Referat City Campus Workshop 1 – 14. august 2012

create.aau.dk

Referat City Campus Workshop 1 – 14. august 2012

Økonomicenteret for

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Referat City Campus

Workshop 1 – 14. august 2012

Dokument dato: 16 08 2012

Dokumentansvarlig: BG

Møde: City Campus – brugerinddragelse, workshop 1

Deltagere: ca. 40 deltagere fra HUM og TEKNAT

Mødested: Utzon center Aalborg

Tidspunkt: 12:30 – 16:00

Referent: Bente Gaarskjær, TEKNAT og koordinator for brugerne (BG)

Referat sendes: til bygherregruppe og lægges på intranetprotal

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Præsentation af holdet, baggrund

3. Overordnet gennemgang af husets placering i kontekst

4. Kick-off på fælles identitet

5. Opsamling

6. Pause

7. Fællesfunktioner

8. Opsamling, afslutning

Referat:

Ad 1

BG bød velkommen og introducerer dagens emne:

- Dialog og debat om husets sammenhæng med byen og havnen

- Brugernes integration i bygningen

- Brugernes indbyrdes netærk og samarbejde om fælles funktioner

Ad 2-3

Mette Lorentzen (ML), Henning Larsen Architects præsenterede:

- det praktiske I dagens wokshop

- holdet bag rådgiverne på bygningen

- projektets indhold og tidsplan for brugerproces og bygningsprojekt

Louis Becker (LB), Henning Larsen Architects præsenterede projektets historik og baggrunden for bygningen

udformning:

- bygningen unikke placering ved vandet

- ankomst og adgange mellem byen, havnen og bygningen

- bygningens struktur og indretning

Claus Bertelsen (CB), A. Enggaard præsenterer bygningen struktur og indretning

Ad 4-5

Kick-oof på fælles identitet

Gruppefordeling på tværs af Fakulteterne, Institutter og uddannelser. Grupperne diskuterede kravene husets

identitetsskabende funktioner, xxxxxxxxxx se noter

Præsentation fra brugerne:

Emner -------- se noter

Ad 6

Pause

Side 1 / 4


Økonomicenteret for

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Ad 7-8

Fælles funktioner

Grupperne fik udleveret bygningstegninger over stueplan. Grupperne fik en dioliog og debat omkring

funktionernes omfang, indhold og placering. Funktioner som kantine, café, laboratorier, auditorier, foyer.

Flowet i huset, ankomst og adgang til resten af huset blev også vendt.

Præsentation fra brugerne:

1

Action AAU Værksteder/labs

Generelt ønskes funktionerne så vidt muligt placeres samlet. Fx semi-narrum og værksteder. Ved værksteder/labs:

fælles depoter (aflåselige, kostbart udstyr).

Mod Nyhavnsgade ville det være oplagt at kunne se ind i værksteder isf seminarrum, som generelt er kedelige dvs.

enten tomme eller af-skærmede (når i brug).

Store porte, åbent mod både gård og ungdomsboliger.

Afklaring: Bredde/højde på porte fra værksteder til gård.

A&D: hellere små decentrale ”værkstedsbokse”- med udluftning- punktsug (skumskærer) ifm. tegnesale. Dette for at

promovere arbejdet med fysiske modeller.

Del af et værksted: Wet Lab, dvs gips. Ler, vand +AFLØB!!

NB! Opfølgningsmøde nødvendigt med detailindretning af labs. (Evt tilstrækkeligt med Workshop 3?) Foreløbig

udlægges de 1300 m2 fra program.

2

Auditorium

Der bør være ét auditorium med amfiteatralsk opbygning og plads til 250 personer. Faste borde ved stolene så

tilhørerne kan sidde med deres labtop.

3

Bogudsalg, tegne- og modeludstyr OG fredagsbar bør der være plads til i stueetagen.

Forslag: Under trappe isf. Café.

4

Kantine/Køkkenkapacitet mv

Køkken og udlevering bør være sammenhængende og lægges mere strategisk ift atrium/kantine.

Køkkenet bør udover kantinen servicere konferencer o.lign. også om aftenen, også af Folkeuniversitetet.

Stort ønske om ”rigtig” mad fra produktionskøkken.

Bør ”spiseafdelingen” tættest på fjorden kun afskærmes, delvist med glas el.lign.aht. akustik?

Spisemuligheder i gården?

Affaldshåndtering ifm køkken.

Vareindlevering (i port, dvs overdækket)

Side 2 / 4


Økonomicenteret for

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

5

Seminarrum

Må gerne placeres samlet. Placeringen mod syd (Nyhavnsgade) er ikke hensigtsmæssig, her bør der lige noget mere

aktivt, fx værksteder.

Adgang direkte udefra kan foregå alle steder i stueplanen.

Fleksible størrelser, 70 pers. ”veksles” til 50+50/100 i forlængelse af hinanden, hv

6

Flow, trapper, adgangsforhold, tilgængelighed

Kan brandtrapper i videre udstrækning bruges som interne forbindel-ser? Fx skal ca. 150 personer til

frokostpause på én gang og de har kun 15 min.

Vindfang mellem trapper og værksteder?

Ønsker om flere forbindelser til gårdrum.

Problem at nogle værksteder kun har adgang udefra.

Niveauspring i kantine giver begrænset anvendelse.

Cykelrampe til P-kælder bør have et mindre skarpt sving.

7 Gårdrum/altaner

Kan der skabes mulighed for at der kan opsættes lærred mv. til projek-tioner?

8 Møbeldepot

Ikke en del af programmet, men behovet bør afdækkes.

9 Udtryk og kontakt med byen

Imødekommende facader, store vinduer, installationer i gårdrum mv.

10 Udstillingsmuligheder

I gården: Kan der skabes muligheder for at hænge ting op (i altanerne fx)

I atriet: Ophængningsmuligheder på fx balkonforkanter eller i travers-kran: ”Vise hvem vi er, hvad der

sker”.

11 Sanitære forhold

Bademuligheder for medarbejderne?

12 Driftskontor

6 arbejdspladser, 2 depotrum á 20 m2 (postrum).

Lille møderum til 6 personer , også frokoststue.

13 Betjentstue

Ikke nødvendig!

14 Udenfor dette projekt

-Bro over Nyhavnsgade.

-P-pladser til de ansatte.

-Dynamiske interaktive interne og eksterne facader.

Side 3 / 4


Side 4 / 4

Økonomicenteret for

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

More magazines by this user
Similar magazines