Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

cfd.dk

Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

Bestilling af tolk:

• Uddannelsesstedet indsender i god tid inden undervisningsperiodens start følgende

skriftlige oplysninger til leverandøren af tolkebistand:

Kopi af støttemeddelelse fra SU-styrelsen til ansøger

Kopi af bevillingsskrivelse fra SU-styrelsen til uddannelsesstedet

Angivelse af, hvem der kan rekvirere tolkebistand (som hovedregel kun uddannelsesstedet,

men på nogle uddannelser kan det være den studerende selv, der sørger for

bestilling/afbestilling. )

Angivelse af kontaktperson for undervisningsmaterialer mv.

Angivelse af, hvem på uddannelsesstedet meddelelse om levering af tolk samt fakturaer

skal stiles til, stedets EAN nummer samt modtagerens e-mailadresse.

• Hvis alle timer i den kommende undervisningsperiode er skemalagte kan Center for

Døve bekræfte levering af tolkebistand i perioden på én gang, dog maksimalt indtil

ny bevilling foreligger. Men vi sender selvfølgelig besked om dækning af de løbende

ændringer til fastlagt skema, der måtte indgå.

• Ved bestilling har vi brug for at vide start- og sluttidspunkter for hver tolkning,

hvilket fag, der skal tolkes, samt adresse med lokaleoplysning. På den måde finder

tolken sikkert og præcist frem til hver tolkning.

• Giv gerne supplerende oplysninger – skal der være fremlæggelser? Bliver det vist

film – i så fald hvilken, og kan tolken se den forinden? I nogle situationer er det nødvendigt

med to tolke for at sikre tolkning af alle informationer, og det skal i givet fald

aftales med betaleren. Derfor er supplerende oplysninger vigtige for at vi kan vurdere

tolkningen korrekt – specielt hvis der er tale om afvigelser fra det normale skema,

f.eks. temadage, ekskursioner o.lign.

Information til den døve studerende, lærere og

klassekammerater:

• Den døve studerende inviteres altid til et møde på Center for Døve, hvor vi aftaler

nærmere om praktiske forhold i forbindelse med tolkning af uddannelse. Center for

Døves døvekonsulenter er også altid behjælpelige med råd og vejledning.

• Vi tilbyder information til lærere og hørende klassekammerater – gerne i to grupper,

så der bliver størst mulighed for at tilpasse informationerne til behovet. Vi har mange

års erfaring i at vejlede i brug af tegnsprogstolk. Kontakt os gerne for nærmere planlægning

– informationen bør lægges tidligt i uddannelsesforløbet.

More magazines by this user
Similar magazines