december 2010 - Ellidshøj Skole

ellidshoej.skole.skoleintra.dk

december 2010 - Ellidshøj Skole

SKOLEBLADET

NR. 2 - DECEMBER 2010


Ny skolevej 2 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 40 93 Fax 98 38 43 80

DUSSEN

Ellidshøjvej 60 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 40 04 Fax 98 38 45 04

Børnehaven

Ellidshøjvej 60 - 9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 42 15 Fax 98 38 45 04

Skolebladet på Ellidshøj Skole udkommer 5 gange årligt.

1. nummer udkommer sidste dag inden efterårsferien

2. nummer udkommer sidste dag inden juleferien

3. nummer udkommer sidste dag inden vinterferien

4. nummer udkommer sidste dag inden påske

5. nummer udkommer sidste dag inden sommerferien

Artiklerne skrives hovedsageligt af skolens ledelse, skolebestyrelsen

og skolebladets redaktion. Redaktionen består af to lærere samt et

antal elever fra 6. og 7. klasse.

Redaktionen 2010/2011:

Kira, 7. klasse

Anders, 7. klasse

Tobias, 7. klasse

Josephine, 6. klasse

Oliver, 6. klasse

Mikkel Bo, 6. klasse

Carl-Emil, 6. klasse

Anja Bach Christensen

Henvendelse til skolebladet kan ske til sidstnævnte på :

ac@ellidshoej-skole.dk.

Skolebladet trykkes i et oplag på 150 eksemplarer.

Udover alle elever og ansatte ved landsbyordningen modtages det

af forhenværende personale og diverse samarbejdspartnere

- herunder andre skoler.

Forsidefoto: Elever fra 1./2. klasse med deres fine julepynt.

Side 2


Så står julen atter og rumsterer for at overtage det

meste af vores opmærksomhed.

Endnu engang ser vi frem til nogle hyggelige stunder i

familiens skød med gaver, god mad, godt samvær.

Også skolen summer skolen af liv og julehygge.

Hele skolen er julepyntet.

På klippedagen var eleverne delt op i hold på tværs af

årgange og havde herefter hvert sit ansvarsområde at

pynte.

Traditionen tro stod 5. klasse for opførelsen af

krybbespillet i kirken, her kunne vi opleve elevernes

optræden iført tøj, som var de trådt lige ud af

juleevangeliet.

En fin aften med et pænt fremmøde.

5. kl. gentog succesen på sidste skoledag før jul, hvor de

igen opførte krybbespillet i kirken -til glæde for alle

elever og lærere.

Midt i skolen står juletræet - en flot placering midt i

trafikknudepunktet – pædagogisk servicecenter.

Som i tidligere år, er juletræet en gave fra familien Foldager, og vi

er meget glade for at få et så stort og flot træ foræret.

Desværre er det nu fastslået, at skolen mister 7. kl. Dette

betyder, at vi skal tage afsked med 2 klasser til sommer, nemlig

nuværende 6. og 7. klasse. Midt i det sørgelige er der dog det

lyspunkt, at det synes, som har forældre udenfor skoledistriktet

fået øje på, at vi er en attraktiv skole, hvor alle medvirker til god

trivsel.

Side 3


En informationsaften for de nye 0. klasses forældre er

sammen med skolebestyrelsen planlagt til januar, hvor vi vil

præsentere os selv og fortælle lidt om forskellen mellem

børnehave og 0. klasse, og hvor forældre kan få svar på de

spørgsmål, de måtte have.

Tirsdag den 21. december er der juleafslutning og sidste

skoledag.

Eleverne møder kl. 8.15. herefter er der julehygge og oprydning

i klasserne – med æbleskiver og ”julegløgg”

Kl. 10.30 skal vi være i kirken.

Vi går samlet fra skolen kl. 10.15.

Klokken 11.45 har vi alle juleferie.

Onsdag d. 3. januar starter vi igen (efter normalt skema).

Med tak for samarbejdet i 2010 vil jeg ønske alle elever,

forældre, medarbejdere en rigtig god jul og et godt nytår.

Annette Bystrup

Skoleleder.

Side 4


Nyt fra Skolebestyrelsen

Af Birte Dahlsgaard Kristensen

I det sidste stykke tid har vi i skolebestyrelsen kæmpet for

bevarelsen af syvende klasse på Ellidshøj skole. Desværre må vi i

skrivende stund konstatere, at slaget er tabt. Aalborg kommunes

Skole og kulturudvalg har besluttet, at Ellidshøj skole fortsat skal

være fødeskole til Ferslev skole, som jo er den oprindelige overbygningsskole.

Det betyder, at Ellidshøj skole skal have klasser fra

0.- 6. klasse, derefter skal børnene gå på Ferslev skole, som det jo

egentlig har været i mange år.

I skolebestyrelsens høringssvar til politikerne omkring flytning af

7. kl. har vi foreslået, at overbygningsskolen bliver en af Svenstrup

skolerne, med den begrundelse at busforbindelsen til og fra Ferslev

er ekstrem dårlig – skole/telebussen stopper med at køre til

Ferslev kl. 17. Det betyder, at vores børn får svært ved at være

sammen med deres venner og gå til sport i fritiden, uden at være

afhængig af forældrekørsel.

Derfor er vi nu i gang med at overbevise Aalborg kommune om, at

Svenstrup skolerne vil være et bedre alternativ, vores børn vil i

givet fald kunne være sammen med deres venner i fritiden og

uafhængige af forældrekørsel – hvilket jo betyder meget, når man

er teenager. Derudover er det mange år siden børn fra Ellidshøj

har valgt at tage over på Ferslev skole.

Når alt det med syvende klasse er sagt, så skal vi tænke fremad.

Vi har en super god skole, med dygtige og engagerede lærere,

gode og nye lokaler og faciliteter, som ligger helt i top.

Vores opgave i skolebestyrelsen er nu sammen med skolens

personale at tænke fremadrettet. Hvordan bibeholder vi den gode

skole, som vi har i dag? Hvilke tiltag skal vi gøre for at få flere

elever? Hvordan fastholder vi de elever vi allerede har?

Side 5


Vi må også erkende, at vi i skolebestyrelsen sammen med skolens

personale ikke kan løse opgaven alene – vi skal have jer

forældres opbakning. I skal blive ved med, at sende børn i skole

på Ellidshøj skole, I skal fortælle ude i byen, at skolen er alle

tiders skole.

Når vi samarbejder; forældre, børn, skolebestyrelse og personale

på skolen, omkring Ellidshøj skole og hele landsbyordningen, så

kan vi klare meget. Med det in mente, vil vi ønske jer alle en

rigtig glædelig jul og godt nytår.

Husk! Når vi gør noget godt sig det til andre, når vi gør

noget knap så godt, sig det til os, for vi kan godt holde

på en hemmelighed

Nye computere

Af Kira, 7. kl.

Jubii så har vi endelig fået 8 nye computere i fællesarealet. Det har

længe været et problem at de fleste af de gamle computere var enten

sløve eller slet ikke virkede. Jan brugte ca. 2 dage på at sætte dem til

og få dem klar til brug.

Computerne i fællesarealet bruges lidt i undervisningen men dog

mest i frikvartererne. I

frikvartererne bliver de

brugt til mange ting bla.

Facebook og spil. Jeg har

selv brugt dem og de er

MEGET bedre og

hurtigere end de gamle.

Så mange tusind tak til

vores kære Jan for de nye

computere.

Side 6


Årets klumme fra

Landsbyordningen

Forældreråd: Vi har fået sammensat et nyt forældreråd og

medlemmerne er: Tina (Josefine dus, Frederik bh), Maja

(Markus dus, Mads bh), Lotte (Gry dus, Lea bh), Inge (Georg

bh), Anette (Ida, Signe, Morten bh), Mette (Mille bh.) og Rikke

(Mike bh.).

Intranet: Der arbejdes på højtryk for at få forældre til børnehavebørn

med, så vi kan orientere om hele institutionens virke,

kalender, og give meddelelser og indkaldelser denne vej.

Vi har haft mange dejlige oplevelser i det forgangne år og

særligt vil jeg nævne:Legepladsdag, hvor der blev arbejdet ihærdigt af forældrekreds,

pædagoger og børn, på legepladsen.

Dejlig opbakning i vores påskeægsleg, hvor forældre

skal gætte hvilket gækkebrev, der er lavet af eget barn,

ellers koster det et påskeæg til hele børnegruppen.

Karneval med byen, hvor vi fik sunget og vist lidt af vores

arbejde under temaet Afrika.

Bedsteforældredag, hvor rigtig mange besøgte os, der

var en dejlig stemning og børnene nød det i fulde drag.

Fællesspisning, hvor ca. 100 børn og forældre mødte

op og hyggede med dejlig mad over temaet vikingerne.

Forældremøde, hvor vi havde besøg af konsulent fra

”Kroppen på Toppen”, hvor pædagoger og forældre var

fysisk aktive med i debatten.

Side 7


Slutteligt vil jeg på vegne af hele landsbyordningen sige tak for

godt samarbejde til forældre og samarbejdspartnere og ønske en

glædelig jul og et fantastisk nytår.

Tina L. Christiansen

DUSfællesleder

Nye farver

Af Josephine, 6. kl.

Har I det som om ..at stolene

er lidt kedelige?..

Men ikke på

Ellidshøj skole! :D

Her på det sidste har vi syntes,

at vores stole i biblioteket

er kedelige.

Men det laver vores pedeller

Jan og Horst om på!

I biblioteket stråler nu af farverne:

Blå, lilla, rød , grønne,

og hvide ;).

Side 8

Så nu stråler vi af farver på

Ellidshøj skole!


Redaktionen 2010/2011

Yndlingsmad: Sushi. ;)

Yndlingsdrikke: Hindbærbrus,

ice blend fra Baresso.

Yndlingshobby: Svømning

Yndlingsfarve: Sort, rød

og andre.

Yndlingstal: 13

Yndlingsdyr: Tapir og kameler

men kan dog lide alle.

Yndlingsfrugt: Klementin,

melon, jordbær.

Yndlingsflim: Twilightsagaerne

Yndlingsmusik: The dreams

og andre

Tobias, 7. kl.

Yndlingsmad: Sushi, stegte ål, kage,

gratis mad.

Yndlingsdrikke: Coca Cola

Yndlingshobby: Computer, vennerne.

Yndlingsfarve: Rød, sort, hvid.

Yndlingsbog: Ghostgirl

(Alle bind) og ’’Mørk lykke’’

Yndlingstal: 3

Yndlingsdyr: Hund

Josephine, 6. kl.

Yndlingsfrugt: Æble

Yndlingsflim: Inglorious Bastards,

Tropic Thunder.

Yndlingsmusik: Blandet

Yndlingsbog: De brændte…

Side 9


Redaktionen

Fortsat!

Yndlingsmad: Dinosaurs bøf

Yndlingsdrikke: Coca Cola

Yndlingshobby: Cross

Yndlingsfarve: Rød

Yndlingstal: 13

Yndlingsdyr: Dinosaur

Yndlingsfrugt: Kokosnød

Yndlingsfilm: Spray movie

Yndlingsmusik: Tekno

Yndlingsbog: Dreamteam

Mikkel Bo, 6. kl.

Anders, 7. kl.

Yndlingsmad: Pizza

Yndlingsdrikke: Pepsi

Yndlingshobby: Yugioh, Beyblade

Yndlingsfarve: Lilla

Yndlingstal: 37

Yndlingsdyr: Hund

Yndlingsfrugt: Banan

Yndlingsfilm: Harry Potter

Yndlingsmusik: Blandet

Yndlingsbog: Harry Potter

Side 10


Juleklip

Af Oliver, 6. kl.

Fredag d. 29. november var der juleklip-dag på Ellidshøj skole.

Der var4 værksteder. Det første var juletræspyntning, det andet

var pyntning af fællesområder, det tredje var at lave pebernødder

og det sidste at lave juledekorationer. Det var en dejlig dag.

Side 11


Krybbespil og Lucia

Ellidshøj skole ønsker alle en

Glædelig

JUL

Side 12

More magazines by this user
Similar magazines