Århus Kommune Kultur og Borgerservice Den 17. oktober 2006 ...

friedrich.sophia43

Århus Kommune Kultur og Borgerservice Den 17. oktober 2006 ...

Kultur og Borgerservice

Den 17. oktober 2006

Århus Kommune

Teknik og Miljø

Multimediehuset - Høring om udkast til byrådsindstilling

Udkast til byrådsindstilling er 28. september 2006 sendt i høring hos Teknik

og Miljø.

Som et led i udarbejdelse af høringssvaret har der den 12. oktober været

afholdt et afklarende møde med Borgerservice og Biblioteker, med deltagelse

af forvaltningschefen.

Med baggrund i mødet er anbefalingen herfra, at lokalplanlægningen indarbejdes

i tidsplanen (med igangsætning efter projekt er valgt). Endvidere

anbefales, at det tydeliggøres i indstillingen, at der senere skal ske en

afklaring og koordinering af en række relationer til omgivelserne, herunder

de anlægsmæssige forhold, i et tæt samarbejde med Teknik og Miljø.

Rådhuset

8100 Århus C

Sagsnr. SEK/06/00064-005

Journalnr. 01.02.00G00

Sagsbeh. Birgit Donslund

Telefon 8940 2000

Telefax 8940 2508

E-post mag2@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk

Herudover er der ikke bemærkninger til det foreliggende udkast til indstilling.

Med venlig hilsen

Peter Thyssen

/

Carl Nielsen


Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines