Leverikter hos kødkvæg - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Leverikter hos kødkvæg - LandbrugsInfo

Leverikter hos kødkvæg

– påvirkning af

sundhed og tilvækst

Dyrlæge Henrik Læssøe Martin

Dansk Kvæg

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Foto: Torben Worsøe


Den store leverikte

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

2


Udbredelse af leverikter

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Kähler & Pedersen 2005


Leverikter hos kødkvæg

% slagtede kødkvægsdyr med slagtefundet "Leverikter"

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Slagtekalve Ungtyre Stude og tyre Kvier Køer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Foto: Torben Worsøe

Dansk Kvæg


Leverikter hos slagtekreaturer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Produktionstab

Det samlede produktionstab

kan være større end 10 %

Ét tilfælde kan koste

2.200 – 2.500 kr.

Foto: Torben Worsøe

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Produktionstab

• Reduceret foderudnyttelse

• Nedsat tilvækst

• Vægttab

‣Forringet slagtekvalitet

• Dårlig reproduktion

• Nedsat modstandskraft

• Udgifter til diagnostik, behandling og medicin

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Vært og mellemvært

Foto: Torben Worsøe

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Livscyklus

< 10° C

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Den lille pytsnegls levesteder

• Ådale

• Grøfter

• Vandhuller

• Oversvømmede engarealer

• Mudrede områder omkring drikketrug

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Foto: Torben Worsøe


Er risikoen for smitte stigende?

• Mere naturpleje

• Mindre dræning

• Mindre behandling

• Klimaændringer

Foto: Torben Worsøe

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Skadevirkninger

Larver vandrer i leveren

• Skader og betændelse

Voksne ikter vandrer i galdegange og suger blod

• Galdegange fortykkes og forkalkes

• Sekretion af galde forstyrres

• Blodtab

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Sikring af diagnosen

Klinisk undersøgelse

Historisk Nedstemthed viden

Laboratorieundersøgelser

Nedsat ædelyst

Vægttab / dårlig tilvækst

• Gødningsprøver

Diarré

• Blodprøver

Blege slimhinder

Slagtefund Vommethed

Obduktion Bughindebetændelse

Foto: Torben Worsøe

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Diagnostik i laboratoriet

• Individuelle gødningsprøver fra 5-10 dyr

• Perioder med lav udskillelse giver usikkerhed

• Negativt svar er ikke helt sikkert

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Diagnostik ud fra slagtefund


Diagnostik ud fra slagtefund

Foto Henrik Elvang Jensen, KU Life

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Diagnostik ud fra slagtefund

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Behandlingsstrategi

Behandling med Valbazen

• Omkring nytår

• I marts – april

(Kun voksne ikter rammes)

Behandling med Fasinex

• Behandling kan foretages hele året

(Både voksne ikter og larver rammes)

Foto: Torben Worsøe

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Behandlingspris

• Valbazen: 7,5 kr. pr. 100 kg ~ 60 kr. til 800 kg ko

2 behandlinger ~ 120 kr.

• Fasinex: 8-9 kr. pr. 100 kg ~ 67 kr. til 800 kg ko

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Forebyggelse af infektion

Forebyggelse

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Optagelse af smitte fra græsset

80

70

60

50

40

30

20

F

l

y

t

n

i

n

g

10

0

maj juni juli aug. sept. okt.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Forebyggelse af infektion

• Undgå afgræsning af våde arealer

• Hegn om muligt disse arealer fra

• Tilbyd tilskudsfoder

• Brug kalveskjul

r

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Foto: Torben Worsøe


Kan vi undgå infektion?

• Strategi for afgræsning

• Strategi for overvågning

• Strategi for behandling

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Tak for opmærksomheden!

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Foto: Torben Worsøe

More magazines by this user
Similar magazines