Program for 'Fremtidens Kompetencebehov': Scenarie- seminar - CFIR

cfir.dk

Program for 'Fremtidens Kompetencebehov': Scenarie- seminar - CFIR

Program for 'Fremtidens Kompetencebehov': Scenarieseminar

Side 2

Sted Københavns Universitet, Amager

2300 København S

Bygnings- og lokalenumre vil blive oplyst senere.

Dato Fredag d. 26. marts 2010

Journalnr. 246/01

Dok. nr. 248554-v1

10.00 – 10.15 Velkomst v/CFIR

10.15 – 11.00 Oplæg v/Teknologisk Institut – præsentation af delrapport

1: ”Analyse af kompetencebasen”

11.00 – 12.00 Workshops – diskussion af temaer

• Tema 1: Digitalisering af den finansielle sektor –

udfordringer og fremtidens forretningsmodeller

• Tema 2: Fremtidens medarbejder - motivation

og barrierer for efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.15 Introduktion til tre scenarier for finans-it

13.15 – 14.15 Workshop – analyse af tre scenarier. Grupper bestående

af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private

uddannelsesudbydere.

• Centrale udfordringer og muligheder for virksomheder

i hvert scenarie

• Implikationer for udbud og efterspørgsel efter

medarbejdere

• Implikationer for efterspørgsel efter kompetencer

14.15 – 14.30 Kaffepause

14.30 – 15.15 Præsentation af scenarieanalyser – i overskrifter

15.15 – 15.30 Afrunding

Tilmelding

Tilmeld dig hos Lene Pers senest fredag d. 19. marts

LCP@cfir.dk


Side 3

Kompetenceanalysen

Projektet er en analyse af kompetencerne i finans- og it-sektoren. Analysen

vil afdække de eksisterende kompetencer, samt definere hvilke kompetencer,

der vil blive behov for i fremtiden.

Ved at se nærmere på forholdet mellem udbud af og efterspørgsel på de

forskellige kompetencer vil projektet også kaste lys over de områder, hvor

det vil være hensigtsmæssigt at lancere nye initiativer.

Journalnr. 246/01

Dok. nr. 248554-v1

Projektet har overordnet tre fokusområder: Den eksisterende kompetencebase,

det fremadrettede kompetencebehov og nye uddannelses- og kompetenceudviklingsbehov.

Det er Copenhagen Finance IT Region, der har taget initiativ til Kompetenceanalysen

i samarbejde med seks af vores partnere: Finansrådet, Finansforbundet,

PROSA, DJØF, DI ITEK og Københavns Universitet.

Delrapport 1

Rapporten analyserer den eksisterende kompetencebase og bygger på data

indsamlet fra DJØF, PROSA og Finansforbundets medlemmer.

More magazines by this user
Similar magazines