"Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen" 2004, (pdf)

mennta.hi.is

"Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen" 2004, (pdf)

Forord

Vi vil gerne takke de kommuner, som har deltaget i nærværende evaluering. I tidens bølge af

evalueringer har de valgt at bruge tid på evalueringen af dansk som andetsprog i folkeskolen,

hvilket overhovedet er en forudsætning for at nærværende evaluering har kunnet gennemføres.

En særlig tak til de otte udvalgte kommuner og især de lærere, ledere og forvaltningsrepræsentanter,

som har medvirket ved interviews, observationer og telefonsamtaler. De har bidraget med deres

indsigt og fortalt om den praksis, som er evalueringens indhold.

Tak til professor Anne Holmen og professor Peter Allerup, begge Danmarks Pædagogiske

Universitet og Jørgen Gimbel, tidligere lektor Danmarks Pædagogiske Universitet for gavnlige og

udfordrende kommentarer undervejs i evalueringsarbejdet.

Med udgangspunkt i udbudsmaterialet dateret 4. november 2002 (se bilag) er evalueringens

afgrænsning og fokus defineret i et samarbejde med Undervisningsministeriet. Evalueringens

analyser og vurderinger er dog alene vores ansvar.

UC2 er videncenter for tosprogethed og interkulturalitet. KLEO er videncenter for kompetence,

ledelse, evaluering og organisationsudvikling, begge ved CVU København & Nordsjælland.

København, 18. juni 2004

UC2 og KLEO,

CVU København & Nordsjælland

4

More magazines by this user
Similar magazines