03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu

solar.eu

03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu

Delårsrapport Q2 2013 2

delårsrapport q2 2013

indhold

3

4

7

10

12

Hoved- og nøgletal

Regnskabsberetning

Markeder

Forventninger 2013

Aktionærinformation

14

16

17

18

19

20

21

23

24

26

Kvartalstal

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Balance

Pengestrømsopgørelse

Egenkapitalopgørelse

Segmentoplysninger

Aktieoptionsprogrammer

Ophørte aktiviteter

Regnskabspraksis

Ledelsens påtegning

Copyright: Solar, august 2013

Design og layout: Make®

Tekst: Solar A/S

Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk den 21. august 2013 via NASDAQ

OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske

version er det den danske version, der er gældende.

More magazines by this user
Similar magazines