Download kapitel om friluftslivets muligheder og begrænsninger (pdf)

friluftsraadet.dk

Download kapitel om friluftslivets muligheder og begrænsninger (pdf)

1 Friluftslivets muligheder og begrænsninger

1.1 Muligheder for friluftsliv

Naturen er en grundlæggende forudsætning for friluftsliv. Uden natur

intet friluftsliv. Derfor er mulighederne for friluftsliv i høj grad afhængige

af den natur, vi har. Friluftslivet kan foregå både på landjorden,

på vandet og i luften. Til lands danner især skoven, stranden og byens

grønne områder ramme for talrige friluftsaktiviteter. Danmarks lange

kystlinje rummer mange muligheder for friluftsliv på, i og under vandoverfladen,

og her findes aktiviteter lige fra undervandsjagt til picnic

på flydende platforme. På samme måde har søer og vandløb store

friluftsmuligheder som for eksempel sejlads og lystfiskeri, ligesom der i

luften er muligheder for friluftsliv, eksempelvis i form af svæveflyvning

og paragliding.

Mulighederne for at dyrke friluftsliv er således mange, og de formidles

ad mange forskellige kanaler. Det foreningsbaserede friluftsliv giver

muligheder for en lang række friluftsaktiviteter under organiserede

forhold, lige fra spejderliv og svampesamling til kajakundervisning og

luftballonflyvning. Desuden er skoler og institutioner ramme om mange

friluftsaktiviteter for børn og unge. Og i erhvervsmæssig sammenhæng

er der muligheder for at dyrke friluftsaktiviteter mod betaling, eksempelvis

på særlige baner og anlæg. En stor del af friluftslivet finder sted

uden om foreninger, institutioner og erhverv. Her foregår friluftsaktiviteterne

ofte på eget initiativ, som for eksempel familieskovturen,

gå- eller cykelture eller overnatning i shelter. Ud over dette formidles

friluftslivet gennem natur- og friluftsvejledere, på naturcentre og gennem

informationsskilte i naturen, og der ses en stigende anvendelse af

sociale medier, applikationer og scanningskoder, som gør det muligt at

planlægge, udføre og udvikle friluftslivet samt formidle naturen på nye

måder.

Mulighederne for at dyrke friluftsliv afhænger af vores omgivelser og

tilgængelighed og afstand til naturarealer. Specielt markveje, skovveje

og stier skaber muligheder for friluftsliv. Derudover er der landet over

etableret en lang række af faciliteter, som forbedrer mulighederne

for friluftsliv. Ruteforløb, bålpladser, bænke, bådebroer, overnatningspladser,

fugletårne og standere med information om naturen er alle

eksempler på faciliteter, der gør det let at komme tæt på naturen, og

som giver mulighed for friluftsoplevelser.

10 Fakta om friluftslivet

More magazines by this user
Similar magazines