Se oplæg - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Se oplæg - Byg-Erfa

Grønne tage -

forskning

Seniorkonsulent Lene Stolpe Meyer


AgroTech – vi…

* …er ét af Danmarks 9 GTSinstitutter

* …vores felt er fødevarer og

jordbrug

* Vi yder forskningsbaseret

rådgivning

* Vi forener kompetencer og viden

om biologi og teknologi til nye

vækstområder

* Vi tilbyder test, verifikation og

dokumentation.


Grønne tage


Grønne tage kan absorbere og tilbageholde store mængder

regnvand

Grønne tage isolerer en bygning om vinteren og holde den

samme bygning køligere om sommeren

Grønne tage skaber biodiversitet

Grønne miljøer er dokumenteret til at påvirke menneskers

psyke positivt

Medvirkende til at rense luften for skadelige stoffer


Grønne tage: ForskningVantilbageholdelsesevne

Isoleringseffekt

Planter AgroTech testcenter:

• Planter

• Nye vækstmedier

• Vandtilbageholdelsesevne

• Isoleringseffekt

• Vandingsystemer

• Produktudvikling


Vandtilbageholdelse


Ekstensive grønne tage

Opbygning max 10 cm

Vækst: sedum, urter

Oftest ikke vanding

Oftest ikke adgangsforhold


Optag og forsinkelse sedumtag


Optag og forsinkelse, sedumtag

12-13 april 2011


Optag og forsinkelse sedumtag


3 typer af Sedumtage, syd


3 typer af Sedumtage, nord


Intensive tage

> 15 cm vækstmedie

Oftest vanding

Oftest opholdssted

Stauder, småbuske og træer


Liter/m2*min

mm

10

9

29. juli 2010

8

7

6

5

9 mm regn på 15

4

3min, hvilket svarer til

skybrud i intensitet

(pr. min.)

0 mm regn den

foregående uge

Meget lille

afstrømning

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

2

1

0

Normal Vanding Gødskning Reference Regn

Rain_Running_Avg

Runoff_R

Runoff_N

Runoff_V

Runoff_G

registreret

0,8

0,6

0,4

0,2

0

09:30 10:00


Liter/m2*min

mm

20

18

11. august 2010

16

14

12

10

19 mm regn på 2

8

6timer og 45 min

42 mm regn den

foregående uge.

Kun afstrømning efter

0,9

0,8

4

2

0

Normal Vanding Gødskning Reference Regn

Rain_Running_Avg

Runoff_R

anden byge fra

sektioner uden

0,7

0,6

Runoff_N

Runoff_V

Runoff_G

vanding (N)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30


Liter/m2*min

mm

14-15 august 2010

50


44 mm regn på 8 timer

45

40


83 mm regn den

35

30

foregående uge!

25

20


Normal-behandling

15

10

også forholdsvis

vandmættet på

5

0

Normal

Regn


forhånd.

Næsten al nedbør er

løbet gennem

behandlinger med

vanding/gødskning.

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Rain_Running_Avg

Runoff_N

Runoff_V

Runoff_G

Vanding_V

Vanding_G

Blot er der en vis

0,3

forsinkelseseffekt.

0,2

0,1

0

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00


Isoleringseffekt


Overfladetemperatur intensivt tag (20cm)


Temperatur sedumtag 28-29 marts 2011


Tagtemperatur (°C)

Temperatur, 3 typer af sedumtag

40

Temperatur målt på 3 VegTech tage samt reference; alle

mod Syd

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

28-03-11 00:00 28-03-11 12:00 29-03-11 00:00 29-03-11 12:00 30-03-11 00:00

Lufttemperatur Sedum, urt/græs 12 cm Sedum, urt/græs 7 cm

Mos/Sedum 5 cm

Reference


Isoleringevne


Planter

More magazines by this user
Similar magazines