VTU 2010 - Københavns Tekniske Skole

kts.dk

VTU 2010 - Københavns Tekniske Skole

VTU 2010 | Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Glostrup

Svarprocent: 27% (66 besvarelser ud af 247 mulige)

Områderapport

®


Introduktion

Indholdsfortegnelse

Indledning

• Indledning, datagrundlag og konklusion

• Tilfredshed og Loyalitet

• Overordnede faktorer - prioritering af det videre arbejde

• Specifikke spørgsmål

• Temaer: Rekruttering og Skolens hjemmeside (vises hvis spørgsmålene er stillet)

• Baggrundsanalyse: Virksomhedsstørrelse, Grad af kontakt, Region og Rolle i

Praktikforløb (vises ikke i alle rapporter)

• Appendiks

Her er resultatet af undersøgelsen fra foråret 2010 om tilfredshed med

Erhvervsuddannelserne blandt virksomhederne, der har lærlinge og elever.

Initiativet til undersøgelsen er taget af ESB-Netværket, som hvert andet år undersøger

tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne.

Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte uddannelsesstederne i:

• at sikre at ressourcer anvendes effektivt

• at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende

• at sikre at uddannelsernes overordnede indhold og form passer til virksomhedernes

krav

Spørgsmål og temaer

Datagrundlag

Virksomhederne er blevet stillet en række spørgsmål, hvor de har markeret deres

opfattelse på en skala fra 1-10. Spørgsmålene dækker over i alt syv faktorer, hvor de to

vigtigste er virksomhedernes overordende tilfredshed og loyalitet over for de skoler, de

tager lærlinge og elever fra (se model og uddybning i appendiks). Bemærk, at SOSU

skolerne ikke spørger ind til loyalitetsdimensionen, da praktikstederne får tildelt elever til

praktikforløb. Herudover er der stillet spørgsmål til de temaer Rekruttering og Skolens

hjemmeside samt til en række baggrundsoplysninger. Den samlede spørgeramme kan

ses i appendiks.

Dataindsamlingen er gennemført i foråret 2010. I alt 6.207 virksomhedsrepræsentanter

er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Af disse har 1.880 returneret en

brugbar besvarelse, hvilket i sammenligning med andre kundeundersøgelser giver en

tilfredsstillende svarprocent på 30%. Svarprocenterne fordelt på skolerne kan ses i

datagrundlaget.

Resultater i rapporten

I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar:

• Årets samlede resultat. Hvad er status?

• 2006- og 2008- målingens resultat. Har Inspektørområde - Glostrup rykket sig?

• Sammenligning med skolens samlede resultat. Adskiller vi os fra skolen?

Projektledelse

De deltagende skoler har selv varetaget dataindsamlingen. Ennova har varetaget

analyse og afrapportering.

[2]


Datagrundlag

Antal mulige

svar

Antal svar

Svarprocent

ESB-Netværket Samlet

6207

1880

30%

Skoler i ESB-Netværket

EUD samlet

6147

1847

30%

Erhvervsskolen Nordsjælland

781

215

28%

Syddansk Erhvervsskole

1037

212

20%

HANSENBERG

1014

400

39%

EUC Vest

934

302

32%

Københavns Tekniske Skole

1112

285

26%

CELF

501

82

16%

Skive Tekniske Skole

150

44

29%

EUC Nordvestsjælland

253

45

18%

VIA Erhvervsuddannelser

257

201

78%

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

108

61

56%

SOSU samlet

60

33

55%

SOSU C

60

33

55%

Uddannelser på Københavns Tekniske Skole

Industrioperatør

9

4

44%

Værktøjsmager

11

4

36%

Industriteknikuddannelsen

40

12

30%

Ædelsmed

42

15

36%

Murer

117

31

26%

Struktør og brolægger

52

15

29%

Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer)

378

82

22%

Snedkeruddannelsen

69

17

25%

Ejendomsserviceassistent

46

9

20%

Fotograf

21

2

10%

Mediegrafiker

135

43

32%

Film- og tv-produktionsuddannelsen

36

10

28%

Laboratorietandtekniker

19

5

26%

Teknisk designer

42

12

29%

Procesoperatør

4

1

25%

Grafisk tekniker

55

10

18%

Individuel EUD, produktion og udvikling

21

9

43%

Teater- og udstillingsteknisk assistent

10

4

40%

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

274

64

23%

Inspektørområde - Rebslagervej

183

36

20%

Inspektørområde - Tuborgvej

138

45

33%

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

190

53

28%

Inspektørområde - Brønderslev Allé

67

16

24%

Inspektørområde - Sukkertoppen

13

5

38%

Inspektørområde - Glostrup

247

66

27%

[3]


Tilfredshed og Loyalitet

Tilfredshed

Tilfredshed er dannet af de

tre spørgsmål til højre for

stregen.

100

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

80

Vurdering

60

40

57

64 65

63 63

62

57 58

59

57

58

55 55

56

55 56

53

54

53 53 52

53

62

67

20

0

Tilfredshed Tilfredshed alt i alt Hvor langt fra eller tæt på

ideal

Lever op til forventninger

Loyalitet

Loyalitet er dannet af de to

spørgsmål til højre for

stregen.

100

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

80

Vurdering

60

40

65

64

66

62

71

71

66

63

67

62

71

73

64

60

66

62

71

74

20

0

Loyalitet Vil anbefale praktikforløb til andre Vil tage elever/lærlinge igen

Tilfredshed og Loyalitet

I kortet kan du se

variationen i skolens

resultater.

LOYALITET

75

70

65

3

12

2

1

11 10

5

1. Inspektørområde - Glostrup 2010

2. Inspektørområde - Glostrup 2008

3. Inspektørområde - Glostrup 2006

4. Københavns Tekniske Skole

5. EUD samlet

6. Inspektørområde - Tæbyvej

7. Inspektørområde - Rebslagervej

8. Inspektørområde - Tuborgvej

9. Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

10. Inspektørområde - Brønderslev Allé

11. Inspektørområde - Sukkertoppen

12. Inspektørområde - Glostrup

4

7

60

9

6

8

55

40 45 50 55 60 65

TILFREDSHED

[4]


Tilfredshed og Loyalitet

Tilfredshed og Loyalitet

Inspektørområder på

Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Glostrup

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

Inspektørområde - Rebslagervej

Inspektørområde - Tuborgvej

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

Inspektørområde - Brønderslev Allé

Inspektørområde - Sukkertoppen

Tilfredshed

57

51

58

41

51

63*

58

Loyalitet

65

59

62

58

61

71

71*

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Segmentering af virksomhederne

Segmentering af

virksomhederne

Figuren viser, hvordan

virksomhederne kan

inddeles i typer ud fra

samspillet mellem deres

tilfredshed og loyalitet.

Du kan læse mere om de

fem typers karakteristika

under figuren.

Nederst på denne side kan

du se den konkrete

sammensætning af

virksomhederne på

Inspektørområde - Glostrup.

Lav LOYALITET Høj

7

TROFASTE

VIRKSOMHEDER

17

PÅ-VEJ-VÆK-

VIRKSOMHEDER

22

KERNEVIRKSOMHEDER

AMBASSADØRER

16

4

TROLØSE

VIRKSOMHEDER

Tallene i figuren til venstre viser det eksakte

antal virksomheder i hvert segment for

Inspektørområde - Glostrup.

Lav TILFREDSHED Høj

AMBASSADØRER

Ambassadører er kendetegnet ved høj

tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive

holdning bevirker, at disse virksomheder

anbefaler praktikordningen til kolleger,

samarbejdspartnere og bekendte, og at

virksomhederne med stor sikkerhed vil

fortsætte samarbejdet.

KERNEVIRKSOMHEDER

Kernevirksomheder udviser middel til høj

tilfredshed og loyalitet (uden at begge dog

er høje på samme tid).

PÅ-VEJ-VÆK-VIRKSOMHEDER

På-vej-væk virksomheder har både lav

tilfredshed og loyalitet. De er højst

sandsynlig på vej ud af samarbejdet.

TROFASTE VIRKSOMHEDER

Trofaste virksomheder er kendetegnet ved

lav tilfredshed og middel til høj loyalitet.

Når disse virksomheder - trods den lavere

tilfredshed - vælger at anbefale og

genvælge praktikordningen, vil det typisk

være begrundet i langvarige relationer til

den samarbejdende skole.

TROLØSE VIRKSOMHEDER

Troløse virksomheder fremstår med

middel til høj tilfredshed og lav loyalitet.

De troløse virksomheder er kritiske og

holder hele tiden øje med, om der er

konkurrerende skoler, som tilbyder bedre

ordninger. Nogen gange kan det også

være ressourcemæssige forhold som gør,

at man ikke kan vedligeholde relationen.

Fordelingen af typer

på Inspektørområde

-Glostrup.

Ambassadører

Kernevirksomheder

Trofaste virksomheder

Troløse virksomheder

På-vej-væk-virksomheder

Inspektørområde - Glostrup 2010

24%

33%

11%

6%

26%

Inspektørområde - Glostrup 2008

21%

37%

15%

3%

25%

Inspektørområde - Glostrup 2006

15%

44%

15%

4%

21%

Københavns Tekniske Skole

18%

35%

15%

5%

28%

EUD samlet

29%

42%

9%

4%

16%

[6]


Hvor skal der sættes ind for at forbedre virksomhedernes Tilfredshed og Loyalitet?

Vurdering af overordnede

områder

(Indsatsområder)

Figuren viser

virksomhedernes vurdering

af de fem overordnede

områder, som påvirker

Tilfredshed og Loyalitet.

100

80

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

80

Alle områderne behandles i

detaljer i resten af

rapporten. Her kan du se de

specifikke spørgsmål, der

har dannet de her viste

resultater.

Vurdering

60

40

57

51

45 46 47

61

57 56

53

51

61

63

57

53 53

61

54

64

67

65

70

66

64

59

52

63

60

Bemærk: Pga. ændringer i

spørgeskemaet er der ikke udvikling

på indsatsområdet "Image", da

resultaterne ikke er

sammenlignelige.

20

0

Information, form og

indhold

Eleven/Lærlingen på

skolen

Almene fag

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Image

Effekt på Tilfredshed og

Loyalitet

Når forbedringsarbejdet

skal fastlægges, bør der

tages hensyn til, at nogle

områder i højere grad

skaber Tilfredshed og

Loyalitet blandt

virksomhederne end andre.

I cirkeldiagrammet kan du

se, hvilke områder der har

størst betydning for

virksomhederne tilknyttet

Inspektørområde -

Glostrup.

24% Information, form og indhold

13% Eleven/Lærlingen på skolen

5% Almene fag

20% Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

38% Image

Overordnet

prioriteringskort

Det overordnede

prioriteringskort viser

virksomhedernes vurdering

af de overordnede områder

i kombination med den

effekt, en forbedring vil

have for virksomhedernes

Tilfredshed og Loyalitet.

Når I skal udvælge

indsatsområder, kan

prioriteringskortene

inspirere jer i debatten om,

hvor der skal ske

forbedringer hos jer.

Prioriteringskortet er med

andre ord et hjælperedskab

og ikke en facitliste over,

hvor der skal sættes ind.

VURDERING

70 TILPAS VEDLIGEHOLD

65

60

55

Eleven/Lærlingen på skolen

Almene fag

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Information, form og indhold

OBSERVER

50

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

Image

PRIORITER

Høj

PRIORITER

Information, form og indhold

VEDLIGEHOLD

Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

Image

TILPAS

[Ingen punkter]

OBSERVER

Eleven/Lærlingen på skolen

Almene fag

[7]


Information, form og indhold

Gennemgang af de fem indsatsområder

De fem indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede tilfredshed og loyalitet. Derfor

gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for

at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan

vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi

angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre.

Information, form og

indhold

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

spørgsmål under

Information, form og

indhold på Inspektørområde

-Glostrup.

Spørgsmålene i den øverste

graf danner det samlede

resultat for området

Information, form og

indhold.

Vurdering

100

80

60

40

20

51

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

69 70

69

67

61

61 61

61

57

56

58

54

52

53

51

48

49

45 46 47

46

44

40

40

37

38

30 29

27

0

Information, form og

indhold

6. Info om regler og

formelle krav

7. Hjælp med papirarbejde

8. Synlig i praktikperioderne

9. Ved hvem man skal

henvende sig til ved

behov

De resterende spørgsmål er

uddybende i forhold til at

forstå opfattelsen af

Information, form og

indhold på Inspektørområde

-Glostrup.

Vurdering

100

80

60

40

48

38

41

38

Inspektørområde - Glostrup 2010

48 48 49

41

53

62

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

70

61

63

60

67

70

20

0

10. Information om, hvad der arbejdes

med i skoleperioderne

13. Kompetencer skolen forventer at eleven

tilegner sig

16. Fagspecifikke fag/områdefag har det

rette fokus

[8]


Information, form og indhold

Prioriteringskort for

Information, form og

indhold

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Information, form og

indhold, og den effekt en

forbedring vil have på

virksomhedernes samlede

vurdering af

Inspektørområde -

Glostrups Information, form

og indhold.

VURDERING

80 TILPAS VEDLIGEHOLD

70 16

60

7

9

6

50

13

10

40

8

30

OBSERVER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

PRIORITER

Høj

PRIORITER

6. Info om regler og formelle krav

8. Synlig i praktikperioderne

VEDLIGEHOLD

7. Hjælp med papirarbejde

9. Ved hvem man skal henvende sig til ved behov

TILPAS

16. Fagspecifikke fag/områdefag har det rette fokus

OBSERVER

10. Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne

13. Kompetencer skolen forventer at eleven tilegner sig

[9]


Information, form og indhold

Information, form og indhold

Inspektørområder på Københavns

Tekniske Skole

Informatio

n, form og

indhold

6. Info om

regler og

formelle

krav

7. Hjælp

med

papirarbejd

e

8. Synlig i

praktikperi

oderne

9. Ved

hvem man

skal

henvende

sig til ved

behov

10.

Informatio

n om, hvad

der

arbejdes

med i

skoleperiod

erne

13. 16.

Kompetenc Fagspecifik

er skolen ke

forventer fag/område

at eleven fag har det

tilegner sig rette fokus

Inspektørområde - Glostrup

51

52

61

37

53

48*

49

70*

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

46

45

68

24

42

34

39

58

Inspektørområde - Rebslagervej

50

49

61

31

53

41

44

64

Inspektørområde - Tuborgvej

38

32

52

22

43

27

29

53

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

47

45

60

31

52

37

43

56

Inspektørområde - Brønderslev Allé

47

51

63

25

43

35

34

63

Inspektørområde - Sukkertoppen

61*

67*

70*

38*

69*

47

62*

53

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Eleven/Lærlingen på skolen

Eleven/Lærlingen på

skolen

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

spørgsmål under

Eleven/Lærlingen på skolen

på Inspektørområde -

Glostrup.

100

80

Inspektørområde - Glostrup 2010

73

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

Vurdering

60

40

61 63

61

62

59

61

57 56

55 57

57

53

54 55

51

52

50

20

0

Eleven/Lærlingen på skolen

11. Skolen stiller tilstrækkelige krav til

adfærd

12. Information om resultater i skoleperioderne

Eleven/Lærlingen på

skolen

Inspektørområder på

Københavns Tekniske Skole

Eleven/Lærl

ingen på

skolen

11. Skolen

stiller

tilstrækkeli

ge krav til

adfærd

12.

Information

om

resultater i

skoleperiod

erne

Inspektørområde - Glostrup

57

55

59

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

47

46

48

Inspektørområde - Rebslagervej

56

53

61

Inspektørområde - Tuborgvej

47

47

46

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

58

56

61*

Inspektørområde - Brønderslev Allé

59

60

56

Inspektørområde - Sukkertoppen

63*

73*

51

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Almene fag

Almene fag

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

spørgsmål under Almene

fag på Inspektørområde -

Glostrup.

100

80

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

76

Vurdering

60

40

57

64

63

63

61

60 59

58

56

57

53 53 54

54

56

52

53 54 54

49

51

62

67

20

0

Almene fag

14. Almene

fags/Grundfagenes nyttighed

15. Almene fag/Grundfagene

har det rette fokus

17. God fordeling mellem almene

og praktiske

fag/Grundfag og områdefag

Prioriteringskort for

Almene fag

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Almene fag, og den

effekt en forbedring vil have

på virksomhedernes

samlede vurdering af

Inspektørområde -

Glostrups Almene fag.

VURDERING

64 TILPAS VEDLIGEHOLD

14

62

60

58

17

56

54

15

52

OBSERVER

PRIORITER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

Høj

PRIORITER

15. Almene fag/Grundfagene har

det rette fokus

17. God fordeling mellem almene

og praktiske fag/Grundfag og

områdefag

VEDLIGEHOLD

[Ingen punkter]

TILPAS

14. Almene fags/Grundfagenes

nyttighed

OBSERVER

[Ingen punkter]

[12]


Almene fag

Almene fag

Inspektørområder på

Københavns Tekniske Skole

15. Almene

14. Almene fag/Grundf

agene har

det rette

fokus

fags/Grundf

agenes

Almene fag nyttighed

17. God

fordeling

mellem

almene og

praktiske

fag/Grundf

ag og

områdefag

Inspektørområde - Glostrup

57

63

54

57

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

50

51

50

50

Inspektørområde - Rebslagervej

58

64

53

60

Inspektørområde - Tuborgvej

48

54

43

48

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

56

61

53

55

Inspektørområde - Brønderslev Allé

59

64

56*

59

Inspektørområde - Sukkertoppen

64*

76*

53

67*

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

spørgsmål under

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen på

Inspektørområde - Glostrup.

Spørgsmålene i den øverste

graf danner det samlede

resultat for området

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen.

Vurdering

100

80

60

40

67

65

64

66

70

Inspektørområde - Glostrup 2010

80

75

67

64

58

60 61

66

63

66

64

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

69

82

74

72

70

76

76

85

20

De resterende spørgsmål er

uddybende i forhold til at

forstå opfattelsen af

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen på

Inspektørområde - Glostrup.

Vurdering

0

100

80

60

40

Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

63

57

58

60

68

78

18. Teoretiske viden 19. Praktiske færdigheder 20. Engagerede

Inspektørområde - Glostrup 2010

72

74

78

91

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

76

73

71

76

78

94

20

0

21. Bringer ny faglig viden 22. Er i stand til at begå sig på en arbejdsplads

23. Samarbejdsevner

Prioriteringskort for

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen, og den

effekt en forbedring vil have

på virksomhedernes

samlede vurdering af

Inspektørområde -

Glostrups Eleven/Lærlingen

på arbejdspladsen.

VURDERING

80 TILPAS VEDLIGEHOLD

23

75

20

22

70

19

65

18

21

PRIORITER

18. Teoretiske viden

19. Praktiske færdigheder

VEDLIGEHOLD

20. Engagerede

TILPAS

22. Er i stand til at begå sig på en

arbejdsplads

23. Samarbejdsevner

OBSERVER

21. Bringer ny faglig viden

60

OBSERVER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

PRIORITER

Høj

[14]


Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen

Eleven/Lærlingen på

arbejdspladsen

Inspektørområder på

Københavns Tekniske Skole

Eleven/Lær

lingen på

arbejdsplad

sen

18.

Teoretiske

viden

19.

Praktiske

færdighede

r

20.

Engagered

e

21. Bringer

ny faglig

viden

22. Er i

stand til at

begå sig på

en 23.

arbejdspladSamarbejds

s evner

Inspektørområde - Glostrup

67

64

66

74

63

72

76

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

60

53

58

71

60

71

71

Inspektørområde - Rebslagervej

67

61

64

78

66

75

76

Inspektørområde - Tuborgvej

64

59

60

76

52

75

77

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

69

64

66

80

57

75

78

Inspektørområde - Brønderslev Allé

80*

75*

82*

85*

58

84

86

Inspektørområde - Sukkertoppen

72

69

71

76

78*

91*

94*

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Image

Image

Her ser du virksomhedernes

vurdering af de specifikke

spørgsmål under Image på

Inspektørområde - Glostrup.

100

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

Spørgsmålene i den øverste

graf danner det samlede

resultat for området Image.

80

Bemærk: Pga. ændringer i

spørgeskemaet er der ikke udvikling

på indsatsområdet "Image", da

resultaterne ikke er

sammenlignelige.

Vurdering

60

40

59

52

63

60

59

64

60 60

54

56

55 54

52

51

62

60

20

0

Image 27. Samlede image 28. På forkant med udviklingen

De resterende spørgsmål er

uddybende i forhold til at

forstå opfattelsen af Image

på Inspektørområde -

Glostrup.

100

80

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

Vurdering

60

40

66

60

65

59

69

67

60

52

64

60

20

0

29. Fagligt kompetent 30. Serviceorienteret

Prioriteringskort for

Image

Prioriteringskortet viser

virksomhedernes vurdering

af de specifikke forhold

under Image, og den effekt

en forbedring vil have på

virksomhedernes samlede

vurdering af

Inspektørområde -

Glostrups Image.

VURDERING

68 TILPAS VEDLIGEHOLD

29

66

64

62

PRIORITER

27. Samlede image

28. På forkant med udviklingen

VEDLIGEHOLD

[Ingen punkter]

TILPAS

29. Fagligt kompetent

OBSERVER

60

30

28

27

30. Serviceorienteret

58

OBSERVER

Lav

EFFEKT AF EN FORBEDRING

PRIORITER

Høj

[16]


Image

Image

Inspektørområder på

Københavns Tekniske Skole

Image

27.

Samlede

image

28. På

forkant

med 29. Fagligt

udviklingen kompetent

30.

Serviceorie

nteret

Inspektørområde - Glostrup

59

59

60

66

60

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

50

51

49

54

48

Inspektørområde - Rebslagervej

60*

60*

60*

67*

58

Inspektørområde - Tuborgvej

41

41

40

52

41

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

47

49

44

55

51

Inspektørområde - Brønderslev Allé

51

52

50

59

51

Inspektørområde - Sukkertoppen

55

60

49

64

60*

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Specialtema 1: Rekruttering

Rekruttering

100

Inspektørområde - Glostrup 2010

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

80

87

82

85

85

86

89

75

Vurdering

60

40

62

58

60

62

67

61

49

50

51

61

63

20

0

32. Det er nemt for min virksomhed, at

rekruttere lærlinge/elever

33. Det er nemt for min virksomhed, at

få kvalificerede lærlinge/elever

34. Min virksomhed har et godt samarbejde

med skolen omkring rekrutteringen

[18]


Specialtema 1: Rekruttering

Hvorfor have elever og

lærlinge?

Årsager til at

virksomhederne vælger at

samarbejde om praktik.

Vurdering

100

80

60

40

79

72

76

77

Inspektørområde - Glostrup 2010

92

86

88

86

80

89

89

92

Inspektørområde - Glostrup 2008

Inspektørområde - Glostrup 2006

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

70

62

65

71

75

76

20

0

24. Interessant i forhold til senere rekruttering

25. Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse

26. Giver ”et friskt pust”

Rekruttering og Hvorfor

have elever og lærlinge?

Årsager til at

virksomhederne vælger at

samarbejde om praktik.

Inspektørområder på

Københavns Tekniske Skole

32. Det er

nemt for

min

virksomhed

, at

rekruttere

lærlinge/el

ever

33. Det er

nemt for

min

virksomhed

, at få

kvalificered

e

lærlinge/el

ever

34. Min

virksomhed

har et godt

samarbejde

med skolen

omkring

rekruttering

en

24.

Interessant

i forhold til

senere

rekrutterin

g

25.

Nødvendigt

i forhold til

fagets

overlevelse

26. Giver

”et friskt

pust”

Inspektørområde - Glostrup

87

62

61

79

92

70

Inspektørområder på Københavns Tekniske Skole

Inspektørområde - Tæbyvej

88

59

44

79

91

72

Inspektørområde - Rebslagervej

89*

70

63*

79

92*

70

Inspektørområde - Tuborgvej

75

57

44

76

91

70

Inspektørområde - Julius Thomsens Gade

83

58

45

68

79

68

Inspektørområde - Brønderslev Allé

85

75*

46

84

80

75

Inspektørområde - Sukkertoppen

73

73

44

86*

80

76*

• >70: meget god vurdering

• 60-69: middel til god vurdering

• 50-59: lav til middel vurdering


Specialtema 2: Skolens hjemmeside

Har du inden for det

seneste år været inde på

skolens hjemmeside?

35%

Ja

65%

Nej

Vurdering af skolernes

hjemmeside

(kun baseret på svar fra de

virksomheder, der har

været inde på skolens

hjemmeside det seneste år

- 35%)

Vurdering

100

80

60

40

70

62

68

85

66

Inspektørområde - Glostrup 2010

Københavns Tekniske Skole

EUD samlet

Højeste resultat for et Inspektørområde

57

66

78

20

0

36. Indeholder relevant information i forhold til praktiksamarbejdet

37. Indeholder tilstrækkelig information i forhold til praktiksamarbejdet

[20]


Skolespecifikke spørgsmål

I figuren til højre ses

resultaterne for de

skolespecifikke spørgsmål

for Inspektørområde -

Glostrup.

Har du kendskab til

Københavns Tekniske

Skole's

efteruddannelsestilbud?

41%

Nej

59%

Ja

[21]


Appendiks - hvordan skabes tilfredshed og loyalitet

Undersøgelsesmodel

Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket

garantere for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på

erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af

uddannelserne, da alle bruger samme model (SOSU skolerne har dog ikke

Loyalitetsspørgsmålene med, da det ikke giver mening i deres praktikforløb).

Modellen giver svar på to centrale spørgsmål:

• Hvor tilfredse og loyale er praktikvirksomhederne?

• Hvilke faktorer har størst betydning for virksomhedernes tilfredshed og loyalitet?

Indsatsområder

Resultatområder

Information,

form og indhold

Tilfredshed

Loyalitet

Eleven/Lærlingen

på skolen

Image

Almene fag

Eleven/Lærlingen


arbejdspladsen

Tolkning af modellen

Modellen viser, at de fire første faktorer i modellen påvirker, hvordan virksomheden

oplever skolen, man tager lærlinge og elever fra - dvs. skolens image. Det betyder, at

når man arbejder med at forbedre de fire første faktorer i modellen, vil man samtidigt

indirekte forbedre virksomhedernes opfattelse af skolens image.

Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan

påvirkes direkte.

Ved at forbedre de fem faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere

tilfredse og loyale praktikvirksomheder.

[22]


Appendiks - undersøgelsens spørgsmål

TILFREDSHED

(Faktor indgår i modellen)

LOYALITET

(Faktor indgår i modellen)

INFORMATION, FORM OG

INDHOLD

(Faktor indgår i modellen)

ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ

SKOLEN

(Faktor indgår i modellen)

ALMENE FAG

(Faktor indgår i modellen)

ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ

ARBEJDSPLADSEN

(Faktor indgår i modellen)

IMAGE

(Faktor indgår i modellen)

ØVRIGE SPØRGSMÅL UDENFOR

MODELLEN

ØVRIGE TEMAER

• På baggrund af dine samlede erfaringer i samarbejdet med skolen, hvor tilfreds er du så, alt i

alt?

• Forestil dig nu et ideelt uddannelsesforløb. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er det

nuværende uddannelsesforløb i samarbejde med skolen?

• I hvilken grad synes du, at uddannelsesforløb i samarbejde med skolen lever op til dine samlede

forventninger

• EUD: Jeg vil anbefale andre virksomheder at tage elever/lærlinge fra Skolen

• EUD: Jeg vil tage elever/lærlinge fra skolen igen inden for de næste 2 år (når nuværende

elever/lærlinge afslutter uddannelsen)

• EUD: Jeg får god information om regler og formelle krav til den praktiske oplæring i

virksomheden/SOSU: Skolen sikrer at jeg har adgang til relevant information om regler og

formelle krav

• Jeg får tilstrækkelig hjælp med papirarbejde i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler

• EUD: Skolen er synlig i praktikperioderne (besøger min virksomhed, holder mig orienteret

telefonisk, etc. )

• Jeg ved hvem jeg skal henvende mig til på skolen vedrørende eleven/lærlingen, hvis jeg har

brug for det

• Jeg får i passende omfang information om, hvad eleven/lærlingen arbejder med i

skoleperioderne

• EUD: Skoleforløbets fagspecifikke fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min

virksomhed/SOSU: Skoleforløbets områdefag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min

virksomhed

• EUD: Jeg er orienteret om, hvilke kompetencer skolen forventer at eleven specifikt tilegner sig i

de enkelte praktikperioder

• Jeg får i passende omfang information om, hvad eleven/lærlingen arbejder med i

skoleperioderne

Skolen stiller tilstrækkelige krav til elevernes/lærlingenes adfærd i skoleperioderne (f.eks.

fremmøde, ansvarlighed, socialt)

• EUD: Generelt er de almene fag (f. eks. dansk, IT, matematik/naturfag, fremmedsprog og

samfundsfag) nyttige for eleverne/lærlingene/SOSU: Generelt er grundfagene (f.eks. dansk og

naturfag) nyttige for eleverne

Skoleforløbenes almene fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed

• Der er en god fordeling mellem almene og praktiske fag/Grundfag og områdefag i skoleforløbet

• Elevernes/lærlingenes teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende

• Elevernes/lærlingenes praktiske færdigheder er tilfredsstillende

• Mine elever/lærlinge er engagerede

• Mine elever/lærlinge kommer tilbage fra skoleperioderne med ny faglig viden

• Mine elever/lærlinge er i stand til at begå sig på en arbejdsplads (SOSU: elevens personlige

kompetencer)

• Mine elever/lærlinge er gode til at samarbejde

Skolen’s samlede image

Skolen er på forkant med udviklingen

Skolen er fagligt kompetent

Skolen er serviceorienteret

• At have elever/lærlinge er interessant i forhold til senere rekruttering

• Det er nødvendigt at have elever/lærlinge i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i

samfundet

• At have elever/lærlinge er givtigt i forhold til min og mine medarbejderes faglige og personlige

udvikling. (Giver min virksomhed ”et friskt pust”)

Rekruttering (valgfrit)

• EUD: Hvordan rekrutterer du typisk dine elever/lærlinge? (Sæt gerne flere krydser)

• EUD: Det er nemt for min virksomhed, at få det antal lærlinge/elever, som jeg behøver

• EUD: Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever

• EUD: Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekrutteringen af de

lærlinge/elever, som jeg behøver

Skolens hjemmeside (valgfrit)

• Har du inden for det seneste år været inde på skolens hjemmeside?

Skolens hjemmeside indeholder relevant information i forhold til praktiksamarbejdet

Skolens hjemmeside indeholder tilstrækkelig information i forhold til praktiksamarbejdet

• SOSU: Skolen’s hjemmeside indeholder relevant information i forhold til elevens skoleophold

• SOSU: Skolen’s hjemmeside indeholder tilstrækkelig information i forhold til elevens skoleophold

• + eventuelle skolespecifikke spørgsmål (se den konkrete skoles egen rapport)

[23]


Appendiks – om vurderinger og beregnet betydning

Vurderinger I spørgeskemaet har virksomhederne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10,

hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet

overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en virksomhed har svaret 1 på et spørgsmål, er

svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så

fremdeles.

Lav

1 2

Høj

3 4 5

6 7

8 9

10

100

80

60

40

20

0

Indeks

Betydning: Hvor skal vi

starte?

Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de

enkelte faktorer er for virksomhederne.

Ennova har således vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem

faktorerne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er tydelig

sammenhæng mellem en faktor og tilfredshed og loyalitet, kan man udlede, at

faktoren er af stor betydning for virksomheden.

Graden af sammenhæng afgør, hvilke faktorer man mest effektivt kan arbejde med for

at forbedre virksomhedernes tilfredshed og loyalitet: Hvis der er stor sammenhæng

mellem en faktor og den udviste tilfredshed og loyalitet, vil højere vurdering af

faktoren også medføre øget tilfredshed og loyalitet. Og omvendt: Er der lav grad af

sammenhæng, vil en højere vurdering af faktoren ikke have særlig stor betydning for

virksomhedens tilfredshed og loyalitet.

Undersøgelsen viser hvilke faktorer som er vigtigst for virksomhederne, og som har

størst betydning for deres tilfredshed og loyalitet.

INFORMATION, FORM OG INDHOLD…

"Hvor skal vi

starte?"

ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ SKOLEN…

ALMENE FAG…

ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ ARBEJDSPLADSEN…

IMAGE…

[24]


Appendiks – overordnede og specifikke prioriteringskort

To typer af

prioriteringskort

I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en

række specifikke prioriteringskort.

Overordnet

prioriteringskort

Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fem faktorer:

Information, form og indhold, Eleven/Lærlingen på skolen, Almene fag,

Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen samt Image.

Kortet viser, hvordan disse faktorer kan bestemmes som hhv. indsatsområder

(Prioriter), styrker (Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i

forhold til at forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet.

NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør,

hvilken faktor man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde.

Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål,

som bidrager mest til skabelsen af faktoren.

Specifikke

prioriteringskort

De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på

spørgsmålsniveau.

De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under en

given faktor kan kategoriseres som hhv. indsatsområder (Prioriter), styrker

(Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i forhold til at forbedre

tilfredsheden med faktoren.

Et eksempel

I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område

2, da det ligger i feltet for indsatsområder (Prioriter), mens område 1 ligger i feltet for

muligheder (Tilpas).

Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke

prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive

forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet

for indsatsområder (markeret med en rød firkant).

Overordnet prioriteringskort

Specifikke prioriteringskort

Prioriteringskortet er opdelt i fire felter af

en vandret og en lodret linie. Disse linier

angiver gennemsnittet for hhv.

vurderingen (den vandrette linie) og

betydningen (den lodrette linie).

NB: Da linierne er gennemsnittet af

punkterne, vil de ligge forskelligt fra kort

til kort. Af samme grund vil der altid være

punkter på begge sider af linierne. Det

betyder, at der altid er områder at

prioritere - også når alle vurderinger

generelt er gode.

Dette er en af grundtankerne i arbejdet

med kvalitet - der kan altid findes

forbedringer.

TILPAS

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2

VEDLIGEHOLD

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2

OBSERVER

PRIORITER

[25]


Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK-8000 Århus C T +45 8620 2120 W www.ennova.dk

®

More magazines by this user
Similar magazines