"Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen" 2004, (pdf)

mennta.hi.is

"Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen" 2004, (pdf)

I 1995 udsendte Undervisningsministeriet ”Faghæfte 19. Dansk som andetsprog”, som indeholder

fagets formål, centrale kundskabs- og færdighedsområder, læseplan samt en vejledning.. I 1998

udsendte Undervisningsministeriet en vejledning ”Vejledning om organisering af folkeskolens

undervisning af tosprogede elever” (herefter omtalt som ’den organisatoriske vejledning’).

Vejledningen angiver en lang række anbefalinger vedrørende faget.

Fra 2002 blev ”Klare Mål” for dansk som andetsprog tilgængelig til inspiration . ”Klare Mål”

indeholdt

1. Formål

2. CKF (centrale kundskabs- og færdighedsområder)

3. Delmål

4. Læseplan

5. Vejledning

”Klare Mål” indeholdt et uændret formål for faget, men bl.a. ændringer i de centrale kundskabs- og

færdighedsområder. Ovenstående lå fra 2002 på Undervisningsministeriets hjemmeside. Selve

faghæftet ”Klare Mål” blev ikke udsendt, men skolerne blev informeret om, at de kunne rekvirere

hæftet fra Undervisningsministeriets forlag.

Fælles Mål for dansk som andetsprog ligger færdig 1. august 2005 med følgende indhold:

1. Signalement

2. Formål

3. Slutmål

4. Trinmål

5. Beskrivelse

6. Læseplan

7. Undervisningsvejledning

Fagets formål, slutmål og trinmål er trådt i kraft pr. 1. august 2003. Ny læseplan og ny

undervisningsvejledning vil sammen med beskrivelse for faget være gældende fra august 2005.

Således var CKF-bekendtgørelse nr. 702 af 7. august 1995 gældende i perioden frem til 1. august

2003 1 . Denne præcisering er relevant, idet evalueringens dataindsamling er foregået over en

periode, hvor såvel bekendtgørelse nr. 702 af 7. august 1995, og ”Fælles Mål” jf. bekendtgørelse nr.

571 af 23. juni 2003 i forskellige tidsrum har været gældende.

I forbindelse med interviewene er der fra evaluators side konsekvent gjort rede for, at evalueringens

intention jf. Undervisningsministeriets udbudsmateriale har været at vurdere den aktuelle

undervisningspraksis i lyset af ”Klare Mål”. Dette har ikke givet anledning til hverken positive eller

negative ytringer fra de involverede skoler og kommuner. I interviewene har både

interviewpersoner og interviewere inddraget såvel ”Faghæfte 19. Dansk som andetsprog” i 1995-

udgaven som ”Faghæfte 19. Klare Mål. Dansk som andetsprog” i 2002-udgaven i samtalen. I lyset

af udbudsmaterialets udformning – og for overskuelighedens skyld – anvendes formuleringerne fra

Klare Mål, når formål og CKF’er for faget omtales i rapporten.

1 CKF’erne i ”Fælles Mål” er enslydende med CKF’erne i ”Klare Mål”.

6

More magazines by this user
Similar magazines