Fra konvention til kommunal handicappolitik - Socialstyrelsen

hjerneskadeforeningen.dk

Fra konvention til kommunal handicappolitik - Socialstyrelsen

3. Udarbejdelse af en handicappolitik

En veltilrettelagt og udbytterig proces er

vigtig, både når kommunen første gang

skal udarbejde en handicappolitik, og

når en eksisterende handicappolitik

skal revideres.

Beslutning om

udarbejdelse

/revidering af

politik

Politik

udarbejdes

/revideres

Ikke alene bidrager en god

proces til at opnå en velfungerende

handicappolitik,

Effekt af

men er også i sig selv med

politik

til at sætte handicap på

dagsordenen blandt de

personer, der bliver inddraget

i eller hører om

arbejdet, eksempelvis

gennem pressen. Desuden

kan processen styrke samarbejdsrelationer

internt i

gennemføres

Indsatser

kommunen på tværs af organisatoriske

rammer og i forhold

til eksterne parter. En god proces

virker motiverende og giver ejerskab

og skaber dermed et godt fundament for

den senere implementering af politikken.

INDDRAGELSE

Årlig opfølgning

og evt.

udarbejdelse

af nye indsatser

Indsatser

gennemføres

Effekt af

politik

18

More magazines by this user
Similar magazines