Views
4 years ago

Landzonetilladelse og dispensation fra ... - Billund Kommune

Landzonetilladelse og dispensation fra ... - Billund Kommune

Landzonetilladelse og dispensation fra ... - Billund

Jens Jakobsgaard Tolvalenvej 4 7260 Sdr. Omme Landzonetilladelse Dato: 2. maj 2013 Billund Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter § 35, stk.1 i lov om planlægning (Bek. nr. 937 af 24/09 2009 Lov om planlægning) og dispensation fra § 16 (åbeskyttelseslinie) i lov om naturbeskyttelse (Bek. nr. 933 af 24/09 2009 Lov om naturbeskyttelse) til at der på ejendommen matr.nr. 5 a, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme beliggende Tolvalenvej 4, 7260 Sønder Omme kan opføres 2 ferielejligheder på ca. 25 m 2 og en ferielejlighed på ca. 40 m 2 i overensstemmelse med ansøgning indkommet den 13. marts 2013 med efterfølgende tegninger. Teknik & Miljø Byg og Plan Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 00 www.billund.dk Journalnr.: 01.03.03 P19 Ferielejligheder Sagsnr: 13/10037 Dok.nr.: 11 Kvalitetssikringsprocedure: P7.4.1v4.3 Sagsbehandler: Ole B. Rasmussen Tlf. 79 72 70 64 Obr@billund.dk Vilkår for landzonetilladelse Tilladelsen offentliggøres i den lokale ugeavis tirsdag den 14. maj 2013. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt. Det ansøgte fordrer også byggetilladelse. Der er søgt om byggetilladelse. Redegørelse Der er søgt om landzonetilladelse til at der på ejendommen kan matr.nr. 5 a, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme beliggende Tolvalenvej 4, 7260 Sønder Omme kan opføres 2 ferielejligheder på ca. 25 m 2 og en ferielejlighed på ca. 40 m 2 . Ansøgning om landzonetilladelse er indkommet den 13. marts 2013. Side 1/3

Grindsted - Billund Kommune
Grindsted Engsø Miljøtilstand og ... - Billund Kommune
Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2013 - Billund Kommune
Trafiksikkerhedsplan - Billund Kommune
Visiteret kørsel - Billund Kommune
Vadehavet - Billund Kommune
Ringkøbing Fjord - Billund Kommune
SWECO Arcitects A/s med Entasis A/S og ... - Billund Kommune
Naturkvalitetsplan - Billund Kommune
Affalds ABC - Billund Kommune
VVM rapport - Billund Kommune
kulturskole - Billund Kommune
VVM Rapport - Billund Kommune
Selvstændig Sunde valg Flexjobbere - Billund ErhvervsFremme
Forslag - Hvidovre Kommune
SPILDEVANDSPLAN AALBORG KOMMUNE KLOAKFORSYNINGEN
Dispensation og landzonetilladelse til ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse, anvendelse af ejendom til ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse, opførelse af væksthus ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje - Sønderborg ...
Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje - Sønderborg ...
Dispensation til naturpleje på hede ... - Billund Kommune
Dispensation til skur, halvtag og hundegård ... - Billund Kommune
Dispensation til renovering af pumpestation ... - Billund Kommune
Dispensation til oprensning af sø i Vorbasse - Billund Kommune
Dispensation fra åbeskyttelseslinje, Grindsted ... - Billund Kommune
Dispensation til rydning, udvidelse af ... - Billund Kommune
Landzonetilladelse, fyrrum. Vesterhedevej 33 ... - Billund Kommune