april 2010 nordsjællands lokalafdeling - ADHD: Foreningen

adhd.dk

april 2010 nordsjællands lokalafdeling - ADHD: Foreningen

DHD

Introaften for

nye medlemmer

Læs mere side 15

Kom og hør

Carsten Sommerskov

Læs mere side 17

Troldetur til Nyruphus

for børn og voksne

Læs mere side 19

Medlemsblad nr. 18 | april 2010

n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g


Indhold

A D H D n o r d s j æ l l a n d 3

5 Nyt fra bestyrelsen

9 Velkommen til den nye bestyrelse

13 Opstart af nye forældregrupper

15 Intromøde for nye medlemmer

17 Carsten Sommerskov

19 Troldetur til Nyruphus

21 Kursus for forældre til nydiagnosticerede

23 Nye tilbud til medlemmerne i Frivilligcenter Hillerød

Annoncetegning Dansk Blad Service ApS I Vestergade 11 A

Boks 16 I 5540 Ullerslev I Telefon 7070 1225 I info@danskbladservice.dk

Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil


A D H D n o r d s j æ l l a n d 5

Nyt fra

bestyrelsen

Så starter et nyt bestyrelsesår! Vi

har en masse idéer og nye kræfter

er kommet til – det tegner rigtig

godt.

14. marts holdt vi vores årlige generalforsamling

med 50 tilmeldte

og lidt færre fremmødte. Dejligt

med så mange fremmødte. Vi er

glade for denne opbakning! Ikke

mindst er det dejligt, at vi har

fået 8 nye ind i bestyrelsen. Det

betyder at vi nu er oppe på 12

bestyrelsesmedlemmer, foruden

vores kasserer Malene Roest og

vores web- og bladredaktør Liselotte

Nielsen.

Det er en helt ny situation i

forhold til det forgangne år, hvor

vi kom ned på 4 bestyrelsesmedlemmer.

Alligevel har vi nået ret

meget, hvilket blev tydeligt med

gennemgangen af årshjulet.

Årshjulet er et af vores nye styringsredskaber,

der synliggør og

dermed hjælper til fordeling af

arrangementer over året, samt fordeling

af arrangementer i forhold

til målgrupper. Eksempelvis arbejder

vi med faste halvårlige kurser

for forældre til nydiagnosticerede

i okt/nov samt i maj/juni. Desuden

er der faste arrangementer

fra hovedkontoret som Kongres,

den årlige konference og hovedbestyrelsesmøder,

som også har

indflydelse på vores arbejde.

Foruden de mere synlige arrangementer

som vi annoncerer her

i bladet har vi varetaget en del

besøg og indlæg på skoler. Vi var

også på BUPL messen i 2009 (hvor

vi også kan findes i år) og vi har

lavet forskellige arrangementer i

ADHD koncentrationsugen.

Derudover varetager vi telefonrådgivning

(typisk et til to opkald

om ugen) foruden besvarelse

af e-mail henvendelser (1-2 om

ugen). Sidst men ikke mindst har

vi nu repræsentanter i 4 af dansk

handicaps kommunale råd.

Gennem det sidste halve år har

vi oplevet en markant fremgang

i fremmødet til vores arrangementer.

Således var både bedsteforældreaften,

forældrekursus

og familiebowling fuldt booket.

Det er glædeligt at der er færre

spildte kræfter. En af årsagerne er

givetvis en tommelfingerregel om,

at arrangementer skal annonceres

i vores lokalblad, hvilket betyder

en længere planlægningshorisont,

som kan virke irriterende, men det

fungerer!

Flere af de fremmødte på generalforsamlingen

kom med gode

Fortsættes næste side


Fortsat fra forrige side

A D H D n o r d s j æ l l a n d 7

idéer til arrangementer. En del

blev skrevet ned på en liste der

gik rundt. Dem som ikke fik deres

idé skrevet ned, må meget gerne

sende en mail med idéen og deres

navn, så vi kan komme videre

med idéerne.

Udover indsigt i bestyrelsens

arbejde og økonomi fik de fremmødte

til generalforsamlingen

glæde af Lars Robertjes foredrag

om konflikthåndtering. Det gav

nogle rigtig gode diskussioner.

I tiden fra generalforsamlingen

til nu, er der også sket lidt. 100

mødte op til et fantastisk foredrag

med Ane Marie Erenbjerg om

ADHD og medlidelser som OCD,

tics m.m.

I midten af april drager 2/3 af den

nye bestyrelse af sted til en workshop

i bestyrelsesarbejde. Det

skal nok få os rystet godt sammen

samt klæde os på til arbejdet. Vi

håber også at få inspiration fra de

andre lokalforeninger.

Som I vil kunne se inde i bladet

har vi indledt samarbejde med

Frivlligcenter Hillerød. Her er flere

gode muligheder. Især muligheden

for at låne flere lokaler på

samme tid i hjertet af Hillerød,

gør at vi nu kan gå videre med

vores cafe-tanker. Det tager som

altid tid at få det i luften, da vi jo

alle har arbejde og familie ved

siden af, men om alt går vel, går vi

i luften efter sommerferien. Mere

herom i næste blad og på ADHD

foreningens hjemmeside under

lokalforeningen Nordsjællands

aktiviteter.

Angående vores del af hjemmesiden

er vi blevet langt bedre til at

holde denne side opdateret. Alle

vores arrangementer annonceres

her. Desuden lægger vi information

her, hvis et arrangement

udskydes eller aflyses, så kig her,

hvis der er en snestorm på vej.

Vi har også lavet et underpunkt

der hedder andres arrangementer,

her lægger vi info ud om andres

arrangementer eksempelvis fra

Bedre Psykiatri.

Hanne (formand)

BUPL-Nordsjællands

Børne- og Ungemesse 2010

1. juni 2010 har ADHD-foreningen Nordsjælland en stand på messen. Messen

har åbent fra kl. 15-20 og det foregår i Støberihallen, Nordstensvej 1, 3400 Hillerød.

Standen er gratis for foreningen og vi håber at få rigtig mange i tale og

udbrede ny viden om ADHD.

Alle er velkomne til at kigge forbi messen og vores stand.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 9

Velkommen til

den nye bestyrelse

Hanne Westh Nicolajsen - formand, Allerød. Mor til tre dejlige drenge, hvor

den midterste på 12 år har diagnosen ADHD. Vil især gerne arbejde for en

månedlig café for voksne med ADHD.

Dorthe Nielsen, Kokkedal. Har været medlem af bestyrelsen 7 år. Har voksen

søn med fysisk handicap og ADD. Har baggrund som sosu assistent, kropsog

psykoterapeut, pædagog – professionsbachelor. Min primære interesse er

neuropædagogik. Min ambition for foreningen er flere aktive medlemmer. Et

tilbud til unge / voksne om grupper, til udveksling af erfaring og gerne med

vejleder og kognitiv træning. Flere faglige tema dage for fagfolk, særligt lærere

og ansatte i socialforvaltningerne.

Karin Tveden Kønigsfeldt, Allerød. Jeg er 39 år og bor i Allerød. Jeg er

uddannet pædagog og arbejder som specialpædagog. Jeg har tre drenge på

henholdsvis 10, 17 og 19. Ham på 19 har diagnosen add og ham på 10 har

diagnoserne adhd og tourette. Det jeg særligt brænder for i bestyrelsesarbejdet

er at afholde arrangementer for familier, så man kan møde andre med

samme udfordringer og der kan skabes netværk.

Maibritte Allsand, Frederikssund. Jeg har været medlem af ADHD foreningen

de sidste 3 år. Jeg er 44 år, uddannet pædagog, arbejder som coach/ADHD -

Rådgiver. Jeg har to skønne børn. Ullrikke på 11 år og Magnus på 9 år begge

med ADD/ ADHD. Fik selv diagnosen, for ca. 2 år siden

Erik Jørgensen, Græsted, er projektleder i NetDesign i Farum.

Har 2 store voksne børn fra tidligere ægteskab, en søn på 21år og en datter på

19år, begge er diagnosticeret med ADHD, dog har min søn efterfølgende også

fået diagnosen ”atypisk autisme”

Min datter fik diagnosen som 13 årig. Jeg har taget skridt til at danne en

ADHD netværksgruppe på min arbejdsplads hvor der p.t. er 7 ”medlemmer”.

Erik Frederiksen, Farum. Far til Mikkel 10 år med ADHD og Camilla på 16. Jeg

vil meget gerne være med til at sikre at vi kan holde et højt aktivitets niveau

i lokalforeningen, gerne med kurser og foredrag. Mener at der er et behov

information/uddannelse til skolerne. Er med i forældre netværk i Farum.

Fortsættes næste side


Fortsat fra forrige side

A D H D n o r d s j æ l l a n d 1 1

Michelle Mathiasen, Nivå. 38 år. Mor til 5 dejlige drenge i alderen fra 8 til

20 år. Magnus på 10 har har dignoserne ADHD og autist & Micklas på 17 har

diagnosen ADHD. Til daglig arbejder jeg som virksomhedskonsulent hvor jeg

møder og hjælper mange unge og voksne med ADHD. Jeg vil meget gerne

være med til at sikre, at vi kan holde et højt aktivitets niveau med kurser og

foredrag. Der er et kæmpe behov for information/viden/uddannelse til sagsbehandlere,

til skoler, til forældre og deres pårørende og ikke mindst til virksomhederne.

Yvonne Fog, Græsted. 55 år. Jeg er mor til tre børn hvoraf min yngste, en

dreng på 17 år, har ADHD. Da jeg synes det er trægt mht kommunen vil jeg

gerne ”tættere” på, evt med henblik at kunne hjælpe andre med lidt gode

råd. Samtidig er jeg med i en lille lokal netværks gruppe der er ved at se dagens

lys via frivilligcenteret i Græsted.

Lotte Marcher, Allerød. Mor til 2 fantasifulde børn på 6 og 4 år, hvor den

ældste har ADHD og NLD. Arbejder til dagligt med unge der bla. har ADHD

og deres familier. Jeg brænder for at skabe en større åbenhed/forståelse for

ADHD i barnets netværk.

Bokja Storm Hansen, Skibby. Bor med min mand og 3 dejlige drenge på 9,

13 og 14 år. De to store med ADHD og den lille skal udredes for tics og tourette

lige efter påske. Har også selv ADHD. Vil gerne arbejde med voksen ADHD.

Abelone Hyrde, Hørsholm. Vi har en dreng på 12 år med adhd, som er startet

på Borupgårdskolen i Snekkersten og er ved at blive rigtig glad for det. Jeg

er uddannet ingeniør og med erfaring indenfor marketing og informationsformidling

kunne jeg forestille mig at arbejde med f.eks. lokalblad og hjemmeside.

Chalotte Jespersen, Farum. Jeg har tvillingedrenge på 11 år og er bonusmor

til Christian på 11 år der har fået diagnosen ADHD for ca. 5 mdr. siden og

Catharina på 9 år som vi er ved at få udredt for ADHD. Min kæreste Martin

har for nyligt også fået diagnosen ADHD. Jeg syntes det er vigtigt at styrke udbredelse

af information om ADHD til især fagpersonale. Men det jeg brænder

mest for er at skabe et forum for voksne med ADHD og et forum for samlevere

til voksne med ADHD.


A D H D n o r d s j æ l l a n d 1 3

Opstart af

nye grupper

Forældre til små børn med ADHD

Forældre til større børn med ADHD

Forældre til voksne børn med ADHD

Voksne med ADHD

Pårørende til voksne med ADHD

Har du også lyst til at snakke med andre der har ADHD

tæt inde på livet, så tilbyder bestyrelsen at koordinere

henvendelserne og sammensætte grupper. Bestyrelsen er

med i opstart af grupperne.

Opstart af grupper, hvor der er nok tilmeldte

.

Dato.. . . . . . . . . . . Tirsdag den 11. maj 2010

Tidspunkt.. . . . . . Klokken 19 til 21

Sted.. . . . . . . . . . . Frivilligcentret i Hilleørd

Adresse.. . . . . . . . Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

Pris.. . . . . . . . . . . . Gratis for medlemmer af foreningen

Tilmelding .. . . . . KarinADHDNordsjaelland@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . (skriv GRUPPER i emnefeltet). Husk at skriv hvilken

. . . . . . . . . . . . . . . . gruppe du/I er interesseret i, hvor I bor og hvis det er

. . . . . . . . . . . . . . . . børn, så husk alder og køn på børnene.

Tilmeldingsfrist. 1. maj 2010


A D H D n o r d s j æ l l a n d 1 5

Intromøde

for nye medlemmer

.

Du har meldt dig ind i ADHD foreningen og er derfor automatisk blevet

medlem af den lokalafdeling i ADHD foreningen, som dækker det

geografiske område, som du hører til. Du er derfor blevet medlem af

ADHD foreningen Nordsjælland og vi vil hermed byde dig velkommen!

ADHD foreningens lokalforeninger har en række sociale aktiviteter,

der blandt andet går ud på at skabe netværk, der kan støtte dig i dagligdagen.

Vi holder også foredrag og kurser. Tilbud der skal ses i forlængelse

af det som ADHD foreningens hovedorganisation tilbyder.

ADHD foreningens hjemmeside har vi vores eget område – hvor

du kan finde oplysninger om ADHD foreningen Nordsjælland og vores

aktiviteter, men du får også besked gennem vores eget lokalblad.

Vi ved, at det kan være lidt svært at skelne mellem det, der sker i hovedorganisationen

og i lokalafdelingerne.Vi er en medlemsorganisation,

hvor du som medlem kan have indflydelse på vores aktiviteter.

I bestyrelsen har vi derfor, som noget nyt, besluttet os for at møde

vores nye medlemmer.

Vi vil derfor gerne invitere dig til en introduktionsaften. Her vil du

få mulighed for at møde os i Nordsjællands lokalbestyrelse. Vi vil

fortælle lidt om vores arbejde og hvad du kan forvente af dit medlemskab.

Desuden håber vi at kunne få nogle gode ideer og ønsker

til vores fremtidige arbejde. Sidst men ikke mindst vil det også være

en god anledning til at snakke med andre nye medlemmer, som er i

en lignende situation.

Dato . . . . . . . . . . . . . Tirsdag den 20. april 2010

Tidspunkt . . . . . . . . Klokken 19 til 21

Sted . . . . . . . . . . . . . Frivilligcentret i Hillerød

Adresse . . . . . . . . . . Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

Pris . . . . . . . . . . . . . . Gratis for medlemmer af foreningen

Tilmelding . . . . . . . nordsjaelland@adhd.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (skriv intromøde i emnefeltet). Husk navn og antal

Tilmeldingsfrist . . 14. april 2010


A D H D n o r d s j æ l l a n d 1 7

Carsten

Sommerskov

Tank op – tænk positivt ®

Spændende foredrag af Carsten Sommerskov. .

Carsten taler om livsglæde, at vores børn er skønne

med eller uden adhd. At finde det positive i

sorgen og frustrationen...

Glæd dig til et inspirerende foredrag

Dato . . . . . . . . . . . . .

Onsdag den 19. maj

Tidspunkt . . . . . . . . kl. 19.00 - 21.30

Sted . . . . . . . . . . . . . Se informationer herom på hjemmesiden>

. . . . . . . . . . . . . . . . . www.adhd.dk > lokalafdeling

. . . . . . . . . . . . . . . . . > nordsjælland > arrangementer

Pris . . . . . . . . . . . . . .

Servering .. . . . . .

Gratis for medlemmer af foreningen

Ingen servering

Tilmelding . . . . . . . MaibritteADHDnordsjaelland@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (skriv sommerskov i emnefeltet).

. . . . . . . . . . . . . . . . . Husk fulde navne og antal

Tilmeldingsfrist . . 10. maj 2010


A D H D n o r d s j æ l l a n d 1 9

Troldetur til

Nyruphus

Deltag i alletiders sjove

og hyggelige dag. Familietur

til Naturcenter Nyruphus

Dagen vil først byde på en tur ud i den dejlige skov, dette foregår

i grupper bestående af to familier. I skoven skal vi arbejde med

naturopgaver og temaet ”trolde”, så glæd Jer!

Herefter samles vi alle på naturcentret, til frokost som adhd-.

foreningen sørger for. Efter maden vil der være nogle lege og .

aktiviteter for de børn, der har lyst og samtidig er der tid til en .

god snak. Arrangementet er gratis for medlemmer.

Se mere om Naturcentret på www.nyruphus.dk

Vi ses til en dejlig dag!

Dato . . . . . . . . . . . . . Søndag den 13. juni

Tidspunkt . . . . . . . . kl. 11.00 - 15.30

Sted . . . . . . . . . . . . . Kongevejen 270, 3060 Espergærde

Pris . . . . . . . . . . . . . . Gratis for medlemmer af foreningen

Servering .. . . . . . Foreningen giver frokost

Tilmelding . . . . . . . KarinADHDNordsjaelland@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (skriv troldetur i emnefeltet). Husk navn og antal

. . . . . . . . . . . . . . . . . voksne og børn samt alder på børnene

Tilmeldingsfrist . . 25. maj 2010


A D H D n o r d s j æ l l a n d 2 1

Kommende

arrangementer

foråret 2010

Kursus for forældre til

nydiagnosticerede børn

af Ane Marie Erenbjerg

Se dato, tid og sted på

www.adhd.dk > lokalafdelinger

> nordsjælland > aktiviteter


Frivilligcenter Hillerød

ADHD foreningen Nordsjælland

er blevet medlem af Frivilligcenter Hillerød

A D H D n o r d s j æ l l a n d 2 3

Det betyder at vi nu har adgang til centrets lokaler på FRIVILLIGCENTER

HILLERØD, Fredensvej 12c, 3400 Hillerød bag ved Hillerød Bibliotek. Det er

muligt for bestyrelsen, forældregrupper og andre grupperinger at booke

sig ind på lokaler her.

Frivilligcenter Hillerød tilbyder desuden bisidderordning og ugentlig fri

advokathjælp, dette er gratis for alle, men vi håber at vi kan gøre det

mere synligt, da vi ved at det er services som efterspørges i foreningen, og

som vi ikke altid kan dække.

Der er også mulighed for oprettelse af selvhjælpsgrupper

(fungerer lidt anderledes end vores grupper) se nærmere på

www.frivilligcenter-hillerod.dk

Bisidder

tilbydes

Indledende møde: Opgaven

gennemgås. Der aftales hvordan proceduren

skal være. Hjælper med at lave aftaler

omkring et møde.

Mødet med offentlighedspersonen.

Bisidderen tilbyder at gå med til mødet og

hører hvad der bliver sagt. Hjælper med at

sikre at personen stiller de aftalte spørgsmål.

Hjælper med at huske de ting der

aftales. Skriver evt. notater fra mødet.

Afsluttende møde. Bisidderen og personen

følger op på resultatet. Er resultatet

utilfredsstillende, kan det overvejes at

klage.

For yderligere info se

www.frivilligcenter-hillerod.dk

Advokathjælpen

Hillerøds Advokater giver gratis og

anonym retshjælp hver tirsdag mellem

kl. 17.30 og 18.30 i Frivilligcenter

Hillerød.

Alle kan henvende sig i Frivilligcenteret,

hvor Bisiddergruppen Nordsjælland

tager i mod og tilbyder en kop kaffe fra

kl. 17.00.

Der er ofte en del henvendelser, så du

skal påregne at der er lidt ventetid.

Bisiddergruppen

Tirsdage kl. 17.30-18.30 eller på

mail: Bisid.nord@gmail.com eller

telefon 50 83 08 78 (Telefonsvarer)

More magazines by this user
Similar magazines