i busvirksomhederne om alle forhold

Faste velfærdsforanstaltninger for chaufførerne. Der hvor

de har pause!

12


Velfærd for buschaufførerTrafiksikkerhed

Overskud til god kundebetjening

Passagertilfredshed

Buschaufførerne er ambassadørerne for kollektiv trafik

Udbud af velfærdsfaciliterne?

Opførelse og vedligeholdelse

Vi skal lave rammerne sammen

Buschaufførerne – busvirksomhederne – trafikselskabet

13

More magazines by this user
Similar magazines