I Jesu fodspor fra Jerusalem til Galilæa Program - Akademisk ...

akademiskrejsebureau.dk

I Jesu fodspor fra Jerusalem til Galilæa Program - Akademisk ...

I Jesu fodspor fra Jerusalem til Galilæa

• Startdato: 21. maj 2013

• Slutdato: 28. maj 2013

• Varighed: 8 dage

• Pris: 13.900 dkr

• Tillæg for eneværelse: 1.995 dkr

• Rejseledere: Poul Joachim Stender

• Pladser: Stadig pladser tilbage

Program

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Fly fra København, ankomst 14.55. Vi kører direkte til Jerusalems gamle bydel. Her bliver vi indkvarteret og

kan tage et første kig på byen, hvor vi har hjemme de næste fire dage. Velkomstmiddag og introduktion til

den bibelske rundrejse ved Poul Joachim Stender.

Vi kører syd om Jerusalem ned til Betlehem for at begynde rejsen med scenen for Jesu fødsel og

juleevangeliet. Det er betagende at få et billede af, hvor Hyrdernes Mark kan have ligget i forhold til stalden,

hvor Jesus blev født – hvis det da overhovedet kan passe, at Jesus blev født i Davids by, Betlehem?

Efter frokost kører vi op på Oliebjerget, hvor Jesus ofte holdt til. Vi besøger Pater Noster-kirken, hvor

Fadervor er skrevet på alverdens sprog og sætter os i en hule, der kan have været tilholdssted for Jesus og

disciplene. Afstikker til Betfage, hvorfra Jesus red ind i Jerusalem Palmesøndag på et æsel. Videre herfra ser

vi udsigten over Kedron-dalen og op til Tempelbjerget. Herefter kører vi ned til Getsemane Have og følger nu

Via Dolorosa gennem Den gamle By til Gravkirken, hvor Golgata og Jesu Grav bliver dagens sidste stop.

I dag har vi god tid til at udforske Den gamle By, der i alt blot er én kvadratkilometer stor, men rummer mere

end vi kan nå at se på en dag. Vi begynder derfor med at gå ned til Grædemuren, eller Vestmuren, som den

også kaldes. Muren er bevaret fra Herodes den Stores tempel, hvor Jesus ifølge evangelierne kom som

barn, og som han siden flere gange besøgte. Vi hører beretningerne. I dag er Vestmuren jødedommens

helligste sted og Tempelbjerget hjemsted for muslimernes moskéer. Vi går op i området, og selv om

moskéerne er lukkede for ikke-muslimer, kan vi få en god fornemmelse af stedet, hvor templet lå. Flot udsigt

mod Oliebjerget, hvor vi var i går. Undervejs pause med mulighed for frokost på egen hånd.

Dagen begynder med et besøg på Israels Museum, hvor vi ser en model af JerusalemJesu tid. Vi kan

her tydeligt se, at den gamle by ligger forskudt i forhold til det bibelske Jerusalem, f.eks. ligger Golgata uden

for bymuren, hvor Gravkirken i dag ligger midt i den gamle by. Endvidere kan vi se, hvor Betesda Dam og

mange andre berømte steder lå. Efter et kig på Dødehavsrullerne, som blev fundet i 1947 og bl.a. rummer en

intakt udgave af Esajas’ Bog fra ca. 100 år før Kristi, kører vi til frokost i det moderne Vestjerusalem og herfra

tilbage til Den gamle By, hvor vi kan fortsætte vores udforskning af Jerusalem, og bl.a. se Betesda Dam, der

blev fundet i moderne tid efter at have været gemt under jordoverfalden i århundreder.

Vi kører nu gennem Judæa-ørkenen for at besøge de områder, hvor Johannes Døber virkede, og hvor Jesus

blev døbt og fristet af Djævelen. Undervejs passerer vi det sted, hvor Jesus menes at have henlagt scenen

for lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner. Efter et kig på Qumran-hulerne, hvor essæer-sekten holdt til

Jesu tid, og hvor Dødehavsrullerne blev fundet, kører vi ind i Jeriko, der ligesom Betlehem ligger i Det

palæstinensiske Selvstyre i dag. Her kører vi med svævebane op til det russiske kloster på Fristelsens Bjerg,

hvor Djævelen fristede Jesus. Flot udsigt over Jeriko og Det døde Hav. Arabisk frokost. Vi håber, at munken i

klosteret lukker os ind, inden vi kører ned igen, hvor vi passerer træet, hvor tolderen Zakæus siges at have

siddet, da Jesus senere kom til byen. Herefter bliver der lejlighed til at prøve at flyde i det saltholdige vand i

Det døde Hav, før vi kører langs Jordan-floden op til Yardenit, hvor der er indrettet et moderne dåbssted.

Hertil valfarter alverdens kristne for at blive døbt i Jordan. Ankomst til Tiberias ved Genesaret Sø først på

aftenen, hvor vi har base på resten af turen.

Akademisk Rejsebureau • Nørregade 6, 4. • 1165 København K. • 33 32 32 65 • info@akademiskrejsebureau.dk


Dag 6

Dag 7

Dag 8

Er 100 % viet til Genesaret Sø, hvor Jesus prædikede, samlede sine disciple, bespiste de 5.000, gik på

vandet og viste sig igen efter opstandelsen. Søens navn betyder ”harpe” efter dens form, og den omskiftelige

vulkansø er i sig selv en attraktion. Måske kommer bølgerne pludselig i oprør for at falde til ro sekundet efter.

Vi begynder med at se søen fra søsiden og efter en frokost med Sankt Peters-fisk og andre bibelske

specialiteter kører vi op på Saligprisningernes Bjerg, hvor vi genhører Bjergprædiken, hvor den blev holdt. Vi

besøger Kapernaum, hvor Jesus mødte Peter og går ned til vandet. Både katolske og ortodokse kirker

befinder sig her. Aften på egen hånd i Tiberias. Har man mod på det, kan vandet i Genesaret Sø mærkes på

egen krop, enten direkte i søen eller i en af de svovlholdige kilder, der kan besøges i nærheden.

I dag skal vi op i Golan til de naturskønne områder ved Banias (Cæsarea Fillipi), hvor Peters Bekendelse

tænkes at have fundet sted. Frokost. Herfra kører vi til Forklarelsens Bjerg (Tabor-bjerget) og genhører

beretningen om, hvordan Jesus viste sig i Forklarelsens Lys. Her ligger en kirkebygning af det italienske

arkitekt Barluzzi, som i 1930’erne opførte en række kirkebygninger i Det hellige Land, hvoraf vi har set flere,

på Hyrdernes Mark i Betlehem, i Betfage, i Getsemane Have. Er der tid, lægger vi vejen forbi Nain, hvor

Jesus opvakte enkens søn fra de døde. Festlig afslutningsmiddag i Tiberias.

I dag skal vi besøge Nazaret, hvor Jesus voksede op. Herefter drejer vi over Megiddo-sletten, hvor det sidste

slag mellem det gode og det onde skal stå ifølge Johannes Åbenbaring. Herefter er ringen sluttet, og vi

begiver os mod lufthavnen for check-in senest kl. 15.

Hjemrejse 17.00 ankomst 20.50

Hvad er inkluderet?

Akademisk Rejsebureau • Nørregade 6, 4. • 1165 København K. • 33 32 32 65 • info@akademiskrejsebureau.dk

More magazines by this user
Similar magazines