Views
3 years ago

[pdf] Formandens beretning for perioden juni 2007 til september 2010

[pdf] Formandens beretning for perioden juni 2007 til september 2010

[pdf] Formandens beretning for perioden juni 2007 til september

FNE-Reumatologi 4. september 2010 Formandens beretning for perioden juni 2007 til september 2010 Bestyrelsen har i den forgangne periode bestået af: Ingrid Wee – Lone Lassen – Birgitte Hesselberg og Birthe Fredriksen Der er ved sidste opgørelse 27 medlemmer af netværket. Perioden fra sidste generalforsamling har været præget af de store forandringer der er sket i forhold til reumatologi og genoptræning i Regioner og Kommuner, samt af de voldsomme forandringer dette har medført for flere bestyrelsesmedlemmer. Desuden er arbejdet præget af den manglende prioritering af dette faglige meget vigtige arbejde, som en naturlig del af en ergoterapeuts arbejde. Det opleves at der nedlægges stillinger på hospitalerne i forhold til det reumatologiske specialeområde og at kommunerne endnu ikke er helt rustede til at varetage denne opgave på det niveau, det tidligere blev varetaget. Mange af disse kroniske patienter får ikke den behandling de har behov for og krav på. Det ses bl.a.af at mange søger alternative behandlingsmuligheder bl.a. i aftenskole regi og på privathospitaler. Vi brænder i bestyrelsen for der ergoterapeutiske forum i forhold til de reumatologiske patienter, derfor har vi nu planlagt det længe ønskede kursus med den engelske ergoterapeut og guru indenfor området Alison Hammond til afholdelse i november 2010. Nyhedsbreve: Har vi udsendt med mellemrum bl.a. indeholdende nyt i forhold til faglige og tværfaglige kurser og konferencer – både på det nationale og på det europæiske plan ( EULAR ). Vi har orienteret om bacheloropgaver og prisopgaver og forskellige projekter indenfor området. Orienteret om kurser og temadage i forskelligt regi bl.a. Gigtforeningen og om gode hjemmesider i forhold til arbejdet med gigtpatienter Vi har faktisk nogenlunde overholdt vores plan om 2 Nyhedsbreve pr år. Hvad har vi ellers lavet ?: Forespurgt nogle kommune om deres tilbud til gigtpatienter og fået det nedslående svar ” vi er vant til at behandle gamle, så det klarer ni sagtens” Dette var baggrunden for at vi har lavet endnu en spørgeskemaundersøgelse om reumatologiske patienter, der bl.a. bekræftede vore bange anelser om nedprioritering af området.

By & Land - Juni 2007.pdf - Bygningskultur Danmark
klubblad juni 2010.pdf - Horsens Sejlklub
September 2010 pdf-fil - Lokalnytten
Formandens beretning september 2011 (PDF) - DanSma
Formandens beretning Maj 2004 – September 2005 DASFAS, som ...
Formandens beretning 2007 - Sorø Golfklub
Formandens beretning for 2010 - DBDH
BVT's Generalforsamling, 10. juni 2009 Formandens beretning ...
Formandens beretning 2007 - Herfølge Borgerforening
Formandens beretning 2010 - 2011 - Grundejerforeningen ...
Formandens beretning vedr. 2010 som pdf-fil - Klubben for Brugere ...
Formandens beretning 2010 - Druestrup Friskole
Formandens beretning 2010 - KFUMs Tennisklub
Formandens beretning 2007 - Copenhagen Inline Club
Formandens beretning 2010 - DKTF
Formandens beretning 2007 - Foreningen af Danske Kunstkritikere
KØF-bestyrelsens beretning for perioden okt. 2010 - okt. 2011
Formandens beretning for året 2010 - Dansk Adelsforening
Formandens beretning 2006/2007 Odder lille Friskole
Formandens beretning for året 2012 - Træfpunktet
Formandens beretning 2010 - Herfølge Borgerforening
Formandens beretning for 2010 - Silkeborg Skiklub
formandens beretning for 2010 - Vallensbæk Rulleskøjteklub
OMBL - Formandens beretning 2012.pdf - Orlogsmuseets ...
Formandens beretning til generalforsamling, arpil 2009 (pdf) - Forside