Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

cfd.dk

Når du skal bruge tolk på uddannelsen - Center for døve

Tegnsprogstolk fra Center for Døve på uddannelsen

Om tolkningen:

• Tolken tolker så vidt muligt al tale i klassen. Men hvis der er megen samtidig tale, er

det ikke muligt for tolken at sørge for, at den døve studerende har samme vilkår som de

hørende i klassen.

• Tolken møder forberedt, og sørger efter timen for at give besked til den næste tolk

om lektier til næste gang. Det er derfor vigtigt at huske ekstra kopi til tolken, når der

uddeles materialer.

• På alle uddannelser er der en særlig fagterminologi. I nogle tilfælde findes sådanne

fagudtryk allerede på tegnsprog, i andre tilfælde aftales tegn mellem den studerende

og tolken, efterhånden som behovet opstår. I så fald indfører tolken tegnet i Center for

Døves tegnbank, således at den næste tolk bruger samme tegn.

Tolkens placering i klassen:

Undervisningsmetoder, lokalets indretning og antallet af tegnsprogede elever varierer,

og derfor må lærer, elever og tolk i fællesskab finde frem til tolkens ideelle placering

ud fra den aktuelle situation. Der er flere forhold at være opmærksomme på:

• Den eller de døve studerende skal kunne se både tolk, lærer og tavle/overhead. Det

betyder, at den ideelle placering ofte er ved siden af læreren.

• Tolken skal kunne høre det, der skal tolkes, klart og tydeligt. Det kan betyde, at

tolken skifter plads i løbet af undervisningen for at stå i nærheden af den, som fremlægger

- på den måde kan den døve studerende også både se tolk og den, der fremlægger.

• Tolken vil, alt efter sammenhængen, veksle mellem at sidde og stå under tolkningen.

Stil gerne en god kontorstol uden armlæn

til rådighed. Tolken vender og drejer sig

mange gange under en tolkning, f.eks. for

at se, hvem der taler, eller hvad der peges

på, og det er derfor vigtigt at sidde på en

stol, der skåner ryggen.

Tavshedspligt:

Alle medarbejdere

tolkeadministrationerne

har naturligvis tavshedspligt.

More magazines by this user
Similar magazines