PDF (1 MB) - CFIR

cfir.dk

PDF (1 MB) - CFIR

Et nyt regelsæt i forbindelse med

konvertering af realkreditlån?

Kourosh Marjani Rasmussen, Fine Analytics & DTU

Claus Madsen, FinE Analytics & DTU

CFIR Get FIT - 27 September 2011 1


Agenda

• Konverteringens tommelfingerregler

• Den maksimale konverteringsgevinst

• Model-baseret konverteringsrådgivning

• Næste skridt?

CFIR Get FIT - 27 September 2011 2


Tommelfingerregler (Nedkonvertering)

1. Mindst 2% fald i kuponrente

2. Ydelsesreducering på minimum 3-5%

3. Restgæld på minimum 500.0000 kr

4. Minimum 10 års restløbetid

5. Det nye lån skal have en kurs højere end 95

CFIR Get FIT - 27 September 2011 3


Tommelfingerregler (Opkonvertering)

1. Minimum 10% restgældnedsættelse

2. Restgæld på minimum 500.000 kr

3. Minimum 10 års restløbetid

4. Vælg det nye lån med kurs tættest på pari

CFIR Get FIT - 27 September 2011 4


Bruges tommelfingerreglerne?

De sidste 15 år har perioder hvor tommelfingerreglerne

foreslået en konvertering været sammenfaldende med

stor konverteringsaktivitet.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 5


Værdien af perfekt information 1995-2005

CFIR Get FIT - 27 September 2011 6


Værdien af perfekt information 2000-2010

CFIR Get FIT - 27 September 2011 7


Kan det være tilfældigt?

• Vi simulerer 250 scenarier for hver af de analyserede historiske

perioder.

• Her vises scenarierne for de 10-årige renter i perioden 1995-2005.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 8


Værdien af perfekt information for alle scenarierne 1995-2005

Læg mærke til, at en låntager kunne i gennemsnit spare 500.000 kr i

periodeomkostninger for et provenu på 2.000.000 kr - hvis han kunne

se i fremtiden.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 9


Værdien af perfekt information for alle scenarierne 2000-2010

• Mere eller mindre samme konverteringsgevinst

kunne opnås i perioden2000-2010.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 10


Krystalkugle nu med F1 1995-2005

• Hvis man tager F1 med, så er der 100.000 kr mere at

spare i perioden1995-2005.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 11


Krystalkugle nu med F1 2000-2010

• Nu er F1 gevinsten fordoblet til cirka 200.000 kr. Læg

mærke til, at F1 lån først blev introducert i 1997.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 12


Modelbaseret konvertering

Kriteriefunktion:

CFIR Get FIT - 27 September 2011 13


Modelbaseret Konvertering

Modellens dynamik:

CFIR Get FIT - 27 September 2011 14


Resultater 1995-2005 (ingen F1)

CFIR Get FIT - 27 September 2011 15


Reseultater 2000-2010 (ingen F1)

CFIR Get FIT - 27 September 2011 16


Resultater 1995-2005 (med F1)

CFIR Get FIT - 27 September 2011 17


Resultater 2000-2010 (med F1)

CFIR Get FIT - 27 September 2011 18


Modelbaseret Konvertering (test opsætning)

• Modellen køres 40 gange for hver historisk simulation.

• Det er 50 historiske simulationer og 2 perioder, i alt 40.000

optimeringer.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 19


1995-2005: Risikoneutral (med F1) vs.

risikoavers (ingen F1)

Her sammenligner vi de to ekstremer inden for

model-baseret konverteringsstrategier.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 20


2000-2010: Risikoneutral (med F1) vs.

risikoavers (ingen F1)

Samme sammenligning for perioden 2000-2010.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 21


1995-2005: Risikoavers (med F1) vs. risikoavers

(ingen F1)

At tillade F1 i de risikoaverse strategier reducerer risiko mens

konverteringsgevinsten stiger - diversifikationseffekten.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 22


2000-2010: Risikoavers (med F1) vs. risikoavers

(ingen F1)

Samme observation for perioden 2000-2010.

CFIR Get FIT - 27 September 2011 23


Næste skridt

• Model-baseret rådgivning

– Svært at integrere

– Black boks

Vender tilbage til det i

2012 ifm. projektet

Fremtidens Rådgivning

• Bedre og mere tidssvarende regler

– Nyttige

– Intuitive

– Praktiske

BVC igangsætter projektet

her i 2011

CFIR Get FIT - 27 September 2011 24


Et nyt regelsæt for lånekonvertering

• Hvordan ”tænker” modellen?

– Hvornår og hvorfor konverteres?

– Hvilken strategi skal man forfølge?

– Hvad betyder horisonten?

• Logikken skal forklares intuitivt

– Nem at implementere

– Give indsigt

CFIR Get FIT - 27 September 2011 25


Et fælles projekt

• Følgegruppe

– Bred deltagelse fra realkreditsektoren

– Hensyn til praktiske begrænsninger

– Ekspert input

• Brugergruppe

– Afprøves hos rådgivere

– Afprøves hos låntagere

CFIR Get FIT - 27 September 2011 26


CFIR Get FIT - 27 September 2011 27

More magazines by this user
Similar magazines