Side 1 Nr. 19 Juli 2000 6. årgang Pris: 34,95 kr. - DaMat

damat.dk

Side 1 Nr. 19 Juli 2000 6. årgang Pris: 34,95 kr. - DaMat

Indhold Side 40 i dette nummer

Spiltest:

Soldier Of fortune, side 7

South Park Mario, side 7

Al Unser, side 8

Natural Fawn Killers, side 9

Quake II– Juggernaut, side 10

Capitalism Plus, side 11-13

Riven, side 14

Star Trek, side 15-16

Fallout, side 17-21

Sin, side 22-23

Hardwaretest:

Fonas Computer, side 30-34

Parnet 240, side 34

Seriøse test:

MS Office 200, side 24-28

Stripper Kongens Piger, side 29

Og alt det andet:

Nyhedssektion, side 4-6

Vuffers Kurv, side 35-37

Snyd, side 38-39

Annoncepriser:

1/8 side : 35 kr

1/4 side : 75 kr

1/3 side : 125 kr

1/2 side : 200 kr

1 side : 350 kr

Bagside : 450 kr

Alle priser er inklusiv opstilling og produktion

af annoncen, hvis du ønsker at benytte

din egen annonce skal den indsendes/

mailes som grafik billede. Ved benyttelse af

egen opstilling, gives der 15% i rabat. Redaktionen

forbeholder sig ret til afvise annoncer

uden begrundelse herfor.

2. udgave

Bladet var oprindelig i sort/hvid,

alle billeder er nu trykt i de oprindelige

farver. Desuden er et par

reklamer blevet fjernet.