DEMOKRATIETS FESTDAG af Claus Flygare - DATS

dats.dk

DEMOKRATIETS FESTDAG af Claus Flygare - DATS

DEMOKRATIETS FESTDAG

af Claus Flygare

DATS

Landsforeningen for

Dramatisk Virksomhed

Nygade 15

6300 Gråsten

Telefon: 7465 1103

Telefax: 7465 2093

www.dats.dk

dats@dats.dk

Udgivet af

DATS – Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

i forbindelse med DFS – Dansk Folkeoplysnings Samråds

indsats: Oplys Demokratiet

Stykket kan opføres afgiftsfrit i ikke kommercielle sammenhænge

indtil 1. maj 2009.


DEMOKRATIETS FESTDAG

af Claus Flygare

PERSONERNE:

GUNNAR.................vært og bartender

KRISTINA................studerende og løs medhjælp

PROFESSOREN......tørstig sjæl med en kolosal viden

PAVEN......................religiøs alkoholiker

GREVINDEN...........tidl. attraktiv kvinde. Har danset med en greve

MAND 1...................drikker sig mod til at stemme

MAND 2...................drikker for at glemme han har stemt

En bar i nærheden af et valgsted. Folk kommer og går

1

DEMOKRATIETS FESTAG

©flygare 28.11.06 udg


GUNNAR:

Vær venlig at rykke sammen.

GREVINDEN:

Hvorfor det. Nu sidder jeg lige så godt.

GUNNAR:

Det er valgdag i dag.

GREVINDEN:

..og?

GUNNAR:

..så kommer folk væltende, når de har været inde på skolen og

stemme.

PAVEN:

Så må jeg hellere skynde mig at velsigne jer med en omgang, inden

vi bliver alt for mange tørstige sjæle.

GUNNAR:

S´gerne. Hvad fejrer vi?

Gunnar og Kristina serverer en omgang elefantøller for de tre

PAVEN:

Der er flere ting. Dels at jeg har fået en lille almisse, ved den gode

Guds gavmildhed – og en skrabeplades mellemkomst, og dels synes

jeg vi skal festligholde, at der er valg. Det er jo trods alt demokratiets

store festdag.

PROFESSOREN:

Hvor meget har Herren så klattet væk på dig i dag?

PAVEN:

Et mindre beløb, men nok til at jeg vil dele glæden med mine

nærmeste.

GREVINDEN:

Hvor er det smukt at møde en gentleman. Men med hensyn til

demokratiets festdag – der vil jeg gerne lige sige noget.

2

DEMOKRATIETS FESTAG


GUNNAR:

Skål alle sammen, og tak for skænken.

De skåler

GREVINDEN:

Jeg kan ikke snuppe demokrati.

GUNNAR:

Nå for pokker. Du må du vist hellere uddybe for os.

GREVINDEN:

Fordi flertallet altid tager fejl.

Og så kalder de det oven i købet folkestyre. Det har ikke en pind

med folket at gøre.

GUNNAR:

Lige i dag har vi sgu da folkestyre.

Det er den eneste dag, hvor man med sin stemme direkte kan være

med til at forrykke magtbalancen.

GREVINDEN:

Der bliver bare flyttet lidt rundt. Det er de samme hoveder, der altid

bliver valgt. Det er ikke folket.

GUNNAR:

Jeg elsker at starte fra begyndelsen.

Kunne du ikke fortælle mig hvad ordet demokrati egentlig betyder,

Fessor?

PAVEN:

SKÅL!!!

De skåler

PROFESSOREN:

Det er umiddelbart nemmest at sige, hvad demokratiet ikke er: Det

er ikke en teori eller en lære. Det er ikke noget, der kan indesluttes i

en formel.

3

DEMOKRATIETS FESTAG


GUNNAR:

Jamen, hvad er det så?

PROFESSOREN:

Man kan vel sige at demokratiet er en livsform, som gennem stadige

nederlag og tilbagefald er groet frem i Vesteuropa i løbet af godt og

vel 2000 år.

PAVEN:

Det er fuldstændig lige som med Kristendommen.

PROFESSOREN:

Netop!

Demokratiet er ikke en sejr, der er vundet, men en kamp der stadig

skal kæmpes.

En meget nervøs mand (Mand 1)kommer ind

MAND 1:

En elefant og en dobbeltsnaps.

Kristine serverer for MAND 1

KRISTINA:

Et truet dyr og en dobbelt dræber. Værsgo.

Manden drikker med en stor iver og alvor, som om der er noget der virkelig

skal dulmes. De andre ser det, men lader som ingenting

PAVEN:

Kristina, vil du være så elskværdig at vederkvæge os med endnu et

bæger?

Kristina serverer

GREVINDEN:

Læser du ikke på Universitetet, Kristina?

KRISTINA:

Jo, jeg er lige begyndt på tredje år.

4

DEMOKRATIETS FESTAG


GREVINDEN:

Nå, men så er du ved at læse dig til alt det, vi andre ved i forvejen.

Morer sig over sin gamle Storm-P vittighed

PAVEN:

Nu skal du lade Guds lille lam være i fred.

KRISTINA:

Tusind tak, men jeg skal nok klare mig.

PAVEN:

Selvfølgelig skal du det. Men hvad siger de om demokratiet som

styreform på sådan en højere læreanstalt?

KRISTINA:

De siger ikke så meget på mit studie. Jeg studerer medicin. Men hvad

er der at sige: Der er jo ikke nogen alternativer.

PROFESSOREN:

Det vil jo altid være sådan, at hver gang to, tre eller flere – et helt folk

– skal træffe en afgørelse om fremtiden eller fastlægge love for deres

indbyrdes samkvem, kan man være nogenlunde sikker på, at der vil

opstå uenighed.

GREVINDEN:

Det er sgu da klart. Der er ikke to mennesker der mener det samme.

PROFESSOREN:

Men man skal jo finde en løsning på konflikten.

PAVEN:

Hvis man lytter til Gud, er man aldrig i tvivl. Hans vilje er den eneste

lov mennesket bør følge.

PROFESSOREN:

Ja, det mener fundamentalisterne også, men jeg tror ikke det er sundt

at blande guderne ind i realpolitik.

PAVEN:

Det kommer an på hvad vi vil. Vil vi gå Guds vej, eller vil vi løbe

lallende ned i det sorte helvede.

5

DEMOKRATIETS FESTAG


PROFESSOREN:

Ja det er to muligheder, du nævner der. Og hvad gør man så, når

man skal vælge mellem to muligheder?

Enten kan man stille sig op og slås, hvilket vil sige, at det bliver den

stærkestes vilje som råder; sådan som det går til i junglen.

Eller man kan tale sig til rette, hvilket vil sige, at man gennem

samtale mellem de stridende parter søger at få sagen alsidigt belyst.

Det er demokrati. Det er samtalen og den gensidige forståelse og

respekt, som er demokratiets væsen.

GREVINDEN:

Det ændrer ikke ved, at jeg ikke kan snuppe demokratiet.

Så snart folk får lidt magt begynder de at lyve, stjæle, drikke spiritus

og gå med damer. Jeg ved hvad jeg taler om.

GUNNAR:

Jamen hvis vi ikke havde demokrati, hvad skulle vi så have?

Diktatur, enevælde eller hvad?

GREVINDEN:

Det ved jeg da ikke. Bare fordi jeg har danset med en prins, så ved

jeg ikke ALT!

GUNNAR:

Det forekommer mig, at det plejer at være en greve du har danset

med.

GREVINDEN:

(fniser)

Det er det også. Men jeg har ladet ham stige lidt i graderne i

anledning af valget.

PAVEN:

Demokratiet er godt nok - hvis man lovgiver efter de retningslinier,

der er nedfældet i Biblen. Det er det moralske grundlag vi bygger

vores samfund på, og det er den klippegrund vi skal bygge vores

love på.

PROFESSOREN:

Du bliver ved med din fundamentalisme. Skulle vi ikke prøve at

6

DEMOKRATIETS FESTAG


styre uden om det?

PAVEN:

Nåe jo, men hvad skulle vi ellers bruge som moralsk vejledning?

Anders And & Co?

PROFESSOR:

Anders And har flere læsere end Biblen.

MAND 1:

En elefant og en dobbeltsnaps.

GREVINDEN:

Nå, der er nok noget, der skal fejres der, hva? Har du været inde og

stemme?

MAND 1:

Ikke endnu.

GREVINDEN:

Nå, men så er du måske ved at drikke dig mod til?

MAND 1:

Det kan man godt sige.

PROFESSOREN:

Undskyld, jeg blander mig, men hvad er det du frygter så meget, at

du er nød til at stive dit mod så voldsomt meget af?

MAND 1:

Det er det hele.

Stemmesedlen, blyanten, boksen...

GREVINDEN:

Er du bange for blyanten?

MAND 1:

Ikke kun det. Det er det hele!

PROFESSOREN:

Det lyder som om du lider af en demokrati-fobi.

7

DEMOKRATIETS FESTAG


MAND 1:

Det gør jeg nok. Det er nok det jeg lider af.

En mand kommer ind (MAND 2)

MAND 2:

Hvad er det stærkeste du har?

KRISTINE:

Vi har en rom der holder 60%. Det er helt klart det stærkeste.

MAND 2:

En dobbelt af det.

KRISTINE:

En dobbelt rom.

MAND 2:

Aj. En tredobbelt.

GREVINDEN:

Er du også ved at drikke dig mod til at gå ind og stemme.

MAND 2:

Jeg drikker mig mod til at leve videre, efter jeg har været inde og

stemme.

KRISTINA:

Det lyder rigtig slemt.

MAND 2:

Slemt! Det er ikke ordet. Stemmesedlen var så lang.....

(viser med hænder og arme – som en pralende lystfisker – hvor lang

stemmesedlen er)

......og fyldt med navne - i to spalter. Hver gang der dukkede et navn

op man kendte i forvejen, så var det et af de rigtig dumme svin. Så

kunne man jo ikke lade være med at tænke: Hvad så alle de andre.

Alle dem jeg ikke kendte – var det også nogle dumme svin?

Hvorfor er det sådan?

8

DEMOKRATIETS FESTAG


Skal man være et dumt svin, for at gå ind i politik, eller bliver man et

dumt svin af det? Det er et af demokratiet store grundlæggende

spørgsmål.

Og så står man der med blyanten og tænker, hvilket af de dumme

svin skal man så vælge? Det er sgu da deprimerende.

En tredobbelt rom. 60%.

Jeg vil slå min hjerne ihjel.

Den ved for meget.

KRISTINA:

Det er da utroligt! Nu har vi to tilfælde stående her, der begge vil

kurere sig selv med stærk spiritus.

Den ene er i chok over, hvad han har oplevet i valglokalet - og den

anden er i chok over, hvad han frygter han skal opleve i valglokalet.

GREVINDEN:

Det er det jeg hele tiden har sagt: Det er en frygtelig oplevelse, at

møde demokratiets hæslige fjæs.

Skål alle sammen.

De skåler

MAND 2:

(til MAND 1)

Er det rigtigt, at du ikke har været inde og stemme endnu?

MAND 1:

Ja. Desværre.

MAND 2:

Hvorfor har du ikke det?

Hvad er det du er bange for?

MAND 1:

Hvor skal man sætte krydset? Før eller efter navnet?

9

DEMOKRATIETS FESTAG


Hvorfor er der ikke et felt, hvor der står: Kryds Her!

Hvis man nu kommer til at lave en lille fejl, så bliver ens

stemmeseddel erklæret ulovlig.

Så har hele dagen været spildt.

Nej, jeg ved det: Jeg er bange for at blive lukket inde i

stemmeboksen.

MAND 2:

Hvorfor dropper du det ikke bare, og drikker igennem.

M AND 1:

Det kan det da også være, det ender med.

GUNNAR:

Nej hør nu her. Hvis man vil snakke med om dansk politik, så nytter

det altså ikke noget, at man melder sig ud af demokratiet på en

valgdag. Det er fuldstændig uacceptabelt.

Det kan da godt være, du har det dårligt inde i stemmeboksen. Og

hvad så? Du er der inde i, ja hvad skal vi sige? 10 sekunder!

Du skal lide i skide ti sekunder for at være med til at vælge dem der

skal styre landet de næste fire år. Du må sgu bide tænderne sammen

og gøre din pligt som borger i et demokratisk land.

PAVEN:

Amen! Og skål.

Alle skåler

MAND 1:

Så giv mig en elefant og en dobbeltsnaps mere, så skal jeg nok gå ind

og stemme.

GUNNAR:

Bravo. Sådan skal det være.

Kristina servere for ham

10

DEMOKRATIETS FESTAG


MAND 2:

Giv også lige mig en tre-dobbelt Jamaica Rom.

Kristina serverer for ham

MAND 2:

Lad os drikke ud, så skal jeg nok følge dig på vej.

MAND 1:

Tak for det. Skål.

Alle skåler. De to mænd drikker ud og vakler af sted

GUNNAR:

Om en halv time er valget forbi, må jeg i den forbindelse lige spørge

Jer, om I selv har stemt?

Tavshed

GUNNAR:

Sikke stille, her blev. Det har I altså ikke.

PAVEN:

Jeg har lagt min skæbne i den gode Guds hænder. Jeg lyder kun

Herrens bud, og det kan et kryds på en seddel ikke lave om på.

PROFESSOREN:

Jeg kan ikke få øje på nogen, der repræsenterer de meninger jeg har,

så der er ganske enkelt ikke nogen jeg kan stemme på.

GREVINDEN:

Jeg har sagt hvad jeg mener om demokrati, så jeg skal ikke nyde

noget i den henretnng.

Til gengæld vil jeg gerne nyde noget spiritus. Gi os en omgang til.

Jeg gir.

GUNNAR:

Der bliver ikke serveret mere for Jer, før efter I har været inde og

stemme.

PAVEN:

Uh ha. Havene deler sig og himlen slår lyn. Busken brænder.

11

DEMOKRATIETS FESTAG


GREVINDEN:

Kan vi ikke få en omgang nu, hvis vi lover, at vi går ind og stemmer

bagefter?

GUNNAR:

Det kan der ikke være tale om. Der er lukket for det varme vand,

indtil i har stemt. Det kan da ikke være rigtigt, at skal stå og belære

alt og alle om demokratiets fortræffeligheder, og så har I ikke engang

nosser til selv at gå ind og stemme.

GREVINDEN:

Nosser? Må jeg være fri?

Jeg er kommet i de fineste kredse.

GUNNAR:

Det kan da godt være, at en stemme ikke vælter regeringen, eller

hvad man nu er ude på. Men bare det at tage stilling til, hvad man vil

stemme, er en del af den demokratiske proces.

Og det er det I ikke ønsker at deltage i. Det er ganske enkelt for

slapt.

PAVEN:

Jesus omskabte vand til vin, og du, Gunnar, har lige omskabt vin til

vand.

GUNNAR:

Det kan du tro.

PROFESSOREN:

Og du holder fast på, at du – fuldstændig utilstedeligt - har stoppet

for udskænkningen til dine bedste kunder?

GUNNAR:

Ingen udskænkning, før efter I har stemt.

PAVEN:

Dit hjerte må være koldt som is.

Græder du i søvne?

12

DEMOKRATIETS FESTAG


PROFESSOR:

Lad os gå, inden vi dehydrerer.

GREVINDEN:

Vi har intet. Siger og skriver: Intet – at tale med den herre om.

PAVEN:

Vi overlevede Ægyptens plager. Vi skal også klare dette.

De går ud

KRISTINA:

Det var de ikke meget for.

GUNNAR:

De tager sgu ikke skade af, at tage sig lidt sammen.

De kommer igen om et øjeblik og er lykkelige, fordi jeg fik dem til at

gøre deres borgerpligt. Det kunne da bare lige mangle.

KRISTINA:

Hvad med dig selv? Hvad stemte du på?

GUNNAR:

Jeg springer over denne gang.

KRISTINA:

Det er løgn!

Har du ikke selv stemt?

GUNNAR:

Jeg kunne ikke finde mit valg kort.

Jeg er bange for, at jeg er kommet til at smide det ud.

KRISTINA:

Hold kæft, hvor er du en hykler.

Alt det ævl og så kan du ikke selv finde ud af de simpleste ting.

GUNNAR:

Hvad så?

13

DEMOKRATIETS FESTAG


KRISTINA:

Hvad så? Du er stor-slem.

GUNNAR:

Det er da ikke mig. Det er demokratiets skyld: Det får hykleren frem

i os alle.

KRISTINA:

Hvor var den billig og dum smart.

GUNNAR:

Netop, jeg kæmper for at retfærdiggøre mig! Det er også demokrati.

For husk: Demokratiet er ikke en sejr, der er vundet, men en kamp

der stadig bliver kæmpet.

14

DEMOKRATIETS FESTAG

More magazines by this user
Similar magazines