Views
4 years ago

Læs mere om kurset - Social

Læs mere om kurset - Social

Kursus

Kursus om ære, konflikter og social kontrol Social- og Integrationsministeriet tilbyder alle kommuner et gratis kursus om æresrelaterede konflikter. Kurset stiller skarpt på, hvordan fagfolk i kommunerne kan blive endnu bedre til at opdage, forebygge og håndtere unge, som er udsat for æresrelaterede konflikter som fx social kontrol og tvangsægteskaber. For hvem? Kurset er for alle medarbejdere uanset faglig baggrund, der ønsker mere viden eller opkvalificering på området i forhold til æresrelaterede konflikter. Deltagere på kurset kan være fx lærere, pædagoger, sagsbehandlere, sundhedspersonale, integrations medarbejdere eller UU-vejledere. Hvad? Kurset tilbyder medarbejdere en grundlæggende viden om begrebet ære og æresrelaterede konflikter, et fælles vidensgrundlag for metoder og værktøjer, indsigt i den generelle indsats vedrørende æresrelaterede konflikter og muligheden for aktivt at udveksle erfaringer. Udbytte • Nuanceret viden om social kontrol og æresre laterede konflikter • Indblik i det kulturelle spændingsfelt unge etniske minoriteter kan leve i • Konkrete redskaber og metoder til at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter • Interkulturelle kompetencer • Aktiv erfaringsudveksling og netværksdannelse

Moduler på kurset Kurset består af 5 grundmoduler og muligheden for at vælge 1 ud af 3 tilvalgsmoduler. Grundmoduler Modul 1: Hvad er ære og æresrelaterede konflikter? – begreber og teorier Modulet giver en teoretisk indsigt i æresrelaterede konflikter. Hvad er ære, hvorfor opstår æresrelaterede konflikter, hvad handler de om, hvem er udsat og hvilke mekanismer opretholder fx æresbegrebet og social kontrol? Modul 2: At leve i og mellem to kulturer – copingstrategier Løgne, dobbeltliv og store samvittighedskvaler kan være noget af det etniske minoritetsunge oplever, når de skal navigere mellem flere kulturer. Modulet gennemgår, hvilke familie- og handlemønstre nogle unge socialiseres ind i, og hvilke konkrete implikationer æresrelaterede normer og konflikter kan have for unge og deres forældre. Modul 3: Risikoafdækning og udredning Modulet giver indsigt i signaler og symptomer hos unge, der kan være udsat for æresrelaterede 2) Politiets indsats ved æresrelaterede konflikter Modulet giver indsigt i politiets arbejde med og håndtering af æresrelaterede sager og forbrydelser. Det gælder iværksættelse af beskyttelsesforkonflikter og gennemgår konkrete guidelines og værktøjer, der af fagfolk kan benyttes i en bekymringsfase til at afdække eventuelle æresrelaterede konflikter. Modul 4: Serviceloven og dens anvendelse ved æresrelaterede konflikter Serviceloven er et obligatorisk værktøj i arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Modulet gennemgår lovens anvendelsesmuligheder og går i dybden med bl.a. tilsyns-, underretnings- og undersøgelsespligten samt tavshedspligten. Modul 5: Hvad gør jeg? – Interventionsmuligheder Hvad gør du, når du møder unge udsat for æresrelaterede konflikter? Modulet sætter fokus på dine handlemuligheder, værktøjer og pligter samt, hvordan du inddrager andre fagpersoner og benytter henvisningsmuligheder i konkrete sager. Tilvalgsmoduler 1) Konfliktmægling ved æresrelaterede konflikter Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) præsenterer deres særlige metode for mægling. Mæglingens faser gennemgås trin for trin fra forsamtale til mægling og sikkerhedsvurdering samt tiden efter mæglingen. anstaltninger, mægling samt efterforskning af mulige strafbare forhold. Desuden informeres om, hvordan politiet konstruktivt kan indgå i samarbejder omkring æresrelaterede konflikter. 3) Rehabiliteringscenter for Etniske minoritetskvinder i Danmark (R.E.D.) Modulet giver indsigt i R.E.D.s arbejde ved sager om æresrelaterede konflikter og gennemgår modtagelse, ophold og behandling/ aktiviteter samt efterværn herunder, hvilke dilemmaer piger/drenge kan befinde sig i, når de forlader et krisecenter.

Læs mere - Bornholm.dk
[pdf] Læs mere her - Ergoterapeutforeningen
Du kan læse mere om kurset her
Se mere information om kurset ved at downloade ...
Mere om kurset og om tilmelding
Læs mere om fleksible lønpakker - Pharmadanmark
Læs hele strategien ”Ghettoen tilbage til samfundet” - Social
Læs mere (pdf) - Pharmadanmark
Læs mere - Thy-Mors HF & VUC
national strategi mod æresrelaterede konflikter - Social
SQL & Database Design Kurser - SuperUsers a/s
Læs mere om Talent & Sport på BK - Bagsværd Kostskole ...