1928 - 2008 80 år - NSCORN

nscorn.dk

1928 - 2008 80 år - NSCORN

Høsten 2008

Til vore maltbygavlere

VIGTIGT – VIGTIGT !!!

Som vi alle har oplevet var foråret 2008 meget specielt, vi ventede på

foråret og det kom sent. Fra meget våde marker der i mange tilfælde

blev ”harvet” tør og direkte til en ret lang varm og tør maj.

Et meget stort maltbygareal er tilsået, men desværre slap mange

maltbygsorter op før tid og det har betydet, at en del avlere,

har sået større eller mindre arealer med en anden sort.

Der er meget vigtigt at holde disse sorter adskilt til høst!

Hvis der sker en sortssammenblanding vil hele partiet blive afvist ved

levering til malteri.

En elektroforeseundersøgelse vil hurtigt vise, hvis ikke leverancen er

sortsren.

Derfor beder vi om at såfremt der er problemer med at opbevare

2 sorter, at kontakte os og vi vil gøre vort bedste for evt. at kunne

aftage 1 af sorterne.

Skal vi modtage hele avlen i høst, skal sorterne ligeledes holdes

fuldstændig adskilt.

Vi beder om, at De husker disse retningslinier til høst og kontakt os

endelig, hvis dette giver anledning til spørgsmål.

Vi ønsker en god sommer og en god høst.

Med venlig hilsen

Nielsen & Smith A/S

7

More magazines by this user
Similar magazines