Effektdrevet IT-udvikling

rucforsk.ruc.dk

Effektdrevet IT-udvikling

Effects specification 1. Environment (political demands, organizational culture, national standards, legislation, etc.) 2. Business Strategy (relation/function/response to environment) 3. Business Processes (recurrent, familiar input-output relationships) 4. Work Process (critical with regard to IT systems support) 5. IT Requirements (functions, information, categories, computations, GUI, standards, etc.) Centralisering, supersygehuse, FAM ⇒ større afstand til FAM At øge borgerens tryghed ved at flytte ‘behandling til skadested’ via EAJ Præhospital til modtagelse på FAM (faseovergang) Kommunikation: Paramediciner - FAM EAJ inkl. vitale værdier m. integration til FAMstorskærme Flere ‘varme’ hænder Optimering af ’flow’, logistik og koordinering mellem afdelinger (STP) Afdelingens prioritering og koordinering af kliniske ressourcer ifm. patientgennemløb Løbende opdatering af overblik over kommende, igangværende og ‘afgående’ patienter Storskærme der lister alle patienter og angiver plan og aktuel status mv. © Jesper Simonsen Effektdrevet IT-udvikling, Uddannelsesminister Morten Østergaards besøg på RUC 6/1-2012 6

More magazines by this user
Similar magazines