Indbydelse DM - DDS Østjylland

dds.oestjylland.dk

Indbydelse DM - DDS Østjylland

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER INDBYDER HERMED AMTSFORENINGERNE TIL DELTAGELSE I DANMARKSMESTERSKABER 2009 PÅ PISTOL 25M OG GROV Tilmelding skal ske til: Claus Broløs, Pistoludvalget Mail adresse: claus@brolos.dk Mobil tlf.: 51767852 Claus har ferie i uge 34 og tager derfor ikke imod tilmeldinger i denne uge. Se vedhæftede indbydelse og bloktider. Claus Broløs fordeler bloktider suverænt med hensynstagen til amtshold og foreningshold. Spørgsmål vedr. denne indbydelse, rettes til Claus Broløs eller amtskontoret. Gevær ungdom (BK/JUN) Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) Pistol 25 meter (alle klassegrupper) 50, 200, 300 meter 50, 200, 300 meter og 300 meter Nordisk Standard-, Finpistol og Grovvåben Program 12.-13. september 25. – 27. september 12.-13. september og 25.-27. september INDIVIDUELT OG AMTS- OG FORENINGSHOLD 2009 Bestemmelser for konkurrencerne findes i Skyttebogen 2008/2009 kapitel 14 DM 25 meter standard-, finpistol og grovvåben (side D 1401) DM 50 meter (side D 1408) DM 200 meter (side D 1414) DM 300 meter (side D1421) DM 300 meter Nordisk Program (side D 1425) 1


Konkurrencer: Der konkurreres såvel individuelt som for amtsforeningshold, på alle discipliner, og for foreningshold på 25, 50 og 200 meter. På 25 meter afholdes endvidere ungdomscup ,(for udtagne Junior/Ungskytter), lørdag den 12. september På 200 meter afholdes endvidere præmievåbenskydning, (for udtagne Ungskytter), søndag den 13. september. På 300 meter afholdes endvidere DAN-CUP finale,( for udtagne skytter), søndag den 27. september. Skydetider: Hovedskydningstider er tildelt amtsforeninger jfr. medsendte skemaer for bloktider. Amtsforeningerne disponerer over disse skydetider indtil 30. august for ungdomsweekenden og 13. september ved seniorweekenden, hvorefter eventuelle overskydende tider stilles til rådighed for øvrige amter. Overordnet tidsplan: Lørdag 12. sept. 25 meter Pistol 50 Meter gevær 200 meter gevær 300 meter gevær Hovedskydninger: 9.00-16.00 09.00-17.05 09.00-16.00 09.30-11.40 og 13.20-16.35 Mesterskaber: 10.35-17.40 10.35-16.00 13.20-16.35 Hold finaler (BK) 16.00 13.50 Hold finaler (JUN) 16.35 14.25 Ungdomscup FIN 13.00 (JUN/UNG) Præmieoverrækkelse Ca. 17.15 Ca. 17.15 Ca. 17.15 Søndag 13. sept. 25 meter Pistol 50 Meter gevær 200 meter gevær 300 meter gevær Hovedskydninger: 09.00-16.00 09.00-13.20 09.30-13.20 09.30-11.40 Mesterskaber: 09.30-13.50 09.30-13.50 09.30-13.20 Præmievåben 11.40 Præmieoverrækkelse Ca. 15.10 Ca. 14.50 Ca. 14.30 300 meter Nordisk Program 300 meter Nordisk Program Fredag 25. sept. 25 meter Pistol 50 Meter gevær 200 meter gevær 300 meter gevær 300 meter Nordisk Program Hovedskydninger: Ingen 17.30 Ingen Ingen Ingen Mesterskaber: 18.05 Ingen Ingen Ingen Lørdag 26. sept. 25 meter Pistol 50 Meter gevær 200 meter gevær 300 meter gevær 300 meter Nordisk Program Hovedskydninger: 9.00-16.00 09.00-17.05 09.00-16.00 9.00, 13.20, 16.35 Hovedskydningen 10.05 – 16.00 15 skuds serier Hovedskydningen 30 skuds serier 10.05 – 12.15 og 14.25-15.30 Mesterskaber: 10.05-17.40 10.05-16.00 11.10-16.00 Hold finaler (ÅKL) 14.55 16.35 Hold finaler (VET) 16.00 17.05 Hold finaler (SEN) 13.50 16.00 Præmieoverrækkelse Ca. 17.45 Ca. 17.45 Søndag 27. sept. 25 meter Pistol 50 Meter gevær 200 meter gevær 300 meter gevær 300 meter Nordisk Program Hovedskydninger: 09.00-16.00 09.00-14.25 09.00-13.20 14.25 Hovedskydninger: 30 skuds serier 9.00 og 11.10-13.20 Hovedskydninger: 10.05-13.20 15 skuds serier Mesterskaber: 09.30-14.55 09.00-13.50 10.05-14.25 DAN-CUP finale 10.05 Indv.finale 13.50 14.55 (ÅKL/VET) Semifinale 12.15 14.25 (SEN/UNG) Indv.finale 13.20 15.30 (SEN/UNG) Præmieoverrækkelse Ca. 16.35 Ca. 16.55 Ca. 16.15 Ca. 16.15 Klassificering: Der gøres opmærksom på, at det er skyttens klassificering den 31. august og 14. september 2009, der er gældende til såvel de individuelle som til holdkonkurrencerne. Klassekort skal forvises på forlangende. Stikprøvevis klassificeringskontrol vil forekomme, og som minimum vil alle medaljedeltageres klassificering blive kontrolleret. Deltagelse Individuelt: 2


Hovedskydning (alle): I de individuelle konkurrencer er der fri tilmelding i alle klasser. I holdkonkurrencerne er resultatet fra hovedskydningen individuelt gældende til holdresultatet. For skytter, som udtages til UngdomsCup finalen på FIN-Pistol tæller resultatet herfra også som resultat til DM på FINpistol Mesterskab (50, 200 og 300 meter): Der er fri tilmelding til mesterskabsskydningen i de individuelle konkurrencer, dog henstilles det til, at de opslåede vejledende mesterskabskrav efterleves. Tilmelding til mesterskab kan kun ske under stævnet i Vingsted. Semifinaler og Finaler (Gevær seniorweekend): Semifinaler afvikles for SEN/UNG 50 meter og SEN/UNG 200 meter og er for udtagne skytter. Skytter, som vil deltage i semifinalerne skal skyde mesterskabsskydning senest Søndag kl. 11.10 (50 M), og 13.20 ( 200M) Skytter, som vil deltage i finale for ÅKL/VET skal skyde mesterskab senest Søndag kl. 12.15 (50 M), og 13.20 (200M) Deltagelse Holdskydninger: Amter må til DM 2009 stille med; 1 amtshold og 2 foreningshold (bem. Foreningsholdene skal være fra to forskellige foreninger) Særligt for 50 og 200 meter: Holdene skal have deltaget i en holdturnering eller mindst 3 udtagelsesskydninger i indeværende sæson. Hvert foreningshold skal skyde samlet. Seneste mulige hovedskydningstid er for holdene: 50 meter 200 meter BK (lørdag 13. sept.) 14.25 12.15 JUN (lørdag 13. sept.) 14.55 12.45 SEN (lørdag 27. sept.) 12.15 14.25 ÅKL (lørdag 27. sept.) 13.20 14.55 VET (lørdag 27. sept.) 14.25 15.30 Som en hjælp til planlægningen af foreningsholdskydninger, er der på forhånd reserveret bloktider til foreningshold. Amterne er ikke bundet af disse tider. Finaleskydning for foreningshold: I foreningsholdskonkurrencen på såvel 50 som 200 meter vil de 4 bedste hold i hver række skyde finale lørdag. Hold med samme point sum som nr. 4 deltager også i finalen. Det er ikke tilladt at udskifte skytterne på holdet mellem hoved- og finaleskydningen. Skytter, som deltager i foreningsholdsfinalerne, kan skriftligt inden finaleskydningens start meddele stævneledelsen, at finaleskydningens resultat samtidig skal være gældende, som skyttens individuelle mesterskabsresultat. 25m Grovvåben: Der må ikke skydes med kappeklædt ammunition. 25m Ungdomscup: Regler for udtagelse findes side D1705 i skyttebogen, se også rangliste nr. 67 på www.skytten.dk. De udtagne skytter tilmelder sig herefter selv på skydetid.dk senest d. 06. september. 200m Præmievåben: På DDS hjemmeside, under aktiviteter, findes reglerne for udtagelse. De udtagne skytter tilmelder sig herefter selv på skydetid.dk senest d. 06. september. DAN-CUP finale 300 meter: Se indbydelse og regler på www.skytten.dk . De udtagne skytter tilmelder sig herefter selv på skydetid.dk senest d. 20. september. Veteranborde Der er et antal, manuelt højde justerbare, veteranborde til rådighed. Disse er markeret i skydetid.dk. Amterne bedes tage højde for dette ved tilmelding. Der kan ikke garanteres højde justerbare veteranborde til alle på veteran foreningshold. Højdejusterbare veteranborde på 50m: bane 29-32 og 37-40 og 45-48. i alt 12 baner. Højdejusterbare veteranborde på 200m: bane 24-27 og 32-35 og 39-40. i alt 10 baner. Højdejusterbare veteranborde på 300m: bane 1-5. i alt 5 baner. Til de øvrige baner forefindes bordplader, ikke justerbare i højden. Indskud: For hvert klasseprogram: Hovedskydning: UNG/SEN/VET/ÅKL 65 kr. BK/JUN 50 kr. Mesterskab: Alle 30 kr. 1 skydning* BK/JUN 70 kr. 1 skydning* SEN 85 kr. * fx 25m pistol, 300m UNG/SEN, 300m nordisk – dvs. discipliner uden separat mesterskabsskydning. Finaleskydninger er gratis. Indskuddene vil blive opkrævet via amtsforeningerne. Præmier og pokaler: 3


Der uddeles præmier i hovedskydningen til ca. 25% i hver klasse BK/JUN og 12% i øvrige. Præmiekrav for 25 meter vil blive opslået søndag kl.10.00 i 1. weekend. Præmiekrav for 50 og 200 meter vil blive opslået lørdag kl. ca. 14.00 i hver weekend. Præmiekrav for 300 meter søndag kl. 10.00. Hovedskydningspræmier kan afhentes under stævnet. Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen 08/09 bestemmelser kapitel 14. Medaljer individuelt se tidsplanen. Bemærk, at der IKKE er præmieoverrækkelse på pistol. Bestemmelser Bestemmelser for skydningerne fremgår af SKYTTEBOGEN 08/09 kapitel 14. Øvrige bestemmelser fremgår af kap. C6, "Konkurrencebestemmelser for baneskydning, gevær". Og Kap C7 ”konkurrencebestemmelser for baneskydning, Pistol”. Protester: Protester afgøres i henhold til skyttebogens kap.12, dog således, at protest mod et fejlregistreret resultat (ikke skivebedømmelse) kun er gældende, dersom skytten/holdlederen fremfører denne inden 48 timer efter resultatet er offentliggjort på hjemmesiden www.skytten.dk . Der sendes besked til amterne via mail om tidspunkt for offentliggørelse af resultatet på hjemmesiden. Våbenkontrol Våbenkontrol findes ved 200 meter banen. Våbenkontrol er frivillig, dog foretages stikprøvekontrol ved alle skydehold. Våbenopbevaring Der er mulighed for at leje en døgn boks til våbenopbevaring under DM, det koster 100,- kr. + 100,- kr. i depositum. Reservation af boks kan ske på www.skydetid.dk under ’anden tilmelding’. Gratis våbenopbevaring i dagtimerne er mulig i samme bygning som pistolbanerne. Vedr. baner På alle distancer skydes der på elektronisk markeringsanlæg. Kun det materiel, som er stillet til rådighed på banen må benyttes. Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel oplyses forinden skydeholdets begyndelse. Stævnekontor: Stævnekontor kan kontaktes under stævnet på tlf. 75 86 40 54 (direkte) eller 40 30 42 22. Vingstedcentret kan kontaktes på tlf. 75 86 55 33 INFO udvalg INFO udvalg tilbyder opkobling til egen hjemmeside under stævnet. INFO-udvalget findes i Bureauet (den røde bygning oven for stævnekontoret). Overnatning og bespisning: Bestilling af overnatning på lejrskolebasis samt morgenmad bestilles på medsendte skemaer. Afregning på lejrskolebasis på Vingstedcentret vil blive foretaget på nota via amtsforeningen. Overnatning på lejerskolebasis, med morgenmad, koster kr. 137,- pr. døgn, uden opredning (husk sovepose). Med opredning koster det, med morgenmad, kr. 207,- pr. døgn. BEM: Hvis der er behov for mere indkvartering end Vingstedcentret har plads til på lejrskole kan prisen blive højere pga. alternativ indkvartering. Det er muligt at campere på rondellerne, hvilket er gratis, men husk at booke en plads på ”www.skydetid.dk under ”Anden tilmelding”. Hører man til blandt de unge og vil bo på UNGDOMSCAMPING så er det på rondel nr. 8 Vingsted Skydebaners cafeteria er åben under hele stævnet og har et stort udvalg til morgenmad og frokost. Morgenmad kan bestilles dagen før, eller indtages i cafeteriet. Skyttefest lørdag aften: Lørdag aften til DM Gevær Ungdom vil ungdomsudvalget afholde fællesspisning v. cafeteriet (se vedlagte indbydelse, bem. Spisning er inkl. én sodavand). Lørdag aften til DM Gevær Senior afholdes der fællesspisning v. cafeteriet (se vedlagte indbydelse). Tilmelding til arrangementerne kan ske på: www.skydetid.dk under ”Anden tilmelding”. Aktiviteter v. DM Ungdom: Lørdag den 12. september er svømmehallen åben fra 19.30 – 21.30 til fri afbenyttelse. UNGU laver derudover en aktivitet lørdag aften, mere om dette senere. DGI klubben vil være til stede lørdag d. 12. og søndag d. 13. sept. Mere herom senere. ’Kom og vær med’– 25m faldmål’ På 100m banen kan man skyde 25m faldmål lørdag og søndag i begge weekender kl. 10-15. Det er gratis at deltage, ammunition udleveres og pistoler kan lånes hertil. SKV kontoret holder åbent: SKV holder igen i år åbent lørdag d. 26. september kl. 10.00 til 15.00, hvor alle er velkomne til at komme og få en snak om evt. problemer med våbenlister eller lignende. 4


SKV kontoret er placeret på 1. salen hos DDS, følg pilene. Tilmelding og tildelte skydetider: Foreningerne skal tilmelde til amtsforeningen senest den 28. august 2009 Amtsforeningernes tilmelding skal foregå gennem www.skydetid.dk, hvor foreningerne løbende kan følge med i: Tilmeldinger, udskrive skydetider og banefordeling. Skydetid.dk bliver åbnet ultimo uge 32. Amterne skal bruge deres sædvanlige password. Amternes tilmelding til AMTSHOLDENE samt foreningshold skal være skriftlig, foreningshold skal være tilmeldt på www.skydetid.dk forinden, vi henstiller til, at de skriftlige holdtilmeldinger sendes til os så sent som muligt for at undgå alt for mange rettelser. Holdtilmeldingerne skal være DDS i hænde pr. mail/post/fax senest torsdag kl. 24 inden stævnet. Sendes til/att.: pnh@skytten.dk og jni@skytten.dk. (Skytterne skal være tilmeldt individuelt forinden). Til hjælp for stilling af Amtshold henvises til de nye regler i skyttebogen samt skema på www.skytten.dk (Værd at vide – Skytter - Skyttebogen 08/09 se ’skemaer for Amtshold’, der tages forbehold for fejl i skemaet, regler i skyttebogen er de gældende). Til hjælp for stilling af foreningshold er der vedhæftet skemaer hertil. Såfremt et amt ønsker at tilmelde flere skytter end de har fået tildelt bloktider til, opfordres de til om nødvendigt at bytte tider indbyrdes. Med venlig hilsen DM Stævneledelsen 2009 Samt DDS Østjyllands Pistoludvalg 5

More magazines by this user
Similar magazines