Nr. 3-2006 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 3-2006 - Konservative Folkeparti

Odense Konservative Avis

En minister

kom forbi

September 2006 • 13. årgang • nummer 3


Odense Konservative Vælgerforening

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C

Tlf. 66 11 09 09

Åbningstider:

Tirsdag: 8.00 - 10.00

Torsdag: 16.00 - 20.00

e-mail: odense@konservative.dk

Web: odense.konservative.dk

Bestyrelsen

Formand: John Wozny, tlf. 66 18 23 90 / 29 43 81

39, e-mail wozny@nal-net.dk

Næstformand: Carsten Østerbye, tlf. 65 96 32 25,

e-mail carsten.d@sol.dk

Kasserer: Anna Langkilde Møller, tlf. 66 16 48 88 /

20 86 19 55, e-mail anna@langkilde.dk

Sekretær: Søren Mølgård, tlf. 66 19 04 61,

e-mail sm@galnet.dk

Lasse Rasmussen, tlf. 40 61 24 12,

e-mail lhr7000@hotmail.com

Lasse Bork Schmidt, tlf. 40 34 77 45,

e-mail lasse.bork.schmidt@mail.dk

Louis D. Jensen, tlf. 65 91 11 24, ldj@depping.dk

Marianne Demant, tlf. 66 13 15 54

e-mail md@krarupadvokater.dk

Peter Allesø Rasmussen, tlf. 65 95 50 42,

e-mail par@abos.dk

Peter Teusch, tlf. 66 12 75 73, peterteusch@galnet.dk

Rune Kallager, tlf. 26 83 12 55, rune@kallager.dk

Tine Buch, tlf. 26 84 59 22, tine_buch@hotmail.com

Kredsforeninger

1. kreds

Søren Mølgård, tlf. 66 19 04 61,

e-mail sm@galnet.dk

2. kreds

Peter Allesø Rasmussen, tlf. 65 95 50 42,

e-mail par@abos.dk

3. kreds

Marianne Demant, tlf. 66 13 15 54,

e-mail md@krarupadvokater.dk

Lokalforeninger

Odense Øst (1. kreds)

Hanne Askou, tlf. 20 73 43 05,

e-mail hanneaskou@hotmail.com

Fjordager (1. kreds)

Jan Skovgaard Simonsen, tlf. 66 10 94 82

e-mail ibsimon@get2net.dk

Odense Centrum Vest (2. kreds)

Preben Petersen, tlf. 40 37 23 22,

e-mail ikt-lfrs@hjv.dk

Paarup (2. kreds)

Rune Kallager, tlf. 26 83 12 55, rune@kallager.dk

Næsby (2. kreds)

Jørgen Fossar Madsen, tlf. 66 18 87 08,

e-mail jfm@os.dk

Korup-Ubberud (2. kreds)

Peter Wich, tlf. 65 96 76 18,

e-mail prima@primalift.dk.

Odense Syd (3. kreds)

Erling Hansen, tlf. 66 17 53 51,

e-mail jeh@dsa-net.dk

Stenløse-Fangel (3. kreds)

Carsten Østerbye, tlf. 65 96 32 25,

e-mail carsten.d@sol.dk

Brændekilde-Bellinge (3. kreds)

Bent Yde, tlf. 65 96 33 63, e-mail bent.yde@adr.dk

Byrådsmedlemmer

Borgmester Jan Boye, tlf. 66 15 27 00 /

20 40 29 12, e-mail janboye@odense.dk

Gruppeformand Børge Wagner, tlf. 65 96 07 45,

e-mail wagner@odense.dk

Politisk ordfører Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32, fax 66 17

65 52 mobil 20 68 45 09, e-mail vk@odense.dk

Ahmed Bozo, tlf. 65 93 22 79 mobil 27 36 54 25,

e-mail jenanbozo@odense.dk

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Karsten Kjærby, tlf. 65 90 41 25 mobil 29 23 08 01,

e-mail kkc@odense.dk

Lars Havelund, tlf. 66 19 06 65, fax 66 13 19 52

mobil 20 66 27 10, e-mail havelund@odense.dk

Mai Henriksen, tlf. 65 90 35 95 mobil 20 61 45 95,

e-mail mai@odense.dk

Merete Østerbye, tlf. 65 96 32 25 / 20 99 27 56,

fax 63 96 00 80, mgo@odense.dk

Poul W. Falck, tlf. 65 94 33 16 mobil 22 40 25 00

e-mail pwf@odense.dk

Steen Møller, tlf. 66 16 48 88 mobil 25 70 66 03

e-mail sm@odense.dk

Folketingskandidater

1. kreds Søren Salling, tlf. 66 15 46 72 / 25 39 99 69

e-mail salling@fyns-amt.dk

2. kreds Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32 / 20 68 45 09

e-mail vivi@vivikier.dk, www.vivikier.dk

3. kreds Bendt Bendtsen, MF, tlf. 33 92 33 50

e-mail min@oem.dk.

Ungdomsorganisationer

Konservativ Ungdom i Odense, Filosofhaven 42,

2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax 66 14 59 95, e-mail

odense@ku-fyn.dk. www.ku-fyn.dk/odense

Formand: Lasse Rasmussen, tlf. 40 61 24 12,

e-mail lhr7000@hotmail.com

Kasserer: Niels Hansen, tlf. 51 92 92 80

e-mail niels@hanzen.dk.

Konservative Studerende i Odense,

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C,

tlf/fax 66 14 59 95,

e-mail odense@dks.dk. www.dks.dk/odense

Formand: Tine Buch, tlf. 26 84 59 22,

e-mail tine_buch@hotmail.com

Kasserer: Louise Broe, tlf. 23 71 64 43

Partiets hovedbestyrelse - medlemmer fra Odense

Bendt Bendtsen - partiformand

Søren Møller - FOF-formand

John Wozny - valgt af amtsorganisationen på Fyn

Jan Boye - valgt af partiets kommunalorganisation

Anne Marie Lei - landsformand for DKS

Amtsorganisationen - fyn.konservative.dk

Amtsformand: Søren Chr. Jensen, tlf. 64 72 31 55

e-mail thujagaard@privat.dk.

Konservativ Ungdom på Fyn - www.ku-fyn.dk

Distriktsformand: Simon Birch, Mobil 60 15 60 61,

e-mail sb@safnet.dk

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti

Nyhavn 4, 1051 København K

Tlf. 33 13 41 40, fax 33 93 37 73

E-mail info@konservative.dk, www.konservative.dk

Leder!

Af

N. C. Larsen

Som det ser ud i det ”politiske

rum” nu et år efter kommunalvalget

og halvandet år efter

folketingsvalget, er der efter alt

at dømme god tid til den næste

valgkamp, men vi ved jo alle

udmærket, at det er mellem

valgene, at valget skal vindes,

og at partierne skal sikre deres

”fodfæste” i vælgerskaren -

først og fremmest ved at fastholde

medlemmerne og helst

forøge medlemsantallet.

Her i Odense, hvor den konservative

vælgerforening er ”leverandør”

til byens borgmester

og til landets vicestatsminister,

bør det for alle, såvel unge som

gamle, nærmest være en pligt

at sørge for flere medlemmer

til vælgerforeningen. Der er i

høj grad brug for en væsentlig

medlemsfremgang, for omverdenen

har fokus på os, og der

bør jo være et rimeligt forhold

mellem de ved valgene afgivne

stemmer og medlemsantallet.

N. C. Larsen er ansvarshavende redaktør

Odense Konservative Avis

E-mail oka@galnet.dk.

Udgives af:

Odense Konservative Vælgerforening, Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C. Tlf/fax 66110909. E-mail Odense@konservative.dk

Internet: www.odense.konservative.dk

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 26831255 / Anna Langkilde, tlf. 66164888

Fotos: Johnny B. Iversen (hvor intet andet er angivet)

Redaktion

Ansvarshavende

Redaktør

Redaktionssekretær

Opsætning

og layout

Næste nummer forventes udgivet December og deadline hertil er 17. november.

Artikler mv. til Odense Konservative Avis kan sendes på e-mail oka@galnet.dk.

eller til Søren Mølgård, Drewsensvej 5, 3. th, 5000 Odense C. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.

Forsidebilledet: Odense Kommune.

Odense Konservative Avis udsendes til alle medlemmer af Odense Konservative

Vælgerforening, Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.

N. C. Larsen

ncl@privat.tele.dk

Tlf. 66 17 29 10

Søren Mølgård

sm@galnet.dk

Tlf. 22 59 06 41

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 26 83 12 55

Hanne Windeløv Ibsen

hanneibsen@hotmail.com

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Johnny Blaabjerg Iversen

jbi@oncable.dk

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk

Merete Østerbye

mgo@odense.dk

Preben Petersen

ppodense@mail.dk


Formandsordet...

Af

John Wozny

På formandsmødet den 9. september

i Fredericia blev hovedbestyrelsens

forslag til nye vedtægter

- med stor majoritet og kun

ganske få rettelser - anbefalet

til fremlæggelse for Landsrådet.

Med denne store opbakning må

det forventes, at forslaget med

stor sandsynlighed bliver vedtaget

på Landsrådet den 30. september

og 1. oktober.

Vi skal også her i Odense gøre os

klar til den nye struktur. Derfor er

det vigtigt, at vi får sat gang i debatten

om, hvordan vi bedst sikrer,

at vi får en slagkraftig organisation,

som bedst muligt tager

hånd om de mange opgaver, der

venter. Vi skal blandt andet sikre

os, at vi bevarer det lokale engagement

- skabe mulighed for politisk

debat - etablere slagkraftige

kampagnegrupper for vore folketingsmedlemmer

og kandidater

- skabe et godt samarbejdsklima

med vore politikere - sørge for, at

vi har den nødvendige manpower

til de kommende byrådsvalg. Endelig

skal vi have alle de daglige

funktioner så som kontingentopkrævning

og medlemsregistrering

m.m. til at forløbe gnidningsløst.

Disse og sikkert mange flere opgaver

skal vi sikre bliver løst via

en organisation, som giver plads

til alle, der har lyst til at bibringe

med deres indsats. Debatten

i bestyrelsen er startet, men

alle skal naturligvis have mulighed

for at komme med deres input

i hele forløbet. Jeg ser frem

til et godt og konstruktivt samarbejde

omkring denne meget vigtige

opgave.

Spændende bliver det også at

følge de kommende budgetforhandlinger

i Odense kommune.

For første gang i flere år ser

fremtiden lidt lysere ud omkring

økonomien. Det er der flere årsager

til, hvor den konservative

byrådsgruppe med Jan Boye i

spidsen naturligvis ikke kan tage

æren for det hele. Men at byen

er inde i en dynamisk og god udvikling

med en masse initiativer

rundt omkring i byen, kan

vi alle sammen glæde os over,

og vi konservative har vel lov til

at være lidt stolte over, at denne

udvikling sker under en konservativ

borgmester. Udviklingen

skal vi bruge til at skabe endnu

mere optimisme og endnu bedre

økonomi. En økonomi, der er

brug for, når vi skal indfri vores

valgløfter. Flere af dem har vi

allerede indfriet, men jeg ved, at

byrådsgruppen har mange ideer,

som i fremtiden vil gøre Odense

til en endnu bedre by at bo i.
3


Giv humlebien et ekstra

Poul Falck blev valgt ind i Odense

Byråd ved sidste byrådsvalg. Han

sidder i By- og kulturudvalget og

arbejder intenst for at give skabe

gode vilkår for kulturlivet i Odense.

Teater og musik skal være med

til at sætte Odense på det kulturelle

landkort.

Af Hanne Windeløv Ibsen

Odense Konservative Avis mødte

Poul Falck på Jazzhus Dexter

i det centrale Odense til en snak

om kultur, musik og politik. Privat

bor Poul på Kalørgården, en landsbrugsejendom

i det vestlige Odense.

Han har arbejdet 30 år hos

Falck, men kastede for 15 år siden

sit engagement i musikken og

spillestedet Jazzhus Dexter. Det

er denne interesse, der nu er blevet

udvidet med det politiske perspektiv.

Poul Falck er via sit medlemskab

af byrådet repræsentant i diverse

kulturelle organisationer i Odense;

han sidder bl.a. i bestyrelsen

for det fynske Kunstakademi, bestyrelsen

for Kunsthallen Brandts

og Fyns Biblioteksforening. Han

mener, at det er vigtigt at satse på

kunsten, lytte til de der befinder sig

i miljøet og få gode inputs. Et godt

kulturliv kræver gode kunstnere, og

her bør man satse på det, vi allerede

har i byen.

Gå ikke over bæltet…

”Man skal ikke gå over bæltet for

at hente vand” siger Poul og fortæller

om sit stærke ønske om at

få et professionelt regionalt big

band, som skal kunne bruges til diverse

festivaler og spille selv og

med andre. Det gælder om at fokusere

på de lokale kræfter og at

kommunikere bedre med

kunstmiljøerne:

”Vi skal give

humlebien et

ekstra sæt vinger!

Vi skal give

muligheder

til kunstnerne!”,

mener Poul

Falck.

jordiske parkeringspladser i midtbyen

for at imødekomme manglen på

p-pladser i centrum.

Gode venskaber i byrådet

På spørgsmålet om hvorvidt det

politiske liv i byrådet har givet

overraskelser, svarer Poul, at han

er mest overrasket over det gode

sammenhold, der er i byrådet partierne

imellem. ”Det der foregår i

byrådssalen er skuespil for pressen.

Generelt er der et godt venskab

mellem alle,” forklarer Poul ligesom

han også taler positivt om

forholdene internt i den konservative

gruppe: ”Nogle siger at ens partikammerater

er ens værste fjender,

men det har jeg ikke oplevet.

Vi har et godt kammeratskab og en

god stemning i vores byrådsgruppe.”

Derudover tiltaler det Poul, at man

kan være enig om forskellige ting

på tværs af partierne. ”Af og til kan

Poul Falck blev i 2005 valgt i Odense Byråd for første gang. Her

gør han en aktiv indsats for kulturen i Odense.

Da Poul Falck i 2005 blev opfordret

til at stille op til byrådet, bød

der sig en mulighed for, at han

kunne arbejde med sin store interesse

for kultur på politisk niveau.

Hidtil havde han været engageret i

musik bl.a. i diverse orkestre som

udøvende musiker. Byrådet gav

Poul en mulighed for at gøre en

politisk forskel på området.

Ikke mindst at få

gennemført det

nye kulturforlig,

er et af de tiltag

Poul ser frem til.

Her nævner han

ombygningen af

Rytmeposten

og etableringen

af ”Kulturmaskinen”,

som

er en sammenlægning

af Badstuen,

Studenterhuset og Internationalt

Hus. Derudover mener Poul

også, at Odense er inde i en god

udvikling i forbindelse med nye tiltag

som projekterne på havnen og

tankerne om, hvordan man kan forbedre

Thomas B. Thriges Gade og

området bag rådhuset.

Endelig så han gerne, at private investorer

bidrog til at skabe under-

Musik har altid spillet en stor rolle for Poul Falck. Han

sammen med et stort big band.

4


sæt vinger!

jeg godt være enig med Per

Berga” forklarer Poul og pointerer,

at dette er en af fordelene

ved lokalpolitik. Han lægger

dog ikke skjul på, at han er

stillet op for de Konservative

pga. partiets overordnede partiprogram.

Ikke megen fritid

At arbejde aktivt som politiker

skaber dog også, efter Pouls

opfattelse, visse problemer.

”Jeg er opmærksom på, at

man hurtigt kan komme til at

tilsidesætte sit netværk uden

for politik” siger Poul og pointerer,

at man ikke kan forsømme

sit netværk igennem fire år

som politiker og regne med at

alt er som før, hvis man ikke

bliver genvalgt. Personligt synes

Poul, at han har sværere

ved at få tid til at se sin familie

nok og dyrke sine interesser,

som f.eks. at gå på jagt.

Problemet med at få kalenderen

til at gå op i en højere enhed er

generelt det væsentligste hurdle

for Poul i forhold til det politiske

liv. Han fortæller, at han ønsker

at deltage i så meget som muligt,

men at det kan være svært

at nå det hele – dette gælder ikke

mindst, når man har mange

bestyrelsesposter. Han pointerer,

at man som medlem af byrådet

forventes at deltage i mange

ting, og at man ikke ønsker at

have et dårligt image som ”den

der bliver væk” fra møder og arrangementer.

Derudover mener Poul, at lønnen

for at være medlem af byrådet

er ”pinlig lav”. Engagerer man sig

fuldt ud i jobbet, er det en fuldtidsbeskæftigelse,

der kræver

meget. Herved risikerer man efter

Pouls mening at få svært ved

at engagere aktive erhvervsfolk,

fordi de simpelthen ikke har råd

til at afgive så megen

tid fra deres virksomhed.

Til trods for ulemperne

ved det politiske

hverv er der et tydeligt

engagement at

spore hos Poul Falck.

Han brænder for at

give muligheder til

kulturen i Odense, at

benytte det potentiale

der er og derved

gøre byen til en

kulturel sværvægter.

Teatrene og spillestederne

skal have

gunstige forhold

til gavn for byen og

dens borgere.

spiller både saxofon og basklarinet og gerne

I næste nummers

portrætinterview af

den nye byrådsgruppe

kan man møde endnu

et nyt medlem,

Steen Møller. (red.)

5


Tre skarpe til Søren Salling:

Om regioner, sundhedsvæsen og ventetider

Er Region Syddanmark klar til at

tage over efter Fyns Amt den 1. januar?

Bliver sundhedsvæsnet bedre

eller værre? Og hvor længe skal

vi finde os i de lange ventetider på

sygehusene? Vi har spurgt Odenses

medlem af amtsrådet og regionsrådet,

læge Søren Salling.

Af Preben Petersen

Søren, Region Syddanmark tager

over efter amterne om tre måneder.

Er regionen klar til det?

- Vi har kendt til kommunalreformen

i snart lang tid, og opgavefordelingen

har været kendt i langt

over et år. Der er - til trods for det

- naturligvis mange områder, som

først er kommet endeligt på plads

hen ad vejen. For eksempel er der

en række områder, hvor alene koordinationen

af hvem, der overtager

opgaverne, gør, at det har taget

lang tid.

- Et andet område er fordelingen

af personale fra amter til kommuner

til regioner. Det er først lige

kommet på plads for nylig. Og

netop personalefordelingen og den

måde, det foregår på, betyder at

amterne stadig sidder med meget

af det personale, som regionerne

skal bruge fra nytår. Det er både

en fordel og en ulempe. En fordel,

fordi personalet har de nødvendige

kompetencer allerede - men samtidig

en ulempe, fordi personalet

endnu ikke kender arbejdsgangen i

den nye region.

Der er skabt grundlag for klager

Regionen har blandt andet ansvar

for en væsentlig del af vores sundhedsvæsen;

hvad kan vi forvente;

bliver det bedre eller værre?

- Der er i min øjne ingen tvivl om,

at det bliver langt bedre, end vi er

vant til. Amterne har været dygtige

til at drive sygehusene, men

de faglige rammer har været for

smalle - forstået på den måde, at

der ikke har været et tilstrækkeligt

stort patientgrundlag til at oparbejde

rutiner i for eksempel de

kirurgiske specialer. I regionerne

er der patientgrundlag

til stede for langt de fleste

behandlinger, men der

er dog fortsat behandlinger,

der skal ske på nationalt og

internationalt niveau – for

kvalitetens skyld.

- Men der er ikke kun fordele,

der er også problemer,

og det primære

problem er økonomien.

Amterne har med deres

skatteudskrivningsret

haft mulighed for at indkræve

flere penge til sygehusdriften,

hvis dette viste

dig nødvendigt. Denne

mulighed har regionen ikke.

Som konservativ er målet

naturligvis at få pengene

til at række længst muligt,

men ikke desto mindre

er regionernes økonomi

- og dermed borgernes

sundhedstilbud - afhængigt

af økonomiaftaler med regeringen.

Derved er der skabt grundlag for,

at borgerne klager deres nød til regionspolitikerne,

men at vi

har hænderne

for stramt bundet

til at kunne

handle. Hvordan

virkeligheden

bliver, kan kun

tiden vise.

Problemet er ikke penge- men

personalemangel

Det forlyder, at det ikke er unormalt

med ventetider på skadestuen

på OUH på indtil otte timer, selvom

skader, der skal sys, skal være

behandlet indenfor seks… Skal vi

affinde os med det?

- Nej selvfølgelig skal vi ikke det.

På sygehusene er der sygdomme

og skader, der skal behandles

akut næsten uanset hvad. Det man

skal huske på, er, at det personale,

der tager sig af det akutte, ikke

samtidig kan tage sig af de planlagte

operationer, og der vil derfor

ske aflysninger, som også er til gene

for patienter og borgere generelt.

En mulig løsningsmodel er at

opdele planlagte og akutte patienter

mere stringent, end vi gør i øjeblikket,

således at det personale,

der tager sig af det akutte, ikke

samtidig skal assistere til planlagte

opgaver.

- Der er dog et forhold, som jeg

synes er mere presserende, nemlig

at det største problem i det danske

sundhedsvæsen i øjeblikket faktisk

ikke er pengemangel, men personalemangel.

Vi har for eksempel

ikke læger nok, og det giver massive

problemer. En af de løsninger,

der bruges i øjeblikket er, at omskole

udenlandske læger, og den

løsning er god et stykke af vejen,

men den er ikke god nok. Patienterne

forventer med rette at få lov

til at tale med personale, der forstår

nuancerne i det danske sprog,

og det kræver års ophold i Danmark.

- Der er mange der har stillet

spørgsmålstegn ved, om det er

nødvendigt at have politikere i

spidsen for sygehusene, men netop

det her er jo et eksempel på, at

der skal være nogle, der kan og vil

tage ansvar, slutter Søren Salling.

6


Politik under åben himmel

Af Rune Kristensen

Under en klar blå himmel, hvorfra

solen skinnede smilende ned til de

knap et hundrede fremmødte, afholdt

Konservative i Odense grundlovsmøde

i Eventyrhaven, 5. juni.

Da den medbragte mad var blevet

nydt - og skyllet ned med en

kold øl eller vand – fik undertegnede

æren af, at sige et par ord til de

fremmødte. Efter en halvpoetisk

start, hvor det blev konstateret, at

vejrguderne var med den konservative

forsamling, ligesom valgguderne

var det i november, blev der

skåret ind til velfærdsbenet.

Efter vælgerforeningsformand John

Woznys velkomst og en dejlig fællessang,

gik byrådsgruppens politiske

ordfører, Vivi Kier, på talerstolen

og leverede en fremragende

tale om fællesskabets værdier. Det

var hendes første grundlovstale,

men det

var tydeligt,

at hun

er en vant

taler i byrådssalen

– timing

og toneleje

var meget

veltilpasset

og folk

lyttede

efter.

Der blev gjort op med både krævementaliteten,

velfærdstankegangen

og det progressive skattesystem.

Tilhørerne var overraskende

forstående overfor budskaberne

– måske fordi de fleste fremmødte

faktisk var konservative – eller måske

fordi, de ville varme klapsalverne

op til den næste taler:

Odenses konservative borgmester,

Jan Boye.

Jan Boye var konkret inde på, at

borgere af anden etnisk herkomst

end dansk også bør deltage i de-

mokratiet, men han kiggede også

mere overordnet på Odense, som

han symbolsk karakteriserede som

en supertanker, som man ikke lige

vender; det vil tage år. Jan er heldigvis

allerede godt i gang med

at fjerne støvet fra de kommunale

kontorer, forsikrede han, og det

var noget som tilhørerne kunne lide

at høre. En stor applaus efterfulgt

af endnu en fællessang, samt lidt

hygge på tæpperne rundt omkring

på græsplænen, satte punktum for

et godt konservativt grundlovsmøde

2006 i Odense.

EBBE DYHRKOOP

Diner-dansemusik

Klar-syn

65 90 88 69 - 40 33 80 10

7


En minister kom forbi

Af Søren Mølgård

Det var noget af et scoop, Odense

Syd Konservative Vælgerforening

havde gjort, ved at lokke

den konservative justitsminister,

Lene Espersen, til Odense en herlig

og varm sensommertorsdag i

september.

Stedet var festsalen på Dalum

Landbrugsskole i byens sydlige

udkant, og ca. 100 medlemmer

var mødt frem for at høre ministerens

trække linierne op for

den kommende folketingssamling,

hvor mange spændende opgaver

venter for det konservative ministerhold

og folketingsgruppen.

Inden ministeren kunne indtage

talerstolen, gav amtsrådsmedlem

Steen Møller en kort

status på projekt ”Lukning af

Fyns Amt”. Det er en konservativ

mærkesag, som snart

bliver gjort til virkelighed, og

amtet har travlt med at færdiggøre

de senest vedtagne

projekter så som Ring 3

og sygehusbyggeriet i Svendborg.

Som en lille krølle kunne

Steen berette, at amtsgården

på Ørbækvej, der som

bekendt skal huse to kommunale

forvaltninger, fremover

skal hedde… nå, ja: ”Amtsgården”.

Lene Espersen har siden den borgerlige

regerings ”fødsel” i 2001,

og genvalget i 2005, vist sig som

et af regeringens mest populære

og sikre kort, og hun indfriede til

fulde medlemmernes forventninger

denne aften. En ualmindelig veloplagt

og skarp justitsminister fortalte

med stor indlevelse om forårets

store velfærdsreform, som Konservative

har god grund til at være

stolte over. Reformen

sikrer,

at folk i den erhvervsdygtige

alder bliver noget

længere på

arbejdsmarkedet

ved gradvist

at hæve efterløns-

og pensionsalderen.

Naturligvis kom

Lene Espersen

også ind på den

seneste udvikling

i bekæmpelse

af terror.

PET har i

dag en hel række redskaber til rådighed,

som skal sikre befolkningen

bedre mod terror. Dette omfatter

dog ikke ”offentlig uddeling

af fortroligt materiale”, spøgte mi-

nisteren. Vi skal hele tiden

vurdere om befolkningens

retssikkerhed kommer i

fare. Her var Espersen heller

ikke i tvivl: det kan blive

nødvendigt med videoovervågning

af potentielle terrormål

– bl.a. større pladser

og trafikknudepunkter.

Spørgelysten blandt de

fremmødte var naturligt

nok stor, og emnerne

spredte sig fra ministerens

eget ressortområde, retspolitikken,

til de kommunale

budgetter. Naturligvis

blev de seneste måneders

diskussioner om skattelettelser-eller-ej

også berørt.

Her manede ministeren

til besindighed. Det nytter

ikke noget konstant at forlange

skattelettelser, når

flertallet ikke er til stede,

men regeringen har konstant

fokus på at sikre balancen

mellem retfærdige

systemer og ulighed.

Én ting er dog sikker, forsikrede

Lene Espersen til slut, vi skal nok

få skattelettelser! Timingen skal

bare være den helt rigtige. Massive

klapsalver ledsagede ministeren

ud til den ventende ministerbil.

8


Herefter viste forstander Jørgen

Jensen rundt på skolen. De besøgende

fik et interessant indblik i

den supermoderne skoles mange

tilbud - blandt andet så man skolens

smukke ”Høresal”, som kombinerer

det traditionsrige med det

nyeste IKT-udstyr. Landbrugsskolen

er landets ældste og største

og kan skrive sin historie helt tilbage

til 1862, hvor Christen Kold

grundlagde Dalum Højskole. Den

blev i år 1886 købt af Jørgen Petersen,

som med rødder i grundtvigianismen

startede en landbrugsskole.

I dag har man cirka 300

elever, hvoraf de 250 er årselever

og bor på skolen. Man tilbyder

landbrugsuddannelsens modul 1-

4, agrarøkonomi og jorbrugsteknologi.

Der studerer løbende omkring

50 udenlandske elever på skolen.

om den aktuelle situation i Odense.

Steen Møller gav først en kort

briefing om de vigtigste pejlemærker.

Der er gang i byggekranerne

overalt i Odense, og aldrig har så

mange odenseanere været i arbejde

som nu. Han og byrådsmedlem

Merete Østerbye svarede herefter

beredvilligt på spørgsmål fra salen.

Tak til Odense Syd for et fantastisk

vellykket arrangement! Lad

os håbe, at vi snart igen kan byde

justitsministeren velkommen til

Odense. Det er vi i hvert fald mange,

som glæder os rigtig meget til.

Inden vælgerforeningsformand Erling

Hansen efter cirka tre timers

spændende foredrag og debat kunne

takke for god ro og orden, var

der lige tid til ”politisk spørgetime”

9


Sommergruppemøde i Odense

Af Søren Mølgård

Den konservative folketingsgruppe

havde traditionen tro henlagt

årets sommergruppemøde

til mere hyggelige omgivelser.

Denne gang på partiformand

Bendt Bendtsens

slægtsgård ”Østergaard” i

Allesø her i Odense. Ved

frokosten fik folketingsgruppe

og ministre selskab af

vores borgmester, Jan Boye,

som kunne fortælle om

stort og småt fra rådhuset

i Odense, ligesom han fik

hilst på Kulturminister Brian

Mikkelsen, der var tilbage efter

sommerens alvorlige sygdom.

Om aftenen var der fest for politikere

og medarbejdere i Bendt og

fru Kirstens jazzklub på gården.

Kommunens mange udvalg...

Børne- og ungeudvalget hedder også tvangsfjernelsesudvalget. Navnet siger alt om opgaven og i en kommune på

Odenses størrelse er den desværre ikke helt lille. Byrådet udpeger tre medlemmer af udvalget.

Konservative: Børge Wagner og Merete Østerbye (formand)

Museet for Fotokunst, Brandts: Internationalt anerkendt og prisbelønnet museum. Dette efterår står man for tredje gang

i spidsen for ”Odense Foto Triennale” – en fotofestival med 39 udstillinger fordelt over 21 udstillingssteder over hele Fyn.

Temaet er ”Mad”. Se mere på www.oftfyn.dk. Byrådet udpeger tre bestyrelsesmedlemmer.

Konservative: Jenan Bozo og Søren Mølgård (kredsformand Odense 1. kreds)

Tarup-Davinde I/S og Åløkkestedet I/S: Tarup-Davinde er et helt unikt naturområde, der er etableret i nogle tidligere

grusgrave på grænsen mellem Årslev og Odense kommune. Det drives som et interessantskab mellem Årslev og Odense

kommuner samt Fyns Amt. Fra nytår er det alene Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner, der står for driften. Læs mere

på www.oversoeogland.dk. Odense Byråd udpeger 4 medlemmer. Konservative: Merete Østerbye

OMKONSTITUERINGER

Steen Møller udtrådte på byrådsmødet den 14. juni af Komiteen vedr. prisbelønning af gode og smukke nybygninger i

Odense. I stedet indtrådte Poul W. Falck.

På byrådsmødet den 16. august erstattede Lars Havelund Steen Møller i Fyn Tours repræsentantskab. Samtidig er Lars

Havelund blevet indvalgt i bestyrelsen for Fyn Tour.

Odense Konservative Avis gennemgår i løbet af de næste fire år de mange udvalg, byrådet udpeger medlemmer til.
10


Spin og varm luft er yt

– ærlighed og ægthed betaler sig

Af Lars Havelund

Førhen kunne politikere forholdsvis

let slippe af sted med at sige én

ting og derefter gøre noget andet. I

dag bliver politikerne i langt større

omfang taget på ordet, når de stiller

noget i udsigt. Diskussioner om

tal er blevet afløst af diskussioner

om, hvor meget velfærd der ender

på bundlinien hos borgerne. Stemmer

løfter og resultat ikke overens,

har fremtidens politiker et forklaringsproblem.

De fleste af os har hørt om politikere,

der lover guld og

grønne skove, men glemmer

at indfri deres valgløfter.

En oplevelse man kan få,

hvis snakken falder på politik

blandt kollegaer eller ved

middagsbordet i venners selskab.

Faktisk kan man nogle

gange komme i tvivl om, hvorvidt

politikerne overhovedet

mener det de siger, hvis man

altså skal tro den typiske opfattelse

blandt folk.

Men det er snart slut. Vælgernes

hukommelse er slet ikke så dårlig,

som den gøres til, og det har

den i virkeligheden nok heller aldrig

været. Netop vælgernes hukommelse

er netop årsagen til, at

mange har oplevet skuffelser når

deres politikere skulle gennemføre

de mange løfter.


ket Anker Boyes valgnederlag vidner

om. Én af årsagerne til hans

fald var nemlig, at mange vælgere

følte, at der skete alt for lidt

i Odense, mens Anker Boye bare

snakkede og snakkede.

Et af de typiske valgløfter, der indgår

som en fast del af enhver valgkamp,

er bedre vilkår til de ældre.

Hvis alle valgløfterne for de ældre

rent faktisk var overholdt, er der

næppe meget tvivl om at de ældre

fik gjort ordentligt rent og kom

i bad syv gange om ugen.

Det er bare langt fra virkeligheden,

og der går da heller ikke en uge,

hvor de ældres vilkår ikke kommer

til debat i medierne. Men manipulerer

politikere så bevidst, eller er

folk urealistiske i deres forventninger?

Ingen af delene kan vel helt

udelukkes, men der er nok heller

ikke meget tvivl om, at politikerne

over en bred kam ligger som de har

redt.

Mange gange

har politikerne

gjort en debat

til en diskussion

om tal, altså

hvem der kunne

byde højst

og dertil hørende

diskussioner

om, hvorvidt

ekstra to millioner

kr. er nok

(hvem kan i øvrigt

vurdere om

Et velkendt og lokalt eksempel er

forhenværende borgmester Anker

Boye. Han kan om nogen tale sin

sag, så selv hans politiske modstandere

bliver imponeret, og han

kan tale langt og længe. Men historien

viser, at det ikke er nok.

Der skal handling bag ordene, hvilældreplejen

skal koste 500 millioner

eller 502 millioner). Jeg kan i

hvert fald ikke, men jeg kan forholde

mig til om forholdene på plejehjemmet,

hvor min mormor bor, er

i overensstemmelse med politikernes

holdninger til ældrepleje. Vel at

mærke det de sagde inden valget.

Vælgerne forventer i langt højere

grad end tidligere, at man gør som

man siger. Når de ældre skal have

det bedre, måles resultatet på, om

de ældre så rent faktisk har fået

det bedre og vel at mærke så godt,

at Fru Olsens hverdag svarer til de

mange flotte ord. Det er ikke nok,

at man har givet lidt ekstra penge,

hvis ikke det virker. Og hvis

ikke der er sammenhæng mellem

det, politikerne har lovet

og det de gennemfører, så skal

vælgerne nok sørge for at gøre

opmærksom på det.

Der er flere årsager til, at folk

ikke længere gider endeløse

taldiskussioner og Anker Boyes

snak. Dels spiller medierne

selvfølgelig en stor rolle.

...der skete alt for lidt i Odense, mens Anker

Boye bare snakkede og snakkede.

Journalisterne har brug for at stille

tingene enkelt og skarpt op, og der

indgår ofte almindelige mennesker

i deres historier, hvorved det hurtigt

ender med at

blive enten/eller.

Men pressen

har ikke hele

æren. Folk

forholder

sig i dag

mere kritisk

til tingene,

og

vælgerne

erindrer

ikke, at de

hørte to millioner

mere til de

ældre. De hørte ord som bedre vilkår

for de ældre, anstændighed,

ingen stregkoder, tid til omsorg,

mennesker før systemet og meget

mere. Ikke sølle to millioner kr.,

som ikke rækker langt nok!

11


Odenses bybusser u

Af Preben Petersen

Senest med udgangen af marts

2008 udliciteres to tredjedele af

bytrafikken i Odense. Det har en

enig bestyrelse i Fynbus besluttet

at indstille til Regionsrådet. Dermed

kommer Odense på omgangshøjde

med alle de øvrige fynske og

de allerfleste danske kommuner.

- Faktisk er Odense og Århus de

eneste kommuner, der stadig har

kommunal busdrift, fortæller Steen

Møller.

Det syddanske regionsråd har besluttet,

at der indenfor regionens

område skal oprettes to busselskaber

– et, der dækker det fynske og

et andet, der dækker det syd- og

sønderjyske område.

- Lillebælt danner en naturlig

grænse, men vigtigst af alt, så er

al amtslig og kommunal busdrift i

det jyske allerede samlet i amtstrafikselskaber,

hvorimod vi på Fyn

fortsat har et amtsligt trafikselskab

og et selskab for hver kommune.

Arbejdet med den nye fynske trafikstruktur

begyndte med dannelsen

af trafikselskabet i april – med

et repræsentantskab med et medlem

fra hver af de kommende ti

fynske kommuner og en bestyrelse

med syv kommunale repræsentanter

og to fra regionsrådet – og altså

med Steen Møller som formand.

Større sikkerhed, bedre service

- Vi vil selvfølgelig gerne skabe

ensartethed i hele vores område,

siger han om bevæggrundene

for også at udlicitere bytrafikken i

Odense.

- Samtidig mener vi ikke, at vi skal

være entreprenører. Vi skal prioritere,

planlægge ruter, fastlægge priser

og styre udbud – ikke konkurrere

med de vognmænd, der skal

vinde kontrakterne.

- Dertil kommer, at vi med udlicitering

opnår en større budgetsikkerhed

og dermed kan yde en bedre

service for de samme penge; for

eksempel slår stigende oliepriser

slet ikke igennem på samme måde,

når opgaven er udliciteret, som

hvis vi selv står for driften og selv

må betale hele merprisen.

Flere vil ta’ bussen

Steen Møller forudser i det hele taget

rationaliseringsgevinster og

dermed bedre service for de samme

penge, når de mange fynske

busselskaber slås sammen:

- Bare kig på, hvordan forskellige

busser kører lige bag ved hinanden

på visse strækninger her i Odense,

mens der er andre steder, hvor

der er ingen eller meget få busser.

Alene det at kunne bruge samme

billet vil være en forbedring. Og jo

nemmere det bliver at bruge den

kollektive trafik, des flere vil bruge

den.

Steen Møller

Formand for Fyns Amts Trafikog

miljøudvalg

Medlem af Odense kommunes

By- og kulturudvalg

Formand for det fynske trafikselskab

Fynbus

12


dliciteres

Infrastruktur gearet til et

samfund i vækst

Presset på den danske infrastruktur

er vokset markant gennem de

seneste år. Det har ført til talrige

trafikpropper, togforsinkelser og

senest også problemer med flytrafikken

til stor og ofte daglig gene

for trafikanter og passagerer.

Derfor fremlagde partiformand

Bendt Bendtsen og trafikordfører

Henriette Kjær på folketingsgruppens

sommermøde under overskriften

”Infrastruktur gearet til et

samfund i vækst” et forslag om

at nedsætte en uafhængig infrastrukturkommission

til at analysere

fremtidens transportbehov.

- Problemerne er jo også velkendte

i Odense og på Fyn, siger Steen

Møller.

- Vi kender jo også til trafikpropper,

når Odenses indfaldsveje sander

til i myldretiden, vi kender også

til forstoppelse på motorvejen

– værst vest for Odense men i stigende

omfang også øst for byen,

og vi oplever, hvordan Odense som

en central by i Danmark med mange

ind- og udpendlere rammes af

togforsinkelser.

Infrastrukturkommissionen skal

ifølge folketingsgruppens oplæg

udarbejde grundlaget for en konkret

investeringsplan på transportområdet

– herunder udbygning af

motorvejsnettet og opgradering af

jernbanenettet – frem til 2020.

Kanalforbindelsen rykker

nærmere

Selv om der er lang vej (hm…)

igen, så rykker kanalforbindelse alligevel

stadigt nærmere. Projektet

var til offentlig høring i forsommeren,

og i øjeblikket behandler Fyns

amt de høringssvar og indsigelser,

som det affødte.

Hvis det går, som Steen Møller håber

og forventer, så kan det fynske

amtsråd nå at vedtage projektet

med et justeret vejforløb, der

tilgodeser indsigelserne, der hovedsageligt

handler om at beskytte

nogle skovområder på østsiden af

Kanalen, inden amtsrådet lukker og

slukker med udgangen af året.

- Jan Boye og jeg havde et møde

med trafikminister Flemming Hansen

i maj måned, hvor vi nåede til

enighed om, at når vi har en færdig

plan og dermed også et realistisk

bud på en pris, så skal vi i realitetsforhandlinger

om statens bidrag,

siger Steen Møller.

- Og vi har selvfølgelig mere pondus

i den forhandling, hvis Fyns

amt og dermed hele Fyn står bag

forventningerne til statens bidrag

end, hvis Odense står alene, vurderer

Steen.

13


Siden sidst...Siden sidst...Sid

Søren Møller

60 år

Tidligere rådmand,

æresmedlem

af

Odense Konservative

Vælgerforening,

Søren

Møller rundede

i august de

60 år. Det blev fejret ved en stor

reception med mange fremmødte.

Tillykke.

Henrik Weiglin fik sin Pernille

Tidligere formand for Odense KU,

organisationskonsulent på partiets

hovedkontor, Henrik Weiglin, gav

ved et smukt bryllup 12. august

sit ja til kæresten Pernille Sølje.

Tillykke.

Mai i praktik hos Rambøll

Byrådsmedlem

Mai

Henriksen

får de næste

måneder

god mulighed

for at

teste DSB’s

mange særkøreplaner.

Som et led i sin scient.pol.-uddannelse

skal hun nemlig i praktik hos

Rambøll i København.

Hanne Askou forlader Odense

Bestyrelsesmedlem og 2. suppleant

til byrådet, violinist Hanne

Askou, er sammen med sin forlovede,

Jakob Bøss, flyttet ind den

gamle præstegård i Veflinge, som

de nu skal i gang med at renovere.

Tak for indsatsen i Odense.

Blomster til Kronprinsessen

Kronprinsesse Mary overstrålede

alt og alle, da hun kastede glans

over åbningen af årets blomsterfestival

i Odense, 16. august

sammen med bl.a. borgmester

Jan Boye. Kronprinsessen navngav

blandt andet en klokkeblomst,

Foto: Odense Kommune

specielt fremavlet til lejligheden.

Den fik meget passende navnet

”Kronprinsessens Klokkeblomst” og

blev døbt i champagne.

Endnu en 60-årig

Også formanden

for Konservatives

fynske amtsorganisation,

arkitekt

Søren Christian

Jensen blev fejret

da han fyldte 60

år. Tillykke.

Alexandra i Odense Zoo

13. juni blev Odense Zoo’s nye

anlæg for kæmpeskildpadder,

”Skildpaddernes Giganter” indviet

af Prinsesse Alexandra og formanden

for Odense Zoo, byrådsmedlem

Steen Møller. Det skete under

overværelse

af 200 inviterede

gæster

og tusindvis

af gæster i

haven. Steens

datter Sarah

fik æren af at

overrække den

obligatoriske

buket til prinsessen.

Besøg på Fynsværket

Godt 20

medlemmer

besøgte i

juni måned

Fynsværket i

Havnegade.

De fremmødte fik en særdeles

spændende og informativ rundvisning

på værket og kunne bl.a.

beskue Odense og omegn fra en

af værkets enorme skorstene i 70

meters højde.

Falck opretter musikfond

I forbindelse

med fejringen

af Jazzhus

Dexter’s 15

års fødselsdag,

30. august,

løftede grundlæggeren

af

jazzhuset,

byrådsmedlem

Poul Falck, sløret for en ny musikfond

på en halv mio. han netop har

oprettet. Modtagerkredsen er den

lokale rytmiske musik.

Mere Alexandra

Foto: Rasmus Flindt

Hun er en flittig og kær gæst i

Odense, Prinsesse Alexandra. 30.

august åbnede prinsessen ”For

sejl i 1.000 år”, som markerede

startskuddet til årets havnefestival

i Odense. Blandt gæsterne til

åbningen var borgmester Jan Boye

og partiformand, økonomi- og erhvervsminister

Bendt Bendtsen.

14


en sidst...

Havelund i nyt job

Byrådsmedlem Lars

Havelund har pr.

1/9 skiftet direktørstolen

hos Kanal

4/Fyn ud med stillingen

som kommunikationschef


Odense Tekniske

Skole. Tillykke.

Flydende reception

I forbindelse med havnefestivalen

var der 2. september reception

på ”Esbern Snare” - flådens største

skib, som var en af hovedattraktionerne

på festivalen. Flere

konservative byrådsmedlemmer,

bl.a. Mai Henriksen var med. Her

er hun i samtale med en af flådens

søofficerer, som i øvrigt var med til

at evakuere strandede danskere fra

konflikten i Libanon i sommer.

Endnu et farvel

Redaktionen har

måttet tage afsked

med endnu

en af Odense

Konservative

Avis’ ”Founding

Fathers”, nemlig

tidligere folketingsmedlem,

koncerninformationschef

Niels Jørgen Langkilde,

som har valgt at bosætte sig

permanent i København. En stor

tak til Niels Jørgen for inspirerende

samarbejde gennem mange år.

Ny struktur på vej

Med et overvældende flertal godkendte

de konservative formænd

på et møde i Fredericia, 9. september,

hovedbestyrelsens forslag

til ny partistruktur. Det er nu op til

Landsrådet i slutningen af september

at sige endeligt ja til den nye

struktur, som så kan træde i kraft

”Børges klumme”

DEN FØRSTE EKSAMEN

Så er vi lige midt i de spændende budgetforhandlinger. Når

dette læses, er vi alle nok blevet en hel del klogere, end jeg

er lige nu i skrivende stund (den 6. september), men alligevel

vover jeg et par udmeldinger og prognoser.

Det er i forhandlingerne og færdiggørelsen af budgettet for

2007, at det nye byråd med konservativ ledelse skal stå sin

første, alvorlige prøve. Vi skal vise, at vi magter at forhandle

et konstruktivt budget på plads, hvoraf det med tydelighed fremgår, at vi har

fået en ny politisk ledelse i Odense, og hvor vi klart signalerer, at vore valgløfter

for et år siden var alvorligt ment. Og der er sandelig nok at tage fat på.

Det er ofte sagt, at Odense er sakket bag ud, ikke kun i forhold til København,

men også når vi sammenligner os med flere andre områder i landet, og det skal

vi hurtigst muligt have rettet op på. Vi skal have styrket og udbygget samarbejdet

mellem kommune, erhverv og forskning for at få oprettet flere og attraktive

arbejdspladser i Odense, så de mange unge mennesker, der bliver uddannet

her, ikke flytter væk efter endt uddannelse. Vi skal simpelthen investere i oprettelsen

af flere arbejdspladser i Odense, hvilket også vil gavne integrationen i

vores by. Udbyggelsen af havnen er heldigvis kommet godt i gang, og tempoet

vil blive øget i de kommende år. Samtidig hermed skal der udbydes attraktive

byggegrunde til de mange veluddannede, vi skal have til at flytte til Odense,

fordi vi har de rigtige arbejdspladser, en fornem borgerservice og gode kulturtilbud.

Inden for den kommunale service til børn, unge og ældre bliver vi heldigvis hjulpet

lidt på vej med regeringens ældre- og børnepakke på henholdsvis ca.

15 og 7 millioner kroner. Disse millioner er vi godt i gang med at placere i overensstemmelse

med vore valgløfter, selv om de naturligvis ikke kan indfri dem

alle på en gang. Eksempelvis havde vi som vores første prioritet inden for ældreplejen,

at vi ønskede ”flere hænder” til pleje og omsorg, og denne overskrift

bliver tilgodeset med ca. 10 millioner.

Mon ikke vi kan se frem til et bredt budgetforlig ved de kommende forhandlinger.

Jeg tror det. Ingen partier - lige med undtagelse af Enhedslisten, der jo

nærmest af princip altid står uden for budgetforliget - kan vel se nogen som

helst fordel i at stå uden for døren i et år, hvor vi for første gang i længere tid

har mulighed for at øge den kommunale indsats inden for de vitale serviceområder,

og hvor pilen for Odense kommune som helhed endelig peger opad.

Børge Wagner

Gruppeformand

“Børges klumme” er et fast indslag i Odense Konservative Avis, hvor gruppeformand Børge Wagner

har lejlighed til at ytre sig om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner.

allerede til januar. Mere om konsekvenserne

for Odense senere.

Aktuel politik

Den konservative byrådsgruppe

er jævnligt i medierne med klare,

konservative udmeldinger. Således

slog Mai Henriksen, med

udgangspunkt i den nyeste viden

på området, for nylig klart fast, at

for Konservative er fixerum ikke

løsningen på narkoproblemerne i

Odense, som det ellers er foreslået

af Socialdemokterne. Også Jenan

Bozo har markeret si på vegne af

byrådsgruppen. I et læserbrev i Fyens

Stiftstidende tager han skarpt

afstand fra Tamu-centrets afvisning

af fire nydanske piger med tørklæder.

De fire ville i gang med en

uddannelse som kok, og Konservative

arbejder benhårdt på at skaffe

uddannelse til alle med henblik på

at få et job.

Siden sidst redigeres af Søren Mølgård

15


Afsender:

Odense Konservative

Vælgerforening

Filosofhaven 42, 2. sal

5000 Odense C

“Returneres ved varig adresseændring”

Konservative arrangementer

Mandag den 25. september, kl. 19.00

”Hvordan går det med valgløfterne?”

Odense Konservative Vælgerforening indbyder alle medlemmer

til informations- og debataften om det kommende

budgetforlig i Odense. Byrådet vil være repræsenteret ved

borgmester Jan Boye og politisk ordfører Vivi Kier. Arrangementet

foregår i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal.

Tirsdag den 26. september, kl. 19.00

Jan Boye gæster Odense KU

Kom og hør vores konservative borgmester Jan Boye fortælle

om sin egen politiske karriere blandet med hans visioner for

Odense og hvilken rolle, han mener, konservatismen bør

spille i Odense Kommune. Bagefter lægger vi op til spørgsmål

og diskussion med Jan. Arrangementet foregår i lokalerne,

Filosofhaven 42, 2. sal, og alle er velkomne.

Lørdag den 30. september og søndag den

1. oktober

Konservatives landsråd

Det Konservative Folkepartis ordinære landsråd afholdes i år

i Bella Centret ved København. Gæstekort kan rekvireres ved

henvendelse til partiets hovedkontor i Nyhavn på telefon 33

13 41 40.

Mandag den 6. november, kl. 19.00

Debataften med Carina Christensen

Odense Øst Vælgerforening har inviteret Konservatives

uddannelsesordfører, MF Carina Christensen på besøg i

lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Aftenens

emne er aktuel konservativ uddannelsespolitik. Der vil

være mulighed for spørgsmål og debat. Alle medlemmer er

velkomne. Tilmelding ikke nødvendig, men gives gerne til

formand Hanne Askou på e-mail: hanneaskou@hotmail.com

eller tlf. 20 73 43 05.

Torsdag den 30. november 2006, kl. 19.00

Debataften med Erik Haunstrup

Erik Haunstrup Clemmensen gæster Odense KU Erik Haunstrup

Clemmensen sad i Folketinget i 15 år fra 1960 til

’77 og var formand for Det Konservative Folkeparti før Poul

Schlüter. Erik kommer og fortæller om konservatismens

udvikling og fremtoning fra 1960 og frem til nu, som han

har set og oplevet den. På hvilken måde har dannelsen af

velfærdsstaten påvirket de konservative tanker? Arrangementet

foregår i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, og alle er

velkomne.

Mandag den 9. oktober, kl. 19.00

Bendt Bendtsen gæster Odense KU

Folketinget er lige åbnet. Kom derfor og hør vores vicestatsminister

Bendt Bendtsen fortælle om det seneste nye fra

Christiansborg, med fokus på økonomi- og erhvervsministeriets

område. Hvad er ministerens visioner for det næste år?

Arrangementet foregår i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal,

og alle er velkomne.

Torsdag den 2. november, kl. 19.00

Søren Salling gæster Odense KU

Med et brag af et valg blev læge Søren Salling valgt ind i

regionsrådet for Konservative ved valget i november. Søren

kommer og fortæller os om hvilken rolle, han mener, konservatismen

bør spille på sundhedsområdet. Hvad er en konservativ

sundhedspolitik? Arrangementet foregår i lokalerne,

Filosofhaven 42, 2. sal, og alle er velkomne.

Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Tom Nielsen, der koordinerer al brug.

Tom kan kontaktes på tlf. 29 46 77 31 eller på e-mail tomn@direkte.org

More magazines by this user
Similar magazines