Nyhedsbrev 3.pdf

hlkartracing.dk

Nyhedsbrev 3.pdf

Foråret og kartingsæsonen lader vente på sig. Derfor lidt stemnings billeder fra et af de sidste løb

2010 - DM revanchen 2010. Her var der grønt græs , solskin og høj blå himmel. Samtidig var det

sidste afdelinger af Rotax SM 2010 for Rotax Mini og Rotax Junior. Desværre blev Rotax klasserne

til søndagens løb aflyst. Nyd karting billederne medens vi venter på foråret.

Foreløbige tillægsregler til årets første store Rotax løb er vedhæftet dette nyhedsbrev.

ROTAX ÅBNINGSLØB 2011

Tillægsreglerne er p.t. stadig ikke godkendte af DASU, men vi forventer at dette sker

indenfor kort tid. Online tilmelding er allerede åben og foretages på www.drmc.dk.


Rotax Mini

1. Hjalte Hellenberg - TONY KART

2. Nicky Rasmussen - AM KART

3. Peter Bielefeldt - SWISS HUTLESS

4. Nicolaj Kandborg - SWISS HUTLESS

5. Mathias Kristensen - MADDOX

Rotax Junior

1 Alexander Weiss - FIRST

2 Casper : Petersen - MARANELLO

3 Frederik D. Lynge - TONY KART

4 Mark M. Hellqvist - ZANARDI

5 Thor Guhle - BREMER

Rotax Senior

1 Christian Sørensen - FIRST

2 Mads R. Thomsen - CORSA KART

3 Magnus Freck - TONY KART

4 Kasper Kongshøj - ZANARDI

5 Nana Gøtsche - MACMINARELLI.

På trods af det manglende forår, er det første Rotax

løb 2011 allerede kørt. Vojens Karting Klub stod for

første afdeling af Syd Cup 2011. Et begrænset løb

med deltagelse fra MSS og AGK. På trods af lidt

bøvl med godkendelse af tillægsregler, blev løbet

gennemført og endda i fint vejr.

De næste begrænsede klubløb er den 26. marts på

Korsør Kart Bane. Inviterede klubber: LUG - HM -

SAK og RGKK. Tillægsregler og tilmelding på

www.kgkk.dk.

Der bliver ligeledes den 26. marts kørt lukket begrænset

klubløb på Midtjysk Karting Bane med inviterede

kører fra TMSK - MNJ - VMK og DMKA.

Tillægsregler på www.drmc.dk.

HUSK

Husk spørgeskemaet ” hvad skal du i 2011 ” på

www.gokartweb.dk.

Skemaet findes på forsiden under ” hvad skal du i --


DANSK MESTERSKABSAFDELING FOR:

ROTAX MINI – ROTAX JUNIOR – ROTAX NATIONAL – ROTAX SENIOR / MASTER / XL – ROTAX DD2 /

MASTER / XL

JYSK MESTERSKABSAFDELING FOR:

ROTAX MINI – ROTAX JUNIOR – ROTAX NATIONAL / ROTAX / MASTER / XL – ROTAX DD2 / MASTER / XL

ROTAX MAX CHALLENGE AFDELING FOR:

ROTAX JUNIOR – ROTAX SENIOR – ROTAX DD2


ARRANGØR

SEKRETARIAT

MIDTJYSK KARTING KLUB

MKK, Virkelyst 12, Gjellerup, 7400 Herning.

Tlf. 97 116811 / Fax: 97 116025 / Internet: www.midtjydskkartingklub.dk

DATO 09 – 10. april 2011.

LØBET

Åbent DASU løb for klasserne: ROTAX MINI – JUNIOR – SENIOR NATIONAL – SENIOR / Master / XL og

ROTAX DD2 / Master / XL

Lørdag den 09. april 2011: Åbent DASU løb for klasserne:

ROTAX MINI

ROTAX JUNIOR

ROTAX JUNIOR

ROTAX SENIOR / MASTER / XL

ROTAX SENIOR

ROTAX NATIONAL

ROTAX DD2 / MASTER / XL

DM - 1

RMC - 1 / DM1 / JM 1

J. Ladies Cup - 1

RMC - 1

S. Ladies Cup - 1

DM - 1

RMC – 1 / JM 1

Afsluttet løb med træning – 2 x tidtagning – pre- finale og finale

Træning – 2 x tidtagning og indledende heat/s.

Træning – 2 x tidtagning og indledende heat/s.

Træning – tidtagning og indledende heat/s.

Træning – tidtagning og indledende heat/s.

Træning – tidtagning og indledende heat/s.

Træning – tidtagning og indledende heat/s.

Søndag den 10. april 2011: Åbent DASU løb for klasserne:

ROTAX MINI

ROTAX JUNIOR

ROTAX SENIOR / MASTER / XL

ROTAX NATIONAL

ROTAX DD2 / MASTER / XL

JM 1

Afsluttet løb med træning – tidtagning – pre- finale og finale.

” Warm up ” - indledende heat – pre- finale og finale.

” Warm up ” - indledende heat – pre- finale og finale.

” Warm up ” - indledende heat – pre- finale og finale.

” Warm up ” - indledende heat – pre- finale og finale.

DELTAGERE

REGLEMENT

BANEN

Alle med gyldigt licens for 2011. Åbent for udenlandsk deltagelse.

Løbet afvikles efter FIA´s internationale og DASU´s nationale reglement for 2011, reglementer for ROTAX klasser

samt disse tillægsregler. Reglementerne kan hentes på: www.drmc.dk

ROTAX SENIOR: Klassen er delt i førergrupperne National / Master og XL. Se særlige bestemmelser.

ROTAX SENIOR NATIONAL: Kan eventuelt afvikles sammen med Senior Master og XL. Senior National

præmieres.

ROTAX DD2: Klassen er delt i førergrupperne DD2 / Master og XL.

Alle tre førergrupper præmieres. Se særlige bestemmelser.

Midtjysk Karting Bane. Længde 763 m – bredde 7 – 10 m. 5 Højre og 3 venstre sving.

OFFICIALS

Løbsleder.

Løbslederassistent

Løbslederassistent

Start- og måldommer

Dommertårnschef

Teknisk Rotax kontrol

Teknisk assistent

Klavs Madsen, OF 612

John Schmidt, OF 613

Hans Ladefoged, OF 612

Ole Frølich, OF 613

Jeanette Kiilerich, OF 623

Krista Ladefoged, Christian Hansen

Kurt Sørensen, OF 641

ANMELDELSE

Anmeldelse kan foretages på www.drmc.dk. Online anmeldelsen åbnes 12. marts 2011 Anmeldelse kan også

foretages på vedlagte anmeldelsesblanket – pr. post – på fax nr. 97 116025 eller tlf. 97 116811. For at være

rettidig, skal anmeldelsen være foretaget senest mandag den 1. april 2011. Det er muligt at efteranmelde.

STARTGEBYR Rotax Mini: lørdag kr. 300 – søndag kr. 300. Samlet startgebyr for begge løb kr. 450,--

Alle andre klasser: - KR 500.00. Betales ved licenskontrollen. Efteranmeldelse: startgebyr + kr. 50,--. Det er

ikke muligt at betale med betalingskort.

AFVIKLING

Lørdag 09. april

Søndag 10. april

ROTAX MINI

2 x tidtagning – et indledende heat – pre- finale og finale.

Tidtagning – DASU´s § 67.505 – 10 min.

Indledende heats: 9 min. – pre- finale – 12 min. – finale 14 min.

ROTAX JUNIOR

2 x tidtagning – et indledende heat – pre- finale og finale

Tidtagning – DASU´s § 67.505 – 15 min.

Indledende heats: 9 min. – pre- finale – 12 min. – finale 14 min.

ROTAX SENIOR / Master / XL

Tidtagning – et indledende heat – pre- finale og finale.

Tidtagning – DASU´s § 67.505 – 15 min.

Indledende heat: 10 min. – pre- finale – 13 min. – finale 16 min.


BEREGNING DASU § 67.7.

ROTAX DD2 / Master / XL

Tidtagning – et indledende heat – pre- finale og finale.

Tidtagning – DASU´s § 67.505 – 10 min.

Indledende heat: 10 min. – pre- finale – 13 min. – finale 16 min.

Gældende for ovenstående klasser:

Startopstilling til indledende heat efter bedste tidtagningen. Startopstilling til pre- finale efter resultatet af

indledende heat(s). Ved pointlighed er tidtagningen afgørende. Startopstilling til finale efter resultatet af prefinalen.

Finalen er dagens resultat.

Ved flere end 34 startende i en klasse deles kørerne i grupper - ( A – B – C ). Hurtigste kører fra tidtagning i gruppe

A – anden hurtigste i gruppe B – tredje hurtigste i gruppe C – fjerde hurtigst i gruppe A. Grupperne kører alle mod

alle. Efter indledende heats går de 28 bedste direkte til pre- finale. De resterende kører et opsamlingsheat, hvorfra

de 6 bedste går videre til pre- finaler og finale.

Ved 14 og derover tilmeldte i Master / XL klasserne kan de afvikles sammen og som særskilte klasser med egen

præmiering. Deltagere i Rotax Senior National, kan også afvikles sammen med de to andre førergrupper. Disse

førergrupper kører også – et indledende heat ( 10 min ) – pre- finale ( 13 min ) og finale ( 13 min ). Præmiering iflg.

bestemmelser under ” præmiering ”

PRÆMIERING

Lørdag 09. April

Søndag 10. april

3 bedste i Rotax Senior National

5 bedste i Rotax Mini, Junior, Senior og DD2.

3 bedste i Rotax ” Ladies Cup ”.

Gældende for Rotax Master og XL klasser: Ved 10 rettidige tilmeldte i en klasse, Master eller XL, er der præmier

til de tre bedste i klassen. Ved 7 rettidige tilmeldte i en klasse, er der præmier til de to bedste i klassen. Ved 5

rettidige tilmeldte i en klasse, er der præmier til vinderen i klassen.

SÆRLIGE BE-

STEMMELSER

Under træning og heats anvendes gult rotorblink og gult flag. AMB transponder skal anvendes under hele

arrangementet. Der er mulighed for at leje transponer til kr. 150,--. Begrænset antal.

Rotax Mini - særlige dækbestemmelser til løbene 9. og 10. april. Registrering af dæk – tør og regn, vil blive

foretaget ved maskinkontrollen lørdag og søndag morgen. Disse dæk skal bruges ved alle træninger, tidtagninger,

pre- finaler og finaler. Det er kørerens / værgens ansvar at denne registrering finder sted. Der vil under alle

træninger – lørdag og søndag blive kontrolleret om der bliver kørt på de registrerede dæk. Reglementets tekst

omkring brug af det femte dæk, er stadig gældende.

Fredag 08. april Træning – kan blive intervaltræning. Gebyr kr. 200,--.

MKK medlemmer – ingen træningsgebyr.

Licens- og maskinkontrol / for et eller to løb. Motor plomberet og med ID kort.

13.00 – 18.00

17.00 – 18.30

Tidsplan

Lørdag 09. april

Søndag 10 . april

Licens- og maskinkontrol / for et eller to løb. Motor plomberet og med ID kort.

Tidsplan udleveres ved licenskontrollen. Træning starter.

Præmieoverrækkelser Rotax Mini - ca.

Licens- og maskinkontrol – Rotax Mini. Motor plomberet og med ID kort.

Tidsplan udleveres ved licenskontrollen. Træning starter

Præmieoverrækkelse ca.

07.30 - 08.45

08.30

16.00

08.00 - 08.45

08.30

16.00

Camping Der kan camperes ved banen. Mulighed for EL tilslutning – campingafgift kr. 150,--.

Sunds Sø Camping, Søgårdvej 2, Sunds. tlf. 97142031

Hotel Hotel Medi, Ikast – 97151944 / Hotel Birkegården, Herning – 97221522 / Hotel Hammerum, Hammerum –

97208833

Midtjysk Karting

Bane

Træningstider 2011 – MIDTJYSK KARTING BANE

Torsdage 14.00 – 19.00

Lørdage 08.30 – 12.00 / 14.00

Torsdag 07. april er banen er lukket for al kørsel

More magazines by this user
Similar magazines