Orientering om 300 m beskyttelseszone omkring Ulstrup Vandværks ...

favrskov.dk

Orientering om 300 m beskyttelseszone omkring Ulstrup Vandværks ...

Postadresse:

Favrskov Kommune

Natur og Miljø

Skovvej 20

8382 Hinnerup

P

F

N

S

8

Tlf. 8964 1010

T

favrskov@favrskov.dk

www.favrskov.dk

f

w

Orientering om 300 m beskyttelseszone omkring Ulstrup Vandværks eksisterende

drikkevandsboringer.

I forbindelse med fornyelse af Ulstrup Vandværks indvindingstilladelse, orienterer

Favrskov Kommune hermed berørte lodsejere om, at der er pålagt en 300 m beskyttelseszone

omkring indvindingsboringerne, DGU-nr 68.444 og 68.445 på Kærsangervej

15, jf. vedlagte kortbilag.

Fastlæggelsen af beskyttelseszonen sker i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 22.

Beskyttelseszonen begrænses af en cirkel med centrum i den enkelte boring og en radius

300 m. Området fastlægges for at beskytte grundvandet og dermed drikkevandet

mod forurening. Det er som udgangspunkt forbudt at nedsive spildevand i jorden

eller etablere andre anlæg, der kan forurene jorden eller grundvandet indenfor dette

område. Om hensynet til grundvandsbeskyttelsen vil få betydning for andre forhold, vil

blive afgjort i det enkelte tilfælde, eksempelvis i sager om etablering af jordvarmeanlæg.

For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder forbuddet dog

kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 25

m.

Eksisterende nedsivningsanlæg berøres ikke ved udlæggelsen af den omtalte beskyttelseszone.

12. september 2012

Sagsbehandler:

Laila Bruun

Tlf. 8964 5237

lbru@favrskov.dk

Personlig henvendelse:

Favrskov Kommune

Natur og Miljø

Torvegade 7

8450 Hammel

Sagsnr.

710-2008-4186

Dokument nr.

710-2012-213188

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

3

S

L

T

l

P

F

N

T

8

S

7

D

7

C

Der er ingen dyrkningsrestriktioner som følge af 300 m beskyttelseszonen

Det udlagte beskyttelsesområde tinglyses ikke på de berørte ejendomme.

Ifølge bemærkningerne til Miljøbeskyttelsesloven er sådanne udlæg af beskyttelsesområder

efter § 22 erstatningsfrie.

De oplyses hermed om, at De ifølge Vandforsyningslovens § 74 og Miljøbeskyttelseslovens

§ 75 skal underrettes, før der træffes en afgørelse.

Eventuelle bemærkninger til det ansøgte skal være os i hænde inden 14 dage fra offentliggørelsen.

Såfremt De ønsker yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Favrskov

Kommune, Natur og Miljø. Er De interesseret, kan De ved henvendelse hertil få tilsendt

en kopi af vandindvindingstilladelsen, så snart denne foreligger.


Adresseliste:

Ejerlav: Hvorslev By, Hvorslev

Matr. nr.

Ejer, navn og adresse

13x

Ib Obel Pedersen, Skolebakken 4, 2820 Gentofte.

29fm Kenneth Robert Pilheden, Hagenstrupparken 103, 8860

Ulstrup.

29fk Michael Kassentoft Boesenbæk, Hagenstrupparken 105,

8860 Ulstrup.

20b

Carl Christian Bæk, Røngevej 3, 8860 Ulstrup.

21b

Ole Johan Mondrup Andreasen, Lådnehøjvej 1, 8860 Ulstrup.

29ct

Lillian Christensen, Hagenstrupparken 84, 8860 Ulstrup.

17c

Erik Ingvard Larsen, Hjejlevej 69, st. th., 8600 Silkeborg.

29cu

Finn Højlund Nielsen, Hagenstrupparken 82, 8860 Ulstrup.

29cv Frank Monrad Christensen, Hagenstruppparken 80, 8860

Ulstrup.

29cx Thomas Toustrup Schibler Olesen, Houlbjergvej 2, 8870

Langå.

29ea Poul Helge Skifter Andersen, Øster Bordingvænget 5,

8600 Silkeborg.

29eb

Tina Ulstrup, Hagenstrupparken 76B, 8860 Ulstrup.

29ec

Alis Linda Villadsen, Hagenstrupparken 76B, 8860 Ulstrup.

1u, 29z Ulstrup Kirkekasse, Vesterbro 1, 8850 Bjerringbro.

29ds

Finn Kristensen, Hagenstrupparken 52B, 8860 Ulstrup.

29dt

Svend Germansen, Hagenstrupparken 52A, 8860 Ulstrup.

4t

Ulstrup Vandværk a.m.b.a, Kærsangervej 15, 8860 Ulstrup.

29ai

Arne Jensen, Egernvej 8, 8860 Ulstrup.

29ak

Mette Fredsø Mejlby, Egernvej 6, 8860 Ulstrup.

29al

Lisbet Hvidemose, Egernvej 4, 8860 Ulstrup.

29am

Jesper Jørgensen, Egernvej 2, 8860 Ulstrup.

29ba

Niels Peter Holm Madsen, Kærsangervej 5, 8860 Ulstrup.

29bb

Hans Jørn Kristensen, Kærsangervej 3, 8860 Ulstrup.

29bc

Jens Jensen, Kærsangervej 1, 8860 Ulstrup.

24i Helle Tapaninen Nielsen, Hagenstrupparken 18A, 8860

Ulstrup.

24h Knud Evendorf Andersen, Hagenstrupparken 18B, 8860

Ulstrup.

24g

Henny Bæchgaard, Hagenstrupparken 18C, 8860 Ulstrup.

24f

Stefan Bak, Hagenstrupparken 74A, 8860 Ulstrup.

29aø

Rikke Huus Frandsen, Kærsangervej 7, 8860 Ulstrup.

29az

Ingelise Andersen, Kæarsangervej 11, 8860 Ulstrup.

29aæ

Inger Skov Nielsen, Kærsangervej 13, 8860 Ulstrup.


29ay

Jeppe Nedergaard Poulsen, Kærsangervej 9, 8860 Ulstrup.

24e

Evald Bech Andersen, Brændalsvej 3, 8831 Løgstrup.

29dk

Hans V Jensen, Hagenstrupparken 20B, 8860 Ulstrup.

29di Vagn Tholstrup Pedersen, Hagenstrupparken 20B, 8860

Ulstrup.

29dh

Søren Vinther, Hagenstrupparken 22A, 8860 Ulstrup.

29dg

Thomas Viggo Vandfoss, Søvej 36, 8870 Langå.

29dn

Niels-Jørgen Lundgård Lindhard, Hagenstrupparken

24C, 8860 Ulstrup.

29do

Erik Thostrup Pedersen, Jørgens Alle 20, 8850 Bjerringbro.

29dp

Steen Hansen, Hagenstrupparken 24A, 8860 Ulstrup.

29dx

Allan Jørgensen, Hagenstrupparken 48C, 8860 Ulstrup.

29dv Johnny William Jørgensen, Hagenstrupparken 50A, 8860

Ulstrup.

29du Morten Lunddorf Mortensen, Mads Møllersvej 4, 8860

Ulstrup.

29hc

Lars Møllenberg, Diget 3, 8860 Ulstrup.

29hr Mette Kjærsgaard Jakobsen, Hagenstrupvej 16B, 8860

Ulstrup.

29l

Lennart Schwartz, Hagenstrupvej 16, 8860 Ulstrup.

29bz

Brian Porsbrog Bach, Hagenstrupparken 8, 8860 Ulstrup.

29bæ

Ellen Heiberg Fauerby, Hagenstruppparken 34, 8860 Ulstrup.

29bø

Hans Peder Nielsen; Hagenstrupparken 32, 8860 Ulstrup.

29ci Anne Marie Toustrup Kloborg, Hagenstrupparken 36,

8860 Ulstrup.

29ed Uffe Paarsgaard Thomsen, Hagenstrupparken 35H, 8860

Ulstrup.

29ch

Anette Rendbo Drotten, Hagenstrupparken 38, 8860 Ulstrup.

29ck, 29cl Andelsboforeningen Hagenstrup, Hagenstrupparken 66,

8860 Ulstrup.

29cs

Lydia Lund Madsen, Hagenstrupparken 86, 8860 Ulstrup.

29aq

Kjeld Nielsen, Fasanvej 5, 8860 Ulstrup.

29ar

Eddy Hougaard Pedersen, Fasanvej 3, 8860 Ulstrup.

29as

Tina Hovedskou Becher, Fasanvej 1, 8860 Ulstrup.

29at

Malene Minna Steen Thomsen, Fasanvej 2, 8860 Ulstrup.

29aa

Lars Würgler Hansen, Kærvej 7, 8860 Ulstrup.

29an

Arne Laursen Møller, Fasanvej 11, 8860 Ulstrup.

29ao

Niels Jørgen Kjeldgaard, Savolinnavej 20, 8600 Silkeborg.

29ap

Charlotte Gregers Eklundh Larsen, Fasanvej 7, 8860 Ulstrup.

29ac

Sonja Boye, Egernvej 3, 8860 Ulstrup.


29bm Per Andre Højgaard Pedersen, Hagenstrupvej 5A, 8860

Ulstrup.

29av

Tinna Mijatovic Lind, Fasanvej 6, 8860 Ulstrup.

29ab

Erik Nygaard Madsen, Egernvej 1, 8860 Ulstrup.

29au

Bent Jens Rytter Jensen, Fasanvej 4, 8860 Ulstrup.

29bf

Camilla Christensen, Brogade 40C, 2. th., 8850 Bjerringbro.

29bh

Lise Holmberg Jensen, Kærsangervej 4, 8860 Ulstrup.

29æ

Inger Lise Amdi Elleskov, Hagenstrupvej 14, 8860 Ulstrup.

29bl

Lars Erik Olsen, Kærsangervej 6, 8860 Ulstrup.

29be

Kjeld Nielsen, Fasanvej 5, 8860 Ulstrup.

29bk

Ernst Abildgaard Klausen, Kærsangervej 8, 8860 Ulstrup.

29bd

Lene Marie Kjemsø Iversen, Kærsangervej 12, 8860 Ulstrup.

29bi Flemming Elbækgaard Kristensen, Kærsangervej 10,

8860 Ulstrup.

8c

Asbjørn Langer, Torupvej 11, 8860 Ulstrup.

8ae

Merete Nørregaard Nielsen, Kærsangervej 22, 8860 Ulstrup.

5ah

Winnie Hansen, Kærsangervej 14, 8860 Ulstrup.

8ad

Lene Frandsen, Kærsangervej 20, 8860 Ulstrup.

8y

Claus Rasmussen, Kærsangervej 16, 8860 Ulstrup.

8x

Niels Henrik Kaster Nielsen, Kærsangervej 18, 8860 Ulstrup.

8ab

Mette Kirstine Nielsen, Kærsangervej 30, 8860 Ulstrup.

8z

Anders Ussing Jepsen, Kærsangervej 24, 8860 Ulstrup.

8aa

Marion Kjemsø, Kærsangervej 28, 8860 Ulstrup.

8æ Knud-Erik Stougaard Nielsen, Kærsangervej 26, 8860

Ulstrup.

29hi

Lars Vestergaard Nielsen, Diget 9, 8860 Ulstrup.

29by

Helle Jensen, Hagenstrupparken 10, 8860 Ulstrup.

29bx

Rikke Skrødstrup, Hagenstrupparken 12, 8860 Ulstrup.

8ø, 8ak, 29gt, 24k Grundejerforeningen.

29bv

Jan Rønn Larsen, Hagenstrupparken 14, 8860 Ulstrup.

29bu

Pagter Aps, Thetisvej 12, 8960 Randers SØ.

29bt

Per Hovgaard Nielsen, Hagenstrupparken 18, 8660 Ulstrup.

29dl

Kasper Hviid Hansen, Solsortevej 15, 8860 Ulstrup.

29ca Tina Skovgaard Petersen, Hagenstrupparken 30, 8860

Ulstrup.

29cb Birgitte Duelund Pedersen, Hagenstrupparken 28, 8860

Ulstrup.

29cc Lene Præstgaard Schødt, Hagenstrupparken 26, 8660

Ulstrup.

29cg

Inger Mikkelsen, Hagenstrupparken 40, 8860 Ulstrup.

29cf Anette Hougård Pedersen, Hagenstrupparken 42, 8660

Ulstrup.


29ce

29cd

29dm

29cm,29cn, 29co,29cr,

29cg,29cp

29dz

29dy

29dq

29dr

29hk

29hm

29ho

29ah

29ag

29af, 29ae

29ad

1b

29hf

29hh

Torben Horup Sørensen, Hagenstrupparken 44, 8860 Ulstrup.

Ole Jensen, Hagenstrupparken 46, 8860 Ulstrup.

Gitte Sørensen, Hagenstrupparken 24D, 8860 Ulstrup.

Andelseboligforeningen Hagenstrup, Hagenstrupparken

66, 8860 Ulstrup.

Keld Mikkelsen, Hagenstrupparken 48A, 8860 Ulstrup.

Mogens Borup Christensen, Rugholm 4, 9970 Strandby.

Irene Brenda Clucas, Hagenstrupparken 52D, 8860 Ulstrup.

Erling Thorsen, Hagenstrupparken 52C, 8860 Ulstrup.

Helle Skriver Laustsen, Diget 10, 8860 Ulstrup.

Morten Pallesgaard, Diget 12, 8860 Ulstrup.

Nikolaj Fiil Andersen, Diget 14, 8860 Ulstrup.

Arne Føns Knudsen, Egernvej 13, 8860 Ulstrup.

Klaus Waenerlund Kristensen, Egernvej 11, 8860 Ulstrup.

Tove Ibsen, Egernvej 7, 8860 Ulstrup.

Poul Erik Lohmann Mikkelsen, Egernvej 5, 8860 Ulstrup.

Bette Dyhrberg Mathiesen, Hagenstrupvej 7B, 8860 Ulstrup.

Niels Holm Madsen, Diget 6, 8860 Ulstrup.

Helene Thorsen, Diget 8, 8860 Ulstrup.

Ejerlav: Amstrup By, Hvorslev

Matr. nr.

4vx

4pk

4pl

4pm

4pn

4po

4pp

Ejer, navn og adresse

Helge Arnt Jørgensen, Amstrupvej 2, 8860 Ulstrup.

Ejner Hougaard Olesen, Nattergalevej 1, 8860 Ulstrup.

Erna Rasmussen, Nattergalevej 3, 8860 Ulstrup.

Boet efter Ivan Aarup

Morten Erland Jensen, Nattergalevej 4, 8860 Ulstrup.

Anna Margueritha Jørgensen, Nattergalevej 6, 8860 Uls

trup.

Leo Sønderskov Pedersen, Nattergalevej 8, 8860 Ulstrup.

More magazines by this user
Similar magazines