Klik og download udviklingsplan for Voldby - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Klik og download udviklingsplan for Voldby - Favrskov Kommune

Udviklingsønsker

• Oldekolle – ”fra vugge til krukke” i Voldby

• Hundelufteplads

• Antropolog, der kan beskrive byen (Arkitektskitse, Erhvervsnetværk, osv)

• ”Bade-samarbejde” med Hammel – sommer/vinter

• ”Multihal” på den gamle skole

• Sundhedscenter med wellness

• Udendørs fitnesscenter

• Sociale arrangementer

• Gæsteforelæsninger

• Musik

• Foredragsrækker

• Vingård

• Etablering af aktive byrum

• Solcelleområder

• Almennyttige boliger

• Børnehave

• Plejecenter

• Legepladser

• Vindmøllelaug

• Et stort net af gang- og cykelstier (Å-sti, Udsigtspunkter)

• Handicapvenlige forhold ved forsamlingshuset (kørestole og rollatorer)

• Byporte

• Flagalle´er ved festlige lejligheder

• Cafeliv ved købmanden

• Bageriudsalg

• Trafikdæmpende foranstaltninger i byen - Viborgvej (40 km/t, Chikaner, Vejtræer, Blomsterkummer,

Etablering af en lille rundkørsel (a la Skjoldelev), Gangbro eller tunnel)

De fremmødte borgere konkretiserede de tre forudgående faser til,

at der ud fra de 23 ideer, skal satses på en langsigtet og overordnet

planlægning for Voldby, hvor der dels laves oplæg til

• Byrum i Voldby

dels laves et oplæg omkring

• De trafikale forhold i Voldby

De fremmødte ønskede ikke yderligere konkretisering på mødet, men

der skal arbejdes videre med en LokalUdviklingsPlan for Voldby.

17

More magazines by this user
Similar magazines