Views
4 years ago

Natur og Miljø 2009. Del B: Fakta

Natur og Miljø 2009. Del B: Fakta

Natur og Miljø 2009. Del B:

NATUR OG MILJØ 2009 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

 • Page 2 and 3: [Tom side]
 • Page 4 and 5: DATABLAD Serietitel og nummer: Fagl
 • Page 6 and 7: FORFATTERE REDAKTION: Bo Normander,
 • Page 8 and 9: INDLEDNING NATUR OG MILJØ 2009 Dan
 • Page 10 and 11: Tilstanden i Danmarks natur og milj
 • Page 12 and 13: JORD 1.1 AREALANVENDELSE Hovedparte
 • Page 14 and 15: JORD 1.2 LANDBRUGETS MILJØEFFEKT U
 • Page 16 and 17: JORD 1.3 ØKOLOGISK LANDBRUG Areale
 • Page 18 and 19: JORD 1.4 BRAKLÆGNING I LANDBRUGET
 • Page 20 and 21: JORD 1.5 JORDFORURENING Antallet af
 • Page 22 and 23: JORD 1.6 BYUDVIKLING Arealet til by
 • Page 24 and 25: JORD 1.7 CASE: LANDSKABER OG FRAGME
 • Page 26 and 27: 1.8 CASE: GENSPLEJSEDE ORGANISMER (
 • Page 28 and 29: Der er sket store forbedringer af l
 • Page 30 and 31: LUFT 2.1 UDLEDNING AF FORSURENDE GA
 • Page 32 and 33: LUFT 2.2 UDLEDNING AF OZONDANNENDE
 • Page 34 and 35: LUFT 2.3 UDLEDNING AF TUNGMETALLER
 • Page 36 and 37: LUFT 2.4 BYERNES LUFTKVALITET Hvert
 • Page 38 and 39: LUFT 2.5 TRAFIKKENS LUFTFORURENING
 • Page 40 and 41: LUFT 2.6 CASE: FORURENING MED PARTI
 • Page 42 and 43: Miljøtilstanden i danske søer og
 • Page 44 and 45: VAND 3.1 VANDKVALITET I SØER Milj
 • Page 46 and 47: VAND 3.2 VANDKVALITET I VANDLØB Mi
 • Page 48 and 49: VAND 3.3 GRUNDVANDETS KVALITET Fund
 • Page 50 and 51: VAND 3.4 VANDFORBRUG Danmarks samle
 • Page 52 and 53:

  VAND 3.5 CASE: VANDRAMMEDIREKTIVET

 • Page 54 and 55:

  Tilførslen af næringsstoffer til

 • Page 56 and 57:

  HAV 4.1 HAVETS MILJØTILSTAND Tilf

 • Page 58 and 59:

  HAV 4.2 ILTSVIND I HAVET Der er ikk

 • Page 60 and 61:

  HAV 4.3 FISKEBESTANDE 15 ud af 40 u

 • Page 62 and 63:

  HAV 4.4 MILJØFARLIGE STOFFER Indho

 • Page 64 and 65:

  HAV 4.5 OLIEUDSLIP Der blev observe

 • Page 66 and 67:

  HAV 4.6 CASE: ØSTERSØENS MILJØ

 • Page 68 and 69:

  Klimaet på Jorden er i forandring

 • Page 70 and 71:

  KLIMA OG ENERGI 5.1 ENERGIFORBRUG D

 • Page 72 and 73:

  KLIMA OG ENERGI 5.2 VEDVARENDE ENER

 • Page 74 and 75:

  KLIMA OG ENERGI 5.3 UDLEDNING AF DR

 • Page 76 and 77:

  KLIMA OG ENERGI 5.4 CO 2 I ATMOSFÆ

 • Page 78 and 79:

  KLIMA OG ENERGI 5.5 DANMARKS KLIMA

 • Page 80 and 81:

  KLIMA OG ENERGI 5.6 EFFEKTER AF KLI

 • Page 82 and 83:

  KLIMA OG ENERGI 5.7 CASE: GRØNLAND

 • Page 84 and 85:

  Danmark har sammen med EU sat et m

 • Page 86 and 87:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.1 LANDBRUG

 • Page 88 and 89:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.2 DEN LYS

 • Page 90 and 91:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.3 SKOVENE

 • Page 92 and 93:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.4 SØER OG

 • Page 94 and 95:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.5 LIVET P

 • Page 96 and 97:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.6 TRUEDE A

 • Page 98 and 99:

  6.7 KVÆLSTOFNEDFALD FRA LUFTEN Kv

 • Page 100 and 101:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.8 CASE: IN

 • Page 102 and 103:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.9 CASE: OR

 • Page 104 and 105:

  NATUR OG BIODIVERSITET 6.10 CASE: U

 • Page 106 and 107:

  Danmark udnytter en bred vifte af n

 • Page 108 and 109:

  NATURRESSOURCER 7.1 FISKERI OG FANG

 • Page 110 and 111:

  NATURRESSOURCER 7.2 OLIE- OG GASIND

 • Page 112 and 113:

  NATURRESSOURCER 7.3 TRÆRESSOURCER

 • Page 114 and 115:

  NATURRESSOURCER 7.4 HØSTUDBYTTE Ko

 • Page 116 and 117:

  NATURRESSOURCER 7.5 MINERALSKE RÅS

 • Page 118 and 119:

  NATURRESSOURCER 7.6 VILDTUDBYTTE De

 • Page 120 and 121:

  Miljøet påvirker menneskets sundh

 • Page 122 and 123:

  MILJØ OG SUNDHED 8.1 KEMI OG SUNDH

 • Page 124 and 125:

  MILJØ OG SUNDHED 8.2 FORBRUG AF KE

 • Page 126 and 127:

  MILJØ OG SUNDHED 8.3 LUFTFORURENIN

 • Page 128 and 129:

  MILJØ OG SUNDHED 8.4 TRAFIKSTØJ H

 • Page 130 and 131:

  MILJØ OG SUNDHED 8.5 NATURENS BETY

 • Page 132 and 133:

  8.6 SYGDOMSFREMKALDENDE BAKTERIER M

 • Page 134 and 135:

  MILJØ OG SUNDHED 8.7 CASE: NANOTEK

 • Page 136 and 137:

  Verdens befolkninger er afhængige

 • Page 138 and 139:

  FORBRUG 9.1 PRIVATFORBRUG Det priva

 • Page 140 and 141:

  FORBRUG 9.2 FORBRUG AF RESSOURCER F

 • Page 142 and 143:

  FORBRUG 9.3 AFFALD Den samlede mæn

 • Page 144 and 145:

  FORBRUG 9.4 GENANVENDELSE AF AFFALD

 • Page 146 and 147:

  FORBRUG 9.5 AFKOBLING MELLEM ØKONO

 • Page 148 and 149:

  FORBRUG 9.6 TRANSPORT AF PASSAGERER

 • Page 150 and 151:

  FORBRUG 9.7 BOLIGER Boligarealet pr

 • Page 152 and 153:

  FORBRUG 9.8 ØKOLOGISK FODSPOR Danm

 • Page 154 and 155:

  FORBRUG 9.9 CASE: MILJØCERTIFICERI

 • Page 156 and 157:

  Danmark har gennem de seneste årti

 • Page 158 and 159:

  MILJØPOLITIK 10.1 MILJØINDSATSENS

 • Page 160 and 161:

  MILJØPOLITIK 10.2 INTERNATIONALE M

 • Page 162 and 163:

  MILJØPOLITIK 10.3 INTERESSE FOR NA

 • Page 164 and 165:

  MILJØPOLITIK 10.4 BEFOLKNINGENS MI

 • Page 166 and 167:

  MILJØPOLITIK 10.5 DANMARKS MILJØI

 • Page 168 and 169:

  MILJØPOLITIK Environmental Perform

 • Page 170 and 171:

  MILJØPOLITIK 10.6 MILJØ- OG UDVIK

 • Page 172 and 173:

  DMU Danmarks Miljøundersøgelser D

 • Page 174:

  NATUR OG MILJØ 2009 Del B: Fakta H

Natur og Miljø 2009. Del B: Fakta
Danmarks biodiversitet 2010 - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...
GEUS Årsberetning 1997, Om begrebet natur
Fakta om integration pdf - Social
HAVETS NATUR - et oplæg til handleplan for Danmarks marine ...
Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening
Natur og Miljø 2009. Del B: Fakta. Tema 6 Natur og biodiversitet
Natur og Miljø 2009. Del B: Fakta. Tema 6 Natur og biodiversitet
Natur og Miljø 2009. Del B: Fakta. Tema 7 Naturressourcer
Natur og Miljø 2009. Del B: Fakta. Tema 9 Forbrug
Fakta om Energinet.dk's køb af de regionale eltransmissionsnet i ...
Bimosen - sommerfugle 2009 (pdf) - Natur og landbrug
Naturlig hydrologi i de danske skove ... - Naturstyrelsen
På Nordregårdsskolen er sprog blevet en naturlig del af hverdagen
Danmarks natur frem mod 2020 - Center for Macroecology ...
D ANMAR K S NATUR - Folketinget
Danmarks natur frem mod 2020 - Center for Macroecology ...
Danmarks natur frem mod 2020 - Center for Macroecology ...
Mere natur i et ændret klima - Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks natur 2010 - Dansk Botanisk Forening
AMMONIAK i landbrug og natur - Danmarks Miljøundersøgelser
Høringsparter til 2. del af affaldsstretegi 2009-12
Natur i Danmark - Status, mål og midler - Naturstyrelsen
Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 234 Offentligt