Fra konvention til kommunal handicappolitik - Socialstyrelsen

hjerneskadeforeningen.dk

Fra konvention til kommunal handicappolitik - Socialstyrelsen

1. Kommunale handicappolitikker

og FN’s handicapkonvention

Det er svært at komme uden om FN’s handicapkonvention som

grundlag for en lokal handicappolitik. Hvad skulle man ellers bruge,

når man har en handicapkonvention, som Danmark har tiltrådt? Man

kan sige, at handicapkonventionen både moralsk, politisk og juridisk

sammenfatter alle de ting, som man i verden i dag kan blive enige om,

at man skal arbejde hen imod i forhold til mennesker med handicap.“

Konsulent i socialforvaltning

FN’s konvention om rettigheder for personer

med handicap – i daglig tale handicapkonventionen

– skal sikre, at de grundlæggende

menneske- og frihedsrettigheder

også bliver tydelige og kendte i forhold til

personer med handicap.

Det er vigtigt, at offentlige myndigheder på

alle niveauer kontinuerligt har konventionen

for øje ved udarbejdelsen af politikker

og i gennemførelsen af konkrete indsatser.

Personer lever overvejende deres liv i nærmiljøet

– det er her, de går i skole, på arbejde,

bor og dyrker deres fritidsinteresser.

Kommunerne spiller således en central rolle

i den vedvarende bestræbelse på at efterleve

handicapkonventionen – bl.a. ved at

indarbejde de bærende principper fra FN’s

handicapkonvention i nuværende og fremtidige

indsatser.

Handicapkonventionen kan på flere måder

bidrage med inspiration til udarbejdelsen

af kommunale handicappolitikker. Konven-

4

More magazines by this user
Similar magazines